Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Силовий елемент із композиційних матеріалів, який складається із основи, виконаної із пористого заповнювача, петльових тяжів, металевих вкладників - фітингів, силової кільцевої обмотки, який відрізняється тим, що силові петльові тяжі виконано у двох взаємно перпендикулярних площинах і залежно від виду кріплення (болтового чи гвинтового) виконані суцільними або із рознесенням, і з’єднані в єдине ціле силовим кільцевим обмотуванням - оболонкою, виконаною із волокнистого композиційного матеріалу.

Текст

Силовий елемент із композиційних матеріалів, який складається із основи, виконаної із пористого заповнювача, петльових тяжів, металевих вкладників - фітингів, силової кільцевої обмотки, який відрізняється тим, що силові петльові тяжі виконано у двох взаємно перпендикулярних площинах і залежно від виду кріплення (болтового чи гвинтового) виконані суцільними або із рознесенням, і з'єднані в єдине ціле силовим кільцевим обмотуванням - оболонкою, виконаною із волокнистого композиційного матеріалу. Корисна модель належить до сфери будівництва, загального та спеціального машинобудування, може знайти застосування при створенні конструкцій, які зазнають великих стискувальних, розтягувальних та згинальних навантажень Відомими є конструкції силових елементів із суцільною силовою основою, виконані із композиційних матеріалів, та петльовим тяжем, який сприймає розтягувальні зусилля [1] Через невелику міцність суцільних складових частин силового елементу із композиційних матеріалів елементи під час дії стискувальних навантажень мнуться і відбувається розщеплення композиційного матеріалу при значно нижчих навантаженнях. Найближчим до корисної моделі, що заявляється, обраному як прототип, є силовий елемент стрижень із композиційних матеріалів [2], який містить основу, виконану із заповнювача [3, 4] та петльового тяжа в одній площині. Недоліком такого силового елементу є відсутність конструктивного виконання підкріплення основи елементу в площині, перпендикулярній площині тяжа, чим пояснюється невелика міцність елементу при згині та стискуванні у цій площині. Завданням корисної моделі є ліквідація цього недоліку та створення силового елементу із композиційних матеріалів, який сприймає стискувальні та згинальні зусилля у двох взаємноперпендикулярних площинах, та повніше використання якостей міцності композиційних матеріалів Поставлене завдання досягається тим, що силовий елемент виконують з двома суцільними тя жами у двох взаємно перпендикулярних площинах під гвинтове з'єднання, або із рознесенням під бовтове кріплення із основою, виконаною із пористого заповнювача [3, 4], металевими фітингами для кріплення тяжів та силовою кільцевою обмоткою із волокнистого композиційного матеріалу, яка забезпечує з'єднання основи та тяжів в одне ціле та стійкість їх при дії стискувальних та згинальних зусиль. На Фіг. 1 показано силовий елемент під бовтове з'єднання, на Фіг 2 під гвинтове з'єднання Силовий елемент складається із металевих вкладників - фітингів 1, петльових тяжів 2, 3 у двох взаємно перпендикулярних площинах, силової основи 4, зібраної із заповнювача, силової оболонки 5, яка з'єднує основу і тяжі в єдине ціле, виконаною кільцевим намотуванням волокнистого композиційного матеріалу. Розроблена конструкція силового елементу із композиційних матеріалів пройшла апробацію в панелях та оболонках спеціального призначення. Запропонована конструкція силового елементу із композиційних матеріалів забезпечує підвищення міцності та жорсткості у двох взаємно перпендикулярних площинах. Джерела інформації 1. Механика композиционных материалов и элементов конструкций Т.З К Наук, думка, 1983, стор. 241. 2. Авторское свидетельство СССР №1378438. 3. Авторское свидетельство СССР №587695. 4. Авторское свидетельство СССР №1127194. Ф СО to 7639 ФІГ.1 Комп'ютерна верстка А Крижанівський Фіг.2 Підписне Тираж 28 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вуп Урицького, 45, м Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вуп Глазунова, 1, м Київ - 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Force element made of composite materials

Автори англійською

Babych Ivan Yuriiovych, Krytsuk Arkadii Antonovych, Ozerov Valentyn Ivanovych

Назва патенту російською

Силовой элемент из композиционных материалов

Автори російською

Бабич Иван Юрьевич, Крицук Аркадий Антонович, Озеров Валентин Иванович

МПК / Мітки

МПК: F16S 1/00

Мітки: матеріалів, елемент, силовий, композиційних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-7639-silovijj-element-iz-kompozicijjnikh-materialiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Силовий елемент із композиційних матеріалів</a>

Подібні патенти