Сировинна суміш для виготовлення легких теплоізоляційних матеріалів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Сировинна суміш для виготовлення легких теплоізоляційних матеріалів, що включає розмелене скло і газоутворювач, яка відрізняється тим, що вона додатково містить воду, а як газоутворювач містить збагачену марганцеву руду або шлам марганцевої руди при такому співвідношенні компонентів, %:

розмелене скло

80,0 - 97,0

марганцева руда або шлам марганцевої руди

2,0- 10,0

вода

1,0-10,0.

Текст

Сировинна суміш для виготовлення легких теплоізоляційних матеріалів, що включає розмелене скло і газоутворювач, яка відрізняється тим, що вона додатково містить воду, а як газоутворювач містить збагачену марганцеву руду або шлам марганцевої руди при такому співвідношенні компонентів, %: розмелене скло 80,0-97,0 марганцева руда або шлам марганцевої руди 2,0-10,0 вода 1,0-10,0. (19) (21) 20040807075 (22) 25.08.2004 (24) 15.02.2007 (46) 15.02.2007, Бюл. № 2, 2007 р. (72) Гребенников Валерій Миколайович, Савицький Миколай Васильович, Федоренко Сергій Володимирович (73) Гребенников Валерій Миколайович, Савицький Миколай Васильович, Федоренко Сергій Володимирович (56) SU 1470693 A1, 07.04.1989 RU 2132307 C1, 27.06.1999 3 78015 4 Таблиця 1 Середньорічний склад збагаченої марганцевої руди SiO2 20,60 Аl2О 3 1,45 MnO 24,30 МnO2 16,50 Mn 29,30 P 0,16 Рe2O3 2,41 CaO 7,78 MgO 1,39 Таблиця 2 Середньорічний склад шламів марганцевої руди SiO2 55,64 АІ 2О 3 1,62 MnO 5,26 МnО2 21,03 Mn 17,40 Присутність у марганцевій руді та її шламів окрім МnО2 (піролюзита) таких компонентів як SiO2, MnO, CaO, Fe 2O 3, MgO добре впливають на характеристики одержуваного пористого матеріалу. Для виготовлення дослідних зразків сумішей використовували такі матеріали: - розмелене скло - ГОСТ 111-78; - марганцева руда, або шлам марганцевої руди зазначеного вище складу; -вода - ГОСТ 23732-79. Суміш готують змішуванням розмолотої склоподібної речовини штучного походження з іншими інгредієнтами. Отриману суміш перемішують до однорідного P 0,14 Ре2О3 3,36 CaO 2,34 MgO 1,27 стану, завантажують у форму і нагрівають у печі до температури розм'якшення основного матеріалу шихти та початку процесу газоутворення й витримують до закінчення утворення пор. Отриманий таким чином пористий матеріал охолоджують до температури навколишнього середовища. Властивості отриманого пористого матеріалу були випробувані за відомими методиками [3]. Для проведення випробувань були виготовлені зразки-кубики розміром 100´100´100мм, визначена їх щільність, міцність на стиск, теплопровідність. Склади дослідних сумішей та результати випробувань наведені в таблиці 3. Таблиця 3 Компоненти Розмелене скло Марганцева руда, або шлам марганцевої руди Піролюзит Вода Властивості Щільність, кг/м 3 Міцність на стиск МПА, 20°С Теплопровідність, Вт/м °С Склад компонентів та їх співвідношення у суміші, що пропонується, є оптимальними. Інший склад та співвідношення компонентів у суміші не дозволяє отримати однорідну пористу структур у матеріалу, оскільки зростає кількість великих пустот та знижується механічна міцність. Запропонована суміш проста, містить доступну в Україні природну та штучну сировину, дає можливість промислового виробництва міцних та легких матеріалів для виготовлення конструкційних тепло- і звукоізоляційних виробів для будівництва та інши х галузей а також дозволяє вирішува Комп’ютерна в ерстка Л.Литв иненко 1 98,0 1,5 0,5 Відношення компонентів, в мас. %, 2 3 4 5 прототип 97,0 92,0 80,0 75,0 96 2,0 5,0 10,0 14,5 4 1,0 3,0 10,0 10,5 1 1150 22,0 0,3 2 600 17,0 0,15 Показники властивостей 3 4 5. 350 250 250 9,0 3,0 1,0 0,08 0,075 0,075 прототип 355 3,0 0,085 ти питання поліпшення екологічного стану довкілля за рахунок використання промислових відходів. Джерела інформації: 1. Демидович Б.К. Производство и применение пеностекла. Минск: Наука и техника 1973, стр.43 - аналог. 2. Китайгородский И.И. Кешишян Т.Н. Пеностекло. Промиздат, 1953, с.55, 56 -прототип. 3. Сухарев М.Ф., Майзель И.Л., Сандлер В.Г. Производство теплоизоляционных материалов, Москва, Высшая школа, 1981. -231с. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Raw mix for producing light heat-insulation materials

Автори англійською

Fedorenko SerhiI Volodymyrovych

Назва патенту російською

Сырьевая смесь для изготовления легких теплоизоляционных материалов

Автори російською

Федоренко Сергей Владимирович

МПК / Мітки

МПК: C04B 14/04, C03C 11/00

Мітки: теплоізоляційних, виготовлення, суміш, матеріалів, сировинна, легких

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-78015-sirovinna-sumish-dlya-vigotovlennya-legkikh-teploizolyacijjnikh-materialiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Сировинна суміш для виготовлення легких теплоізоляційних матеріалів</a>

Подібні патенти