Спосіб одержання листів, смуг і стрічок з металевих порошків і гранул

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб одержання листів, смуг і стрічок з металевих порошків і гранул, що включає їх прокатку в валках, який відрізняється тим, що прокатку виконують з неузгодженістю окружних швидкостей робочих валків за рахунок використання валків різного діаметра зі співвідношенням діаметра більшого валка до меншого 1,15 - 1,40.

Текст

Спосіб одержання листів, смуг і стрічок з металевих порошків і гранул, що включає їх прокатку в валках, який відрізняється тим, що прокатку виконують з неузгодженістю окружних швидкостей робочих валків за рахунок використання валків різного діаметра зі співвідношенням діаметра більшого валка до меншого 1,15 - 1,40. Винахід відноситься до галузі порошкової металургії, зокрема, до способу безперервного пресування порошків і гранул прокаткою. Відомий спосіб холодної прокатки металевих смуг [Авторське свідоцтво СРСР №579039, кл. В21В1/06, "Спосіб холодної прокатки смуг", опубліковано 05.11.77, Б. №41], який полягає в тому, що спосіб здійснюють на прокатному стані з різними діаметрами робочих валків зі співвідношенням їхніх діаметрів 1,04÷1,1, які обертаються з різними окружними й однаковими кутовими швидкостями, і при цьому до переднього і заднього кінців прокату (листам, смугам і стрічкам) прикладають натяг. Однак відомим способом неможливо одержати високоякісну стрічку з порошку і гранул, тому що ця прокатка здійснюється без натягу. При відсутності натягу процес прокатки порошку і гранул є хитливим, прокат виходить низької якості з великою кількістю браку. З літератури невідомий спосіб прокатки порошку і гранул у валках різного діаметра. Найбільш близьким технічним рішенням, обраним за прототип, є спосіб прокатки порошків і гранул, який полягає в тому, що металевий порошок або гранули подають між обертовими назустріч один одному валками однакового діаметра, де їх формують у виріб в виді листа, стрічки, смуги і т.п. [Віноградов Г.А., Каташинський В.П. "Теорія листової прокатки металевих порошків і гранул" Металургія, М. 1979]. Недоліками прототипу е недостатня якість одержуваного виробу і велика кількість браку, що обумовлено наступним. Так, наприклад, навіть при незначній невідповідності швидкісних умов прокатки характеристикам порошкового матеріалу (формі і розмірові часток, їх плинності) виходить нерівномірний розподіл щільності по ширині прокату. При спіканні таких стрічок через нерівномірність усадки відбувається, як правило, надмірна коробуватисть. Цей брак є непереборним. При прокатуванні вузьких стрічок (менш 100 мм) часто відбувається відхилення прокату від прямолінійних розмірів (так зване явище серповидності). (19) UA (11) 77719 (13) C2 (21) 20040604858 (22) 21.06.2004 (24) 15.01.2007 (46) 15.01.2007, Бюл. № 1, 2007 р. (72) Калуцький Георгій Якович, Гогаєв Казбек Олександрович, Воропаєв Віталій Семенович (73) ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ІМ. І. М. ФРАНЦЕВИЧА НАЦІОН АЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (56) SU, 63 448, A, B221/00, 30.04.1944 SU, 579 039, A, B21B1/06, 05.11.1977 SU, 1 400 676, A1, B21B1/22, 07.06.1988 SU, 1 540 942, A1, B22F3/18, 07.02.1990 UA, 19 714, C2, B21B1/22, 25.12.1997 RU, 2 206 430, C1, B22F3/18, 20.03.2003 3 77719 4 Нерівномірність розподілу контактних нор225 мм (співвідношення діаметрів валків 1,1) ромальних напруг в осередку деформації по ширині били прокатку нагрітих до 550°С гранул прокату часто приводить до руйнування прокату. алюмінієвого сплаву АМЦ. Валки встановлювалиВеликі тиски при прокатуванні створюють ся з нульовим зазором. При цьому була отримана значний пружний прогин і пружне сплюпщвання стрічка шириною 30 мм і товщиною 1,5 - 1,6 мм. валків, що приводить до подовжньої і поперечної Тріщини по крайкам складали 5 -10 мм. В місцях різнотовщинності, а також неплощинності. підвищеного розміру тріщин по крайкам В основу винаходу поставлена задача усунути відбувалося відхилення стрічки від прявсі перераховані вище недоліки, забезпечити молінійності. одержання високоякісного прокату і значно зменПриклад 3. На прокатному стані з горизоншити кількість браку шляхом створення особливотальним розташуванням валків діаметром 248 мм і го напружно-деформаційного стану матеріалу в 215 мм (співвідношення діаметрів валків 1,15) роосередку деформації. били прокатку нагрітих до 550°С гранул Суть способу одержання, листів, смуг і стрічок алюмінієвого сплаву АМЦ. Валки встановлювализ металевих порошків і гранул, який заявляється, ся з нульовим зазором. При цьому була отримана включає їхню прокатку і полягає в тому, що прострічка шириною 30 мм і товщиною 1,5 - 1,6 мм. катку роблять з неузгодженістю окружних швидкоТріщини по крайкам складали 5 мм і менш. стей робочих валків за рахунок використання Відхилення стрічки від прямолінійних розмірів не валків різного діаметра зі співвідношенням було. діаметра більшого валка до меншого 1,15÷1,40. Приклад 4. На прокатному стані з горизонЗавдяки цьому формування структурних елементів тальним розташуванням валків діаметром 245 мм і матеріалу відбувається в осередку деформації при 190 мм (співвідношення діаметрів валків 1,29) ронаявності високих дотичних напружень у сполубили прокатку нагрітих до 550°С гранул ченні з гідростатичним тиском, що забезпечує алюмінієвого сплаву АМЦ. Валки встановлювалифрагментацію кристалітів, а не утворення ся з нульовим зазором. При цьому була отримана мікронесуцільностей. Це дозволяє досягти беспострічка шириною 30 мм і товщиною 1,5 - 1,55 мм. ристого стану матеріалу, надійного металевого Тріщини по крайкам були відсутні. Відхилення контакту між деформуємими частками і забезпечистрічки від прямолінійних розмірів не було. ти рівність напружно-деформаційного стану в осеПриклад 5. На прокатному стані з горизонредку деформації по ширині прокату. тальним розташуванням валків діаметром 245 мм і Порівняння технічного рішення, що заяв175 мм (співвідношення діаметрів валків 1,40) роляється, із прототипом дозволяє зробити виснобили прокатку нагрітих до 550°С гранул вок, що спосіб одержання, листів, смуг і стрічок, алюмінієвого сплаву АМЦ. Валки встановлювалищо заявляється, відрізняється тим, що використося з нульовим зазором. При цьому була отримана вують робочі валки різного діаметра зі стрічка шириною ЗО мм і товщиною 1,5 мм. співвідношенням 1,15÷1,40. Різнотовщинність по довжині стрічки була Авторами була проведена експериментальна відсутня. Тріщини по крайкам були відсутні. перевірка способу одержання, листів, смуг і Відхилення стрічки від прямолінійних розмірів не стрічок, що заявляється, при прокатуванні стрічок було. шириною 30 мм із гранул алюмінієвого сплаву Подальше збільшення співвідношення АМЦ ГОСТ 4784-74 на прокатному стані дуо 250. діаметрів валків на даному уста ткуванні було неПриклади здійснення способу доцільно в зв'язку зі значним негативним моменПриклад 1. На прокатному стані з горизонтом на валку меншого діаметра і з приводом роботальним розташуванням валків однакового чих валків від однієї шестерьонної клеті. діаметра 248 мм (співвідношення діаметрів валків Виходячи з експериментальної перевірки спо1,0) робили прокатку нагрітих до 550°С гранул собу, що заявляється, найкращі результати отриалюмінієвого сплаву АМЦ. Валки встановлювалимані при співвідношенні діаметрів робочих валків ся з нульовим зазором. При цьому була отримана 1,15÷1,40. стрічка шириною 30 мм і товщиною 1,8÷1,9 мм. Спосіб може бути використаний для виробТріщини по крайкам складали 5 -10 мм. Пряництва пористих і беспористих листів, смуг і молінійну стрічку одержати не змогли. стрічок з металевих порошків і гранул різних маПриклад 2. На прокатному стані з горизонтеріалів як у холодному так і гарячому станах. тальним розташуванням валків діаметром 248 мм і Комп’ютерна в ерстка М. Клюкін Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of obtaining sheets, strips and tapes of powdered metal and granules

Автори англійською

Kalutskyi Heorhii Yakovych, Hohaiev Kazbek Oleksandrovych, Voropaiev Vitalii Semenovych

Назва патенту російською

Способ получения листов, полос и лент из металлических порошков и гранул

Автори російською

Калуцкий Георгий Яковлевич, Гогаев Казбек Александрович, Воропаев Виталий Семенович

МПК / Мітки

МПК: B21B 1/26, B22F 3/18, B21B 1/22, B21B 1/24

Мітки: смуг, гранул, металевих, стрічок, листів, спосіб, одержання, порошків

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-77719-sposib-oderzhannya-listiv-smug-i-strichok-z-metalevikh-poroshkiv-i-granul.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб одержання листів, смуг і стрічок з металевих порошків і гранул</a>

Подібні патенти