Пристрій для виготовлення розгорток картонних паковань

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для виготовлення розгорток картонних паковань, що містить висікальну форму, закріплену нерухомо на станині, і натискний циліндр із зубчастим вінцем для горизонтального переміщення по нерухомій зубчастій рейці, яка закріплена на станині, який відрізняється тим, що він містить конвеєр, на якому закріплені захоплювачі для крокового переміщення листів картону між натискним циліндром і висікальною формою та аркушеживильний пристрій.

Текст

Пристрій для виготовлення розгорток картонних паковань, що містить висікальну форму, закріплену нерухомо на станині, і натискний циліндр із зубчастим вінцем для горизонтального переміщення по нерухомій зубчастій рейці, яка закріплена на станині, який відрізняється тим, що він містить конвеєр, на якому закріплені захоплювачі для крокового переміщення листів картону між натискним циліндром і висікальною формою та аркушеживильний пристрій. (19) (21) 20041109826 (22) 30.11.2004 (24) 15.06.2006 (46) 15.06.2006, Бюл. № 6, 2006 р. (72) Чехман Ярослав Іванович, Шустикевич Андрій Іванович, Попович Ігор Ярославович (73) Українська академія друкарства (56) SU 1564003 15.05.1990 UA 63710 15.01.2004 UA 58934 15.08.2003 RU 2022792 15.11.1994 RU 2229979 10.06.2004 UA 65794 15.04.2004 3 76044 4 тону подаються аркушеживильним пристроєм 1 в вання натискного циліндра 5 по нерухомій захоплювачі каретки 8 транспортуючого засобу 7 висікальній формі 3 забезпечується висікання кардля подачі їх у зону висікання. Натискний циліндр тонних розгорток. У крайньому лівому положенні 5 у крайньому правому і лівому положеннях натискний циліндр 5 знову зупиняється і зупиняється і при цьому зрізана його частина відбувається виведення висічених розгорток і порозташовується паралельно до площини дача нового листа транспортуючим засобом 7. висікальної форми 3, чим забезпечується безпеПри переміщенні циліндра 5 зліва направо решкодне переміщення висічених листів картону відбувається висікання картонних розгорток на та подача нових листів за допомогою транспорнаступному листі картону. туючого засобу 7. Висічений лист картону виводиться на прийЗа умови розташування натискного циліндра 5 мальний пристрій. у крайньому правому положенні, після подачі ноДжерела інформації: вого листа картону, привод циліндра 5 забезпечує 1. AC CPCP №1564003, МКІ В31В 1/00. його поворот проти годинникової стрілки. При 2. Деклараційний патент України №63710А, цьому зубчастий вінець 6 циліндра 5 контактує із МКІ В31В 1/16, B26F 1/38. зубчастою рейкою 4 станини 2. У процесі обкочу Комп’ютерна верстка М. Клюкін Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for production of the blanks of pasteboard packings

Автори англійською

Chekhman Yaroslav Ivanovych, Shustykevych Andrii Ivanovych, Popovych Ihor Yaroslavovych

Назва патенту російською

Устройство для изготовления разверток картонных упаковок

Автори російською

Чехман Ярослав Иванович, Шустикевич Андрей Иванович, Попович Игорь Ярославович

МПК / Мітки

МПК: B31B 1/00, B31B 1/14

Мітки: пристрій, виготовлення, розгорток, картонних, паковань

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-76044-pristrijj-dlya-vigotovlennya-rozgortok-kartonnikh-pakovan.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для виготовлення розгорток картонних паковань</a>

Подібні патенти