Спосіб профілактики неспроможності товстокишкового анастомозу

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб профілактики неспроможності товстокишкового анастомозу, що включає виконання інвагінаційного анастомозу з накладанням ручних дворядних вузловатих швів, який відрізняється тим, що додатково, після накладання швів, проводять укриття місця анастомозу сальником або жировими підвісками товстої кишки, розташованими поблизу, шляхом їх прошивання нитками верхнього ряду серо-серозних швів з щільною фіксацією на кишкових швах.

Текст

Спосіб профілактики неспроможності товстокишкового анастомозу, що включає виконання інвагінаційного анастомозу з накладанням ручних дворядних вузловатих швів, який відрізняється тим, що додатково, після накладання швів, проводять укриття місця анастомозу сальником або жировими підвісками товстої кишки, розташованими поблизу, шляхом їх прошивання нитками верхнього ряду серо-серозних швів з щільною фіксацією на кишкових швах. (19) (21) 2004042419 (22) 01.04.2004 (24) 17.04.2006 (46) 17.04.2006, Бюл. № 4, 2006 р. (72) Корнєєв Олег Вітольдович, Корнєєва Людмила Леонідівна, Баштан Володимир Петрович (73) Корнєєв Олег Вітольдович, Корнєєва Людмила Леонідівна, Баштан Володимир Петрович (56) Бондарь Г.В., Псарс Г.Г., Борота А.В., Золотухин С.Э. Профилактика несостоятельности анастомоза при хирургическом лечении больных осложнѐнным раком толстой кишки. - Вестник гигиены и эпидемиологии. - 2001. - №1. 3 75460 4 сприяє запобіганню його неспроможності навіть анастомозу на товстому кишечнику був використапри виражених проявах кишкової непрохідності та ний запропонований спосіб профілактики інфільтрованій стінці кишки. неспроможності товстокишкового анастомозу Властивості сальника, як універсального "стошляхом прошивання нитками верхнього ряду сіророжа" черевної порожнини часто використовують в серозних швів ділянки великого сальника, розтаякості пластичного матеріалу в абдоміналній шованого поблизу. Додаткове укриття місця товхірургії, завдяки добре розвинутій системі кровостокишкового анастомозу сальником, підвищило носних судин та високим репаративним властивойого надійність та забезпечило запобігання його стям. Додаткове укриття місця товстокишкового неспроможності, що дало змогу провести після анастомозу сальником, підвищує його надійність операцій ний період без ускладнень, скоротити час та забезпечує запобігання його неспроможності. перебування хворої на лікарняному ліжку. Хвора Приклад. Хвора Ч., 70 років, поступив в була виписана на 12 добу після оперативного відділення абдомінальної хірургії ПООД 2.05.02 зі втручання у задовільному стані За два роки з вискаргами на болі в животі, невідходження газів та користанням запропонованого способу було прокалових мас. Об'єктивно: Живіт вздутий, кишкові оперовано 58 хворих без післяопераційних ускшуми гучні. Після клініко-діагностичних обстежень ладнень. Таким чином запропонований спосіб був поставлений діагноз: Рак сліпої кишки. профілактики неспроможності товстокишкового 22.05.02 хвору було прооперовано, виконана анастомозу дозволяє уникнути неспроможності правостороння геміколектомія. Під час оперативанастомозів та забезпечує підвищення ступеню ного втручання, після виконання інвагінаційного ефективності його виконання. Комп’ютерна верстка М. Клюкін Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for preventing incompetence of anastomosis applied in large intestine

Автори англійською

Sheveliova Natalia Yukhymivna

Назва патенту російською

Способ профилактики несостоятельности толстокишечного анастомоза

Автори російською

Шевелёва Наталия Ефимовна

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/11, A61B 17/04

Мітки: товстокишкового, спосіб, профілактики, неспроможності, анастомозу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-75460-sposib-profilaktiki-nespromozhnosti-tovstokishkovogo-anastomozu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб профілактики неспроможності товстокишкового анастомозу</a>

Подібні патенти