Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Система підготовки бурякової стружки до дифузійного процесу, що має послідовно розміщені бурякорізку, транспортну систему, ошпарювач, дифузійний апарат, насос і з'єднувальні трубопроводи, яка відрізняється тим, що на ділянці між ошпарювачем і дифузійним апаратом встановлено транзитну вакуумну камеру з двома шлюзовими затворами, тиск у якій відповідає режиму адіабатного кипіння рідинної фракції соко-стружкової суміші.

Текст

Система підготовки бурякової стружки до дифузійного процесу, що має послідовно розміщені бурякорізку, транспортну систему, ошпарювач, дифузійний апарат, насос і з'єднувальні трубопроводи, яка відрізняється тим, що на ділянці між ошпарювачем і дифузійним апаратом встановлено транзитну вакуумну камеру з двома шлюзовими затворами, тиск у якій відповідає режиму адіабатного кипіння рідинної фракції соко-стружкової суміші. (19) (21) a200611507 (22) 01.11.2006 (46) 10.06.2008, Бюл.№ 11, 2008 р. (72) СОКОЛЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ, U A, ПІДДУБНИЙ ВОЛОДИМИР АНТОНОВИЧ, U A, ШЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮХИ МОВИЧ, U A, ПІДДУБНИЙ ЮРІЙ АНТОНОВИЧ, U A, КОТЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ, UA, МАКСИ МЕНКО ІРИНА ФАДДЕЇВНА, U A (73) НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, UA (56) SU 19170, 31.01.1931 SU 89685, 10.05.1930 SU 269047, 10.04.1970 SU 131698, 01.01.1960 3 83132 На Фіг.1 показано систему підготовки бурякової стр ужки до дифузійного процесу. Система підготовки бурякової стружки до дифузійного процесу складається із бурякорізки 1, транспортної системи 2, ошпарювача 3, транзитної вакуумної камери 4 з двома шлюзовими затворами 5, дифузійного апарату 6, насосу 7 та трубопроводу 8. Система підготовки бурякової стружки до дифузійного процесу працює наступним чином. Бурякова стружка із бурякорізки 1 по транспортній системі 2 надходить до ошпарювача 3, в якому здійснюється її теплова обробка з метою руйнування оболонок її клітин. Далі розігріта бурякова стружка надходить у транзитну вакуумну камеру 4, в якій відбувається всипання рідинної Комп’ютерна в ерстка В. Клюкін 4 фракції соко-стружкової суміші, що супроводжується поглибленим руйнуванням зовнішніх та цитоплазматичних клітинних оболонок. Шлюзові затвори 5 забезпечують герметизацію транзитної вакуумної камери 4, а оброблена бурякова стружка надходить до дифузійного апарату 6 в якому здійснюється процес її екстракції. В подальшому дифузійний сік насосом 7 по трубопроводу 8 подається на наступні технологічні операції. Технічний результат полягає в можливості поглибленого руйнування зовнішніх та цитоплазматичних оболонок клітин бурякової стружки, інтенсифікації процесу масообміну, покращенні умов екстракції бурякової стружки та підвищенні виходу цукру. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

System for preparation of beet pulp to duffusion process

Автори англійською

Sokolenko Anatolii Ivanovych, Piddubnyi Volodymyr Antonovych, Shevchenko Oleksandr Yukhymovych, Piddubnyi Yurii Antonovych, Kotenko Mykola Mykolaiovych, Maksymenko Iryna Fadeivna

Назва патенту російською

Система подготовки свекольной стружки к диффузионному процессу

Автори російською

Соколенко Анатолий Иванович, Поддубный Владимир Антонович, Шевченко Александр Ефимович, Поддубный Юрий Антонович, Котенко Николай Николаевич, Максименко Ирина Фаддеевна

МПК / Мітки

МПК: C13D 1/00

Мітки: дифузійного, бурякової, процесу, система, підготовки, стружки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-83132-sistema-pidgotovki-buryakovo-struzhki-do-difuzijjnogo-procesu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система підготовки бурякової стружки до дифузійного процесу</a>

Подібні патенти