Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Упорний підшипник ковзання, що містить корпус, в якому встановлені колодки, упорний диск і форсунки з жиклерами для струминного охолодження маслом торцевих поверхонь упорного диска, який відрізняється тим, що на периферійній циліндричній поверхні упорного диска виконані кільцеві канавки і пояски, а у корпусі над периферійною циліндричною поверхнею упорного диска розміщені одна чи кілька форсунок з жиклерами для подачі масла в канавки і на пояски диска.

2. Упорний підшипник ковзання, що містить корпус в якому встановлені колодки, упорний диск і форсунки з жиклерами для струминного охолодження маслом торцевих поверхонь упорного диска, який відрізняється тим, що на периферійній циліндричній поверхні упорного диска виконані осьові канавки, а у корпусі над периферійною циліндричною поверхнею упорного диска розміщені одна чи кілька форсунок з жиклерами для подачі масла на осьові канавки.

Текст

1. Упорний підшипник ковзання, що містить корпус, в якому встановлені колодки, упорний диск і форсунки з жиклерами для струминного охолодження маслом торцевих поверхонь упорного диска, який відрізняється тим, що на периферійній циліндричній поверхні упорного диска виконані кільцеві канавки і пояски, а у корпусі над периферійною циліндричною поверхнею упорного диска розміщені одна чи кілька форсунок з жиклерами для подачі масла в канавки і на пояски диска. 2. Упорний підшипник ковзання, що містить корпус в якому встановлені колодки, упорний диск і форсунки з жиклерами для струминного охолодження маслом торцевих поверхонь упорного диска, який відрізняється тим, що на периферійній циліндричній поверхні упорного диска виконані осьові канавки, а у корпусі над периферійною циліндричною поверхнею упорного диска розміщені одна чи кілька форсунок з жиклерами для подачі масла на осьові канавки. Винахід відноситься до машинобудування, зокрема до роторних машин і може використовува тися в стаціонарних і транспортних двигуна х, електрогенераторах, компресорах і насосах. Відомі конструкції гідродинамічних упорних підшипників ковзання (УПК) без масляної ванни з зовнішньою подачею масла [1], у яких здійснюється струминне підведення масла через форсунки, установлені між самоустановлювальними колодками. Струмені масла з цих форсунок омивають робочу поверхню упорного диска, вхідні і вихідні ребра колодок, прохолоджуючи упорний диск і створюють умови для утворення масляного клина між колодками і упорним диском. Як прототип прийнятий УПК без масляної ванни з внутрішньою подачею масла в порожне вхідне ребро кожної колодки [2], що дозволяє підвищити ефективність використання масла для змащення й охолодження, але конструкція при цьому ускладнюється, що приводить до зниження надійності. Загальним недоліком УПК без масляної ванни є відсутність охолодження периферійної циліндричної поверхні упорного диска, що на високих швидкостях ковзання порядку 80-100м/с приводить до росту температурного градієнта упорного диска і колодок, до збільшення їх термомеханічної деформації і до зниження несучої здатності УПК. В основу винаходу поставлена задача удосконалення УПК без масляної ванни, у результаті якого збільшується відвід тепла з зони максимальної потужності тертя, розташованої в зоні максимальної швидкості ковзання колодок по упорному диску. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому упорному підшипнику ковзання, що містить колодки, упорний диск і форсунки з жиклерами для струминного охолодження маслом торцевих поверхонь упорного диска, відповідно до (19) UA (11) 82290 (13) (21) a200609970 (22) 18.09.2006 (24) 25.03.2008 (46) 25.03.2008, Бюл.№ 6, 2008 рік (72) СМИРНОВ СТАНІСЛАВ ІВАНОВИЧ, UA, СПІЦИН ВОЛОДИМИР ЄВГЕНІЙОВИЧ, UA, ЖИРИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ, UA, ЄВДОШИН АНДРІЙ АН АТОЛІЙОВИЧ, UA (73) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Н АУКОВОВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ГАЗОТУРБОБУДУВАННЯ "ЗОРЯ"-"МАШПРОЕКТ", UA (56) SU 1481521, 23.05.1989 SU 1467261, 23.03.1989 UA 54959, 17.03.2003 UA 70027, 15.09.2004 SU 1343141, 07.10.1987 US 3761151, 25.09.1973 WO 96/10134, 04.04.1996 US 4639146, 27.01.1987 EP 0980478, 23.02.2000 C2 1 3 82290 винаходу, на периферійній циліндричній поверхні упорного диска виконані кільцеві канавки і пояски. Як варіант виконання, у відомому упорному підшипнику ковзання, що містить колодки, упорний диск і форсунки з жиклерами для струминного охолодження маслом торцевих поверхонь упорного диска, відповідно до винаходу, на периферійній циліндричній поверхні упорного диска виконані осьові канавки. Над периферійною циліндричною поверхнею упорного диска розміщені одна чи кілька форсунок з жиклерами для подачі масла в канавки і на пояски. Такий пристрій УПК без масляної ванни дозволяє знизити загальний рівень температури, зменшити температурний градієнт колодок і упорного диска, підвищити несучу здатність підшипника і його надійність. Максимальний ефект досягається при сполученні упорного диска з колодками, виконаними з червоної міді зі срібним антифрикційним покриттям. На фіг.1,2 зображений поздовжній перетин УПК із кільцевими канавками і поясками на периферійній циліндричній поверхні упорного диска. На фіг.3 зображений поздовжній перетин УПК з осьовими канавками на периферійній циліндричній поверхні упорного диска. УПК містить колодки 1, упорний диск 2, на якому виконані кільцеві канавки 3 і пояски 4 (фіг.1), або осьові канавки 5 (фіг.2). У корпусі УПК установлені форсунки б з жиклерами 7 (фіг.1), або форсунки 8 з жиклерами 9 (фіг.2). У процесі роботи УПК сприймає осьове навантаження ротора. Обертовий упорний диск 2 передає осьове зусилля наколодки 1 через тонкий шар мастильного матеріалу (масла). Масло на робочі поверхні упорного диска 2 і колодок 1 подається з форсунок, що знаходяться між колодками 1. Крім того, через жиклери 7 у форсунці 6 (фіг.1), або жиклери 9 у форсунці 8 (фіг.2) масло подається на периферійну циліндричну поверхню упорного диска, тобто в зону максимальної швидкості ковзання колодок по упорному диску. У виконанні УПК із кільцевими канавками і поясками на упорному диску 2, масло в канавки 3 подається з однієї форсунки, а на пояски 4 - з іншої форсунки (див. елемент А фіг.1), щоб уникнути шкідливого впливу бризків відбитого масла на струмені з жиклерів. Форсунки в даному випадку зрушені одна щодо іншої в окружному напрямку. Винахід що заявляється в даний час, використовується при виготовленні УПК дослідних компресорів газотурбінних двигунів UGT 15000 потужністю 16-20МВт і ГТГ 45-60МВт. Джерела інформації: 1. Л.П.Сережкина, Е.И.Зарецкий. Осевые подшипники мощных паровых турбин. – М.: Машиностроение, 1988, с.130, рис.60. 2. Каталог LEG - 1 printed in USA 9/98. Kingsbury Inc Philadelphia USA. 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Thrust plain bearing (variants)

Автори англійською

Smyrnov Stanislav Ivanovych, Spitsyn Volodymyr Yevheniiovych, Zhyrytskyi Oleksandr Olehovych, Yevdoshyn Andrii Anatoliiovych

Назва патенту російською

Упорный подшипник скольжения (варианты)

Автори російською

Смирнов Станислав Иванович, Спицин Владимир Евгениевич, Спицын Владимир Евгеньевич, Жирицкий Александр Олегович, Евдошин Андрей Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: F16C 17/04, F01D 25/16

Мітки: підшипник, упорний, варіанти, ковзання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-82290-upornijj-pidshipnik-kovzannya-varianti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Упорний підшипник ковзання /варіанти/</a>

Подібні патенти