Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Керамічний пігмент чорно-синій, що містить оксид кобальту, який відрізняється тим, що додатково містить оксид заліза при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

оксид кобальту

65-71

оксид заліза

29-35.

Текст

Керамічний пігмент чорно-синій, що містить оксид кобальту, який відрізняється тим, що додатково містить оксид заліза при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: оксид кобальту 65-71 оксид заліза 29-35. (19) (21) a200605118 (22) 10.05.2006 (24) 10.10.2007 (72) ЗАЙЧУК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ, UA, КОЛЄДА ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ, UA, БІЛИЙ ЯКІВ ІВАНОВИЧ, UA, ШЕВЧЕНКО ТАМАРА ОЛЕКСАНДРІВНА, UA, ЧЕБЕРКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ, UA, ДУНОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, UA (73) УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, UA (56) UA 44376 A1, 15.02.2002 SU 1013428 A, 23.04.1983 3 80645 4 оксид заліза 29-35. Сутність винаходу полягає в наступному. Готують шихту у відповідності до рецепту з оксидів кобальту та заліза (див. дані таблиці) сумісним тонким помелом в кульовому млині до розміру повного проходження часток крізь сито 10000отв./см2 після чого завантажують у капселя та випалюють при температурі 1100-1180°С. Взаємодія компонентів сировинної суміші відбувається по наступній реакції: CoO+Fe2O3=CoFe2O4 По даним рентгенофазового аналізу в складі отриманого пігменту крім фериту кобальту має місце оксид кобальту внаслідок того, що останній вводиться у кількості обов'язково більшій ніж необхідно для утворення шпінелі (СоFе2О4). Після синтезу пігменту здійснюється його тонкий помел до розміру часток не більше 5-10мкм і подальше введення до складу глазурей в кількості 6-10мас.ч. Одержані після випалу глазурні покриття, які містять запропонований пігмент, відрізняються високою якістю та рівномірним яскравим чорносинім забарвленням в широкому температурному інтервалі (1150-1250°С). Таблиця Шихтові склади та характеристики запропонованого пігменту Номер пігменту 1 2 3 Прототип оксид кобальту 65 68 71 50 Склад пігменту, мас.% оксид оксид алюміній заліза алюмінію 35 32 29 39 11 Аналіз приведених даних свідчить про те, що у межах заданого кількісного співвідношення компонентів пігментної шихти спостерігається достатньо широкий спектр інтенсивності та насиченості чорно-синього кольору одержаних склопокриттів. Таким чином, запропонований простий за складом та технологією приготування чорно-синій пігмент, синтезований при порівняно низьких температурах 1100-1180°С, забезпечує отримання глазурей стабільного та яскравого кольору в широкому температурному інтервалі випалу (1150-1250°С) для тонкокерамічних виробів різного функціонального призначення. Температура Температура Колір глазурних синтезу випалу глазурних покриттів пігменту, °С покриттів, °С чорно-синій 1100-1180 1150-1250 яскравий чорно-синій 1200-1300 1150-1250 синій

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Black and blue ceramic pigment

Автори англійською

Zaichuk Oleksandr Viktorovych, Kolieda Volodymyr Vasyliovych, Bilyi Yakiv Ivanovych, Shevchenko Tamara Oleksandrivna, Cheberko Andrii Ivanovych, Dunovskyi Serhii Oleksandrovych

Назва патенту російською

Керамический пигмент черно-синий

Автори російською

Зайчук Александр Викторович, Коледа Владимир Васильевич, Белий Яков Иванович, Шевченко Тамара Александровна, Чеберко Андрей Иванович, Дуновский Сергей Александрович

МПК / Мітки

МПК: C03C 1/00, C04B 41/86

Мітки: чорно-синій, пігмент, керамічний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-80645-keramichnijj-pigment-chorno-sinijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Керамічний пігмент чорно-синій</a>

Подібні патенти