Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб пуску та живлення асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором, який полягає в підключенні обмоток статора двигуна до трифазної мережі через індуктивно-ємнісний перетворювач, у якому паралельно дроселям включені тиристори, і в контролі процесу запуску у функції моменту або струму, який відрізняється тим, що для зменшення зазору між зубцями редуктора при невеликому моменті, плавності пуску і стандартизації моменту в статичних і динамічних режимах у процесі пуску, тиристори спочатку закриті і двигун живиться від індуктивно-ємнісного перетворювача, потім здійснюється поступове відкривання тиристорів до виходу роботи двигуна в номінальний режим, а потім - закривання і живлення двигуна тільки від індуктивно-ємнісного перетворювача напруги в струм.

Текст

Корисна модель належить до галузі електротехніки, зокрема до систем управління асинхронними двигунами з короткозамкненим ротором при умовах, коли пусковий момент та роботу дви гуна необхідно формувати по закону, який залежить від технологічного процесу, наприклад, при транспортуванні щебеню за допомогою конвеєрної стрічки. Відомий спосіб пуску асинхронного двигуна, до складу якого входять тиристорні регулятори для поступового підвищення моменту [Петров Н.Н., Мейстель A.M., Специальные режимы работы асинхронного электропривода. М.: «Энергия», 1968]. Недолік цього способу - при різкій зміні завантаження транспортних стрічок можливе виникнення мікротріщин у стрічках за рахунок різкої зміни моменту, що приводить до їх обриву; можливе також ковзання стрічки відносно привідного барабану, що зменшує продуктивність транспортування вантажу і пошкоджує стрічку. Відомий також спосіб пуску асинхронного двигуна, у якому для живлення статорів асинхронних двигунів використовують індуктивно-ємнісні перетворювачі [Волков И.В., Исаков В.Н. Электроприводы со стабилизированным током в силовых целях. М.: "Радио и связь", 1991, с.52). Недолік указаного способу - невеликий пусковий момент і неможливість його збільшити шляхом регулювання відповідно до вимог технологічного процесу. В основу корисної моделі поставлена задача пуску асинхронного двигуна від індукційно-ємнісного перетворювача, у якому паралельно дроселям підключені тиристори, за допомогою яких забезпечується зміна пускового моменту відповідно до вимог технологічного процесу. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб пуску асинхронного двигуна виконується з метою зменшення зазору між зубцями редуктора при невеликому моменті, плавності пуску і стандартизації моменту в статичних і динамічних режимах у процесі пуску, тиристори спочатку закриті і двигун живиться від індуктивно-ємнісного перетворювача, потім здійснюється поступове відкривання тиристорів до виходу роботи двигуна в номінальний режим, а потім - закривання і живлення двигуна тільки від індуктивно-ємнісного перетворювача напруги в стр ум. Суть корисної моделі пояснюється переліком Фіг.1; 2. На Фіг.1 - схема електрична підключення асинхронного двигуна до індуктивно-ємнісного перетворювача з регулюванням індуктивностей; на Фіг.2 - механічні характеристики асинхронного двигуна, який живиться від джерела струму (12) і від джерела напруги (13). Спосіб здійснюється таким чином. Асинхронний двигун 1 (Фіг.1) живиться від індуктивно-ємкісного перетворювача з дроселями 2, 3 і 4 і конденсаторами 5, 6 і 7. Паралельно дроселям підключені тиристори 8, 9 і 10. При закритих тиристорах пусковий момент асинхронного двигуна невеликий - він у 10-15 разів менший ніж пусковий момент при живленні двигуна від джерела напруги (характеристика 12 Фіг.2). Цього моменту достатньо для зменшення зазору між зубцями редуктора до нуля, але недостатньо для пуску завантаженого конвеєра. В останньому випадку тиристори 8, 9 і 10 необхідно поступово відкривати: пусковий момент буде збільшуватись до значення, при якому стрічка приведеться в рух і набере необхідної швидкості по одній із характеристик у діапазоні від 12 до 13 (Фіг.2). Частота обертання ротора асинхронного двигуна після подолання критичного моменту стає рівною номінальній. Двигун буде працювати в номінальному режимі, але з можливими ривками і з заниженим cos j . Для одержання необхідних динамічних властивостей і підвищення cos j необхідно закрити тиристори, щоб двигун живився від джерела струму. Режим пуску розраховує мікропроцесорна система 11, на яку подаються сигналами з датчиків струм у, напруги і моменту. Технічний результат пристрою для пуску асинхронного двигуна є: стабілізація невеликого моменту в початковий період пуску те хнологічного механізму, поступове підвищення моменту до номінальної швидкості руху механізму, стабілізація моменту в статични х і динамічних режимах, високий коефіцієнту потужності в номінальному режимі роботи. Кут відкривання тиристорів формується відповідно до моменту опору технологічного механізму. В динамічних режимах стабілізація моменту, тобто рух стрічки без ривків, забезпечується завдяки властивостям індуктивноємкісного перетворювача.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for starting an asynchronous motor

Автори англійською

Nekrasov Andrii Viktorovych

Назва патенту російською

Способ пуска асинхронного электродвигателя

Автори російською

Некрасов Андрей Викторович

МПК / Мітки

МПК: H02P 1/00

Мітки: двигуна, асинхронного, спосіб, пуску

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-8075-sposib-pusku-asinkhronnogo-dviguna.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб пуску асинхронного двигуна</a>

Подібні патенти