Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Газотурбінна установка, що містить турбіну, камеру горіння та компресор зі всмоктуючою магістраллю та антипомпажним клапаном, інжектор з джерелом стиснутого повітря для здійснення запуску, яка відрізняється тим, що робоче сопло інжектора з’єднане з трубопроводом від джерела стиснутого повітря зі своїм запірним органом і з трубопроводом відбору повітря з випускного патрубка антипомпажного клапана за ступенями компресора, зі своїм запірним органом, вхід інжектора з’єднаний з всмоктуючою магістраллю компресора, вихід - зі входом компресора за допомогою байпасного трубопроводу з запірно-розподільчим органом, який перерозподіляє повітряний потік в компресор через прямий та байпасний канал.

Текст

1. Газотурбінна установка, що містить турбіну, камеру горіння та компресор зі всмоктуючою магістраллю та антипомпажним клапаном, інжектор з джерелом стиснутого повітря для здійснення запуску, яка відрізняється тим, що робоче сопло інжектора з’єднане з трубопроводом від джерела стиснутого повітря зі своїм запірним органом і з трубопроводом відбору повітря з випускного патрубка антипомпажного клапана за ступенями компресора, зі своїм запірним органом, вхід інжектора з’єднаний з всмоктуючою магістраллю компресора, вихід - зі входом компресора за допомогою байпасного трубопроводу з запірно-розподільчим органом, який перерозподіляє повітряний потік в компресор через прямий та байпасний канал. (19) (21) a200501381 (22) 15.02.2005 (24) 15.11.2006 (46) 15.11.2006, Бюл. № 11, 2006 р. (72) Дайнеко Валерій Іванович (73) Дайнеко Валерій Іванович (56) Гительман А.И. Динамика и управление судовых газотурбинных установок.Л.: Судостроение, 1974, С.280 - 291. Тихонов В.И., Захаров А.М. Легкие газотурбинные установки быстроходных судов. М.: Транспорт, 1973, С.41. Шварц В.А. Конструкции газотурбинных установок. М.: Машиностроение, 1970, С.401 - 403. 3 77330 4 органу 12, з вхідом в компресор 1. Робоче сопло 7 сприятливі умови роботи лопаточного апарату инжектора б сполучено трубопровідом 9, на якому проточної частини компресора 1, за рахунок підвстановлений запорний орган 10, з джерелом вищення параметрів на вході. Для підвищення стислого повітря 8, а також трубопровідом 11 з ефекту запорно-розподільчим органом 12 призавипускним патрубком антипомпажного клапану 5. чиняють прямий канал (всмоктуючу магістраль 2), Запорно-розподільчий орган 12 може з'єднувати перерозподіляючи повітряний потік на вході компвхід компресора Іякз вихідом інжектора 6 через ресора 1 через байпасний канал (трубопровід 13 ) байпасный канал-трубопровід 13, так и з атмосз інжектором 6. Після виходу на режим антипомферою через прямий канал - всмоктуючу магистпажний клапан 5 зачиняється і запорнораль 2. розподільчий орган 12 повністю відчиняє прямий Газотурбінна установка працює таким чином. канал 2. При переході установки з режиму на реПеред запуском установки запорножим, і появі можливості виникнення помпажу, знорозподільчий орган 12 встановлюють у таке полову відчиняється антипомпажный клапан 5, скинуте ження при якому вхід компресора сполучається через нього повітря іде через інжектор 6 на вхід тільки зі вихідом інжектора 6. Відчиняють запорний компресора 1, підвищуючи антипомпажну остійорган 10 і повітря, від джерела стиснутого повітря кість та економічність установки за рахунок більш 8, подається до робочого сопла інжектора 7, заховисоких параметрів на вході. Після завершення плюе через всмоктуючу магістраль 2 атмосферне переходу на новий режим антипомпажний клапан повітря і через інжектор 6 з підвищеним тиском іде 5 зачиняється і установка працює на заданному до компресора 1. При проходженні через компрережимі через прямий канал 2. сор 1 і далі через газову турбіну 3 повітря розшиТаке виконання газотурбінної установки доряючись знижує свій тиск до атмосферного, при зволяє підвищити іі антипомпажну остійкість та цьому виробляється механічна енергія, достатня економічність на перехідних режимах. для здійснення запуску. Після цього запорноДжерела інформації прийняті до уваги при екрозподільчий орган 12 напряму, через всмоктуючу спертизі: магістрвль 2, сполучає вхід компресора з атмос1. Гительман А.И. Динамика и управление суферою, відчиняється антипомпажний клапан 5 та довых газотурбинных установок. Л.: Судостроезачиняється запорний орган 10. Установка вихоние, 1974, с. 280-291. дить на режим, при цьому, повітря яке скидається 2. Тихонов В.И., Захаров A.M. Легкие газотурчерез антипомпажний клапан 5 не викидається в бинные установки быстроходных судов. М: Трансатмосферу, а іде по трубопроводу відбору 11 на порт, 1973, с.41. вхід компресора 1 через робоче сопло 7 інжекто3. Шварц В.А. Конструкции газотурбинных ра 6, допомогаючи розкручувати ротор, підвищуюустановок. М.: Машиностроение, 1970, с. 401-403. чи антипомпажну остійкисть та економічність уста4. Патент Швеции № 1067250/24-6, кл. F 02с новки, здійснуючи при цьому здійснюються більш 7/26, опубл. 1972. Комп’ютерна верстка М. Клюкін Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Gas-turbine unit

Назва патенту російською

Газотурбинная установка

МПК / Мітки

МПК: F02C 7/26

Мітки: газотурбінна, установка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-77330-gazoturbinna-ustanovka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Газотурбінна установка</a>

Подібні патенти