Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Елемент для захисту напою від підробки, що складається зі скляної кульки з покриттям всієї або частини поверхні кульки іншою речовиною, який відрізняється тим, що речовиною, нанесеною на поверхню кульки, є нітрид одного з металів підгрупи титану.

2. Елемент для захисту напою від підробки за п. 1, який відрізняється тим, що речовиною, нанесеною на поверхню кульки, є нітрид титану.

3. Елемент для захисту напою від підробки за п. 1, який відрізняється тим, що речовиною, нанесеною на поверхню кульки, є нітрид цирконію.

Текст

1. Елемент для захисту напою від підробки, що складається зі скляної кульки з покриттям всієї або частини поверхні кульки іншою речовиною, який відрізняється тим, що речовиною, нанесеною на поверхню кульки, є нітрид одного з металів підгрупи титану. 2. Елемент для захисту напою від підробки за п.1, який відрізняється тим, що речовиною, нанесеною на поверхню кульки, є нітрид титану. 3. Елемент для захисту напою від підробки за п.1, який відрізняється тим, що речовиною, нанесеною на поверхню кульки, є нітрид цирконію. (19) (21) 20040604922 (22) 22.06.2004 (24) 15.03.2006 (46) 15.03.2006, Бюл. № 3, 2006 р. (72) Чорний Богдан Петрович, Лазоркін Віктор Андрійович (73) Чорний Богдан Петрович (56) UA 60973 15.10.2003 UA 63871 15.01.2004 RU 2039844 20.07.1995 GB 331309 03.07.1930 RU 96120506 27.12.1998 RU 2070943 27.12.1996 RU 2000115904 20.06.2002 3 75243 4 від 5 до 40мм, на частині або всій поверхні якого атомів речовини, що наноситься на задані поверхнанесене покриття з нітриду одного з металів підгні скляної кульки. Плівка з нітридів перехідних мерупи титана. Покриття може бути суцільним по талів (Ті, Zr) додає поверхні скляної кульки високу всій поверхні кульки, або суцільним на частині потвердість і опір стиранню. верхні кульки. Покриття може бути зроблене у виді Елементи з нітридним покриттям, що патентубукв, цифр, слів, малюнків, знаків, у тому числі у ються, поміщені в ємності з напоями, забезпечую виді товарного знаку фірми, що випускає різні напідвищення ефективності захисту від підробки і пої, у яких будуть поміщені кульки. споживчого попиту напоїв, а також цілком виклюЯк покриття може бути використаний, напричають витрати дорогоцінних металів. Крім того, клад, нітрид титана (ΤiΝ) або нітрид цирконію нітриди металів підгрупи титана нерозчинні в жод(ZrN). Золотавий колір покриття з нітриду титана ному з відомих розчинників і, тим більше, в алкоабо нітриду цирконію забезпечує привабливий вид гольних напоях (горілці, коньяку, винах), а також у і високий споживчий попит напою. різних мінеральних водах і соках. Тому, викорисПокриття з нітридів металів підгрупи титана тання таких елементів з нітридним покриттям не (наприклад, TiN, ZrN) наносять на поверхню скляможе нанести шкоду організмові людини. ної кульки методом катодно- іонного бомбардуДжерела інформації вання на установці типу «Булат». Протягом такого 1. Деклараційний патент України № 63871 А, бомбардування відбувається дифузія атомів TiN кл. В 65 D 1/02, 2003 p. або ZrN у поверхневий шар кульок, що забезпечує 2. Деклараційний патент України № 60961 А, надійне з'єднання нітридів зі склом. За допомогою кл. С 02 F 1/42, С 02 F 1/50, 2003 p. спеціальних пристосувань забезпечується дифузія Комп’ютерна верстка M. Клюкін Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Element for protection of the beverage against counterfeiting

Автори англійською

Chornyi Bohdan Petrovych, Lazorkin Viktor Andriiovych, Lazorkin Viktor Andriovych

Назва патенту російською

Элемент для защиты напитка от подделки

Автори російською

Чорний Богдан Петрович, Лазоркин Виктор Андреевич

МПК / Мітки

МПК: B65D 23/00

Мітки: елемент, напою, підробки, захисту

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-75243-element-dlya-zakhistu-napoyu-vid-pidrobki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Елемент для захисту напою від підробки</a>

Подібні патенти