Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для заміни стакана-дозатора проміжного ковша машини безперервного лиття заготовок, що містить металевий корпус з центральним вертикальним отвором для гніздового блока проміжного ковша і поздовжнім направляючим пазом, що оснащений засобами кріплення до зовнішньої поверхні днища проміжного ковша, змінний вогнетривкий стакан-дозатор з вертикальним каналом, установлений з можливістю переміщення силовим гідроциліндром уздовж направляючого паза, а також механізм притиснення стакана-дозатора, що включає поворотні елементи з отворами, симетрично встановлені на осях по обох сторонах стакана-дозатора уздовж осі його переміщення і кінематично взаємозв'язані з попередньо стиснутими пружинами, встановленими у виконаних у корпусі циліндричних каналах на направляючих стрижнях із притисненням до їх підпірних буртиків, який відрізняється тим, що циліндричні канали виконані співвісно, при цьому їхні поздовжні осі перпендикулярні осі центрального вертикального отвору і розташовані нижче осей, на яких установлені поворотні елементи, а пружини притиснуті до підпірних буртиків направляючих стрижнів за допомогою угвинчених у циліндричні канали пробок.

Текст

Винахід відноситься до галузі металургії, зокрема, до пристроїв для дозованого розливу рідкої сталі з проміжного ковша машини безперервного лиття заготовок (МБЛЗ) у кристалізатор. Відомий пристрій для заміни стакана-дозатора проміжного ковша МБЛЗ у процесі розливання сталі, що містить металевий корпус з центральним вертикальним отвором для гніздового блоку проміжного ковша і поздовжнім направляючим пазом, постачений засобами кріплення до зовнішньої поверхні днища проміжного ковша, змінний вогнетривкий стакан-дозатор з вертикальним каналом, що примикає знизу до гніздового блоку і установлений з можливістю переміщення силовим гідроциліндром уздовж направляючого паза, а також механізм притиснення стакана-дозатора, що включає коромисла, симетрично встановлені на осях по обидва боки стаканадозатора уздовж осі його переміщення, і попередньо стиснуті пружини, розміщені у вертикальних каналах, виконаних у металевому корпусі [Рекламний проспект фірми INTERSTOP, опубл. 2000p.]. Недоліком даного пристрою є те, що для контролю твердості пружин, а також при необхідності їхньої заміни потрібне зняття пристрою з ковша і повне його розбирання. Крім того, надійність роботи пристрою може бути забезпечена тільки при наявності пружин з однаковими пружними властивостями, у противному випадку вони підлягають негайній заміні. Таким чином, експлуатація відомого пристрою зв'язана зі значними тимчасовими і матеріальними витратами. Найбільш близьким аналогом пропонованого винаходу є пристрій для заміни стакана-дозатора проміжного ковша МБЛЗ, що містить металевий корпус з центральним вертикальним отвором для гніздового блоку проміжного ковша і поздовжнім направляючим пазом, постачений засобами кріплення до зовнішньої поверхні днища проміжного ковша, змінний вогнетривкий стакан-дозатор з вертикальним каналом, установлений з можливістю переміщення силовим гідроциліндром уздовж направляючого паза, а також механізм притиснення стакана-дозатора, що включає поворотні елементи у виді двоплечих важелів з отворами, симетрично встановлені на осях по обидва боки стакана-дозатора уздовж осі його переміщення і кінематичне взаємозв'язані з попередньо стиснутими пружинами, встановленими у виконаних в корпусі циліндричних каналах на направляючих стрижнях із притисненням до їх підпорних буртиків [Рекламний проспект фірми FLOGATES, опубл. 1994p.]. У відомому пристрої можливий контроль твердості пружин за допомогою динамометричного ключа без зняття з ковша і розбирання пристрою. Однак у випадку виявлення розходжень у пружних властивостях пружин і необхідної в цьому випадку їхньої заміни, через неможливість здійснення регулювання підтискання, пристрій приходиться також демонтувати з ковша і розбирати для установки нових пружин, тому що для одержання доступу до пружин або для їхнього вилучення з циліндричних каналів попередньо необхідно витягти осі і поворотні елементи. Таким чином, експлуатація відомого пристрою зв'язана зі значними тимчасовими і матеріальними витратами. В основу винаходу поставлена задача удосконалення пристрою для заміни стакана-дозатора проміжного ковша МБЛЗ шляхом зміни відносного становища поворотних елементів і пружин, у якому за рахунок можливості регулювання розвивної ними сили притиснення змінного стакана-дозатора, забезпечується зниження тимчасових і матеріальних витрат при його обслуговуванні й експлуатації в разі потреби зміни пружин у перервах між розливом сталі. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої для заміни стакана-дозатора проміжного ковша МБЛЗ, що містить металевий корпус з центральним вертикальним отвором для гніздового блоку проміжного ковша і поздовжнім направляючим пазом, постачений засобами кріплення до зовнішньої поверхні днища проміжного ковша, змінний вогнетривкий стакан-дозатор з вертикальним каналом, установлений з можливістю переміщення силовим гідроциліндром уздовж направляючого паза, а також механізм притиснення стакана-дозатора, що включає поворотні елементи з отворами, симетрично встановлені на осях по обох сторонах стакана-дозатора уздовж осі його переміщення і кінематичне взаємозв'язані з попередньо стиснутими пружинами, встановленими у виконаних у корпусі циліндричних каналах на направляючих стрижнях із притисненням до їх підпорних буртиков, згідно винаходу циліндричні канали виконані співвісно, при цьому їхні поздовжні осі перпендикулярні осі центрального вертикального отвору і розташовані нижче осей, на яких установлені поворотні елементи, а пружини притиснуті до підпорних буртиків направляючих стрижнів за допомогою угвинчених у циліндричні канали пробок. На фіг. 1 показаний поздовжній розріз пристрою для заміни стакана-дозатора проміжного ковша МБЛЗ; на фіг. 2 - вид пристрою знизу; на фіг. 3 -розріз Б-Б на фіг. 1. Пристрій містить металевий корпус 1, постачений засобами кріплення у виді гвинтів 2 до зовнішньої поверхні днища проміжного ковша 3. Корпус 1 має центральний вертикальний отвір, у якому розміщена нижня частина вогнетривкого гніздового блоку 4 зі сталевипусковим стаканом 5 проміжного ковша. У металевому корпусі 1 виконаний поздовжній направляючий паз, у якому розміщений змінний вогнетривкий стакан-дозатор 6 у металевій обичайці з вертикальним каналом. Стакан-дозатор 3 примикає знизу до гніздового блоку 4 і встановлений з можливістю переміщення знімним силовим гідроциліндром 7 уздовж направляючого паза. Притиснення стакана-дозатора до гніздового блоку здійснюється механізмом, що включає поворотні елементи 8 з отворами, симетрично встановлені на осях 9 по обидва боки стакана-дозатора 6 уздовж осі його переміщення в пазу металевого корпуса 1. Для передачі зусилля притиснення до стакана-дозатора 6 поворотні елементи 8 кінематичне взаємозв'язані з попередньо стиснутими пружинами 10, розміщеними в горизонтальних циліндричних каналах, виконаних у металевому корпусі 1, на направляючих стрижнях 11 із притисненням до їх підпорних буртиків 12. Циліндричні канали виконані співвісно, при цьому їхні поздовжні осі перпендикулярні осі центрального вертикального отвору і розташовані нижче осей 9. На внутрішніх поверхнях циліндричних каналів виконане різьблення для вгвинчування пробок 13, і додаткового стиску пружин 10. Кожна з пробок своєю торцевою частиною виходить назовні металевого корпуса 1. Для обертання пробки на її вихідної торцевої частини передбачений або шліц під викрутку, або голівка під ключ. Принцип роботи пристрою і порядок його обслуговування в процесі експлуатації наступні. Зібраний пристрій перед початком розливання сталі закріплюється за допомогою гвинтів 2 до зовнішньої поверхні днища проміжного ковша 3. Під час дозованого розливання рідкої сталі з проміжного ковша в кристалізатори МБЛЗ вертикальні канали стакана-дозатора 6 і сталевипускового стакана 5 вогнетривкого гніздового блоку 4 сполучаються як показано на фіг. 1. При цьому резервний стакан-дозатор розміщується між діючим стаканом-дозатором і силовим гідроциліндром 7. Притиснення стакана-дозатора 6, що знаходиться в роботі забезпечується попередньо стиснутими пружинами 10, розміщеними в співвісних горизонтальних циліндричних каналах металевого корпуса 1 на направляючих стрижнях 11 з буртиками 12 і впливаючими на поворотні елементи 8, установлені на осях 9, і передаваючими зусилля корпусові стакана-дозатора. Пружини 10 підтиснуті до підпорних буртиків направляючих стрижнів 11 різьбовими пробками 13, угвинченими в горизонтальні циліндричні канали. У випадку суттєвої зміни діаметра вертикального каналу стакана-дозатора 6, викликаного його заметалюванням або розмиванням, здійснюється швидка заміна стакана-дозатора, що вийшов з ладу, резервним. Для цього в порожнину силового гідроциліндра 7 подається під надлишковим тиском робоча рідина. Шток циліндра, переміщуючись з одного крайнього положення в інше, проштовхує обидва стакана-дозатори на розрахункову відстань, у результаті чого стакан-дозатор 6, що вийшов з ладу, зміщається вліво, а його місце під сталевипусковим стаканаом 5 займає резервний стакан-дозатор, що приводить до стабілізації швидкості витікання рідкої сталі з проміжного ковша в кристалізатор. Після цього шток циліндра повертається у вихідне положення, циліндр знімається з пристрою, у поздовжній паз корпуса 1 встановлюється черговий резервний стакан-дозатор, а той, що вийшов з ладу убирається. Потім гідроциліндр 7 знову встановлюється і фіксується на корпусі пристрою. При обслуговуванні пристрою для контролю твердості пружин 10 в отвір кожного з поворотних елементів 8 по черзі уводиться хвостовик динамометричного ключа і повертається поворотний елемент на невеликий кут на осі 9, контролюючи забезпечуване пружиною зусилля. У разі потреби регулювання зусилля притиснення повертається в потрібному напрямку пробка 13, стискаючи або послабляючи пружину. Якщо зміною висоти пружини не вдається досягти заданого значення зусилля притиснення, пружина заміняється новою, без зняття пристрою з ковша. Для цього вивертається пробка 13 з циліндричного каналу металевого корпуса 1. Таким чином, завдяки тому, що пружини розміщені в співвісних горизонтальних циліндричних каналах металевого корпуса і притиснуті угвинченими пробками забезпечується контроль і регулювання зусилля, що розвивається ними, а також їхня зміна при виході з ладу без зняття пристрою з ковша і його розбирання. При цьому значно скорочуються тимчасові, трудові і матеріальні витрати, зв'язані з експлуатацією й обслуговуванням пристрою.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for replacing the nonswirl nozzle of tundish ladle of machine of continuous casting of billets

Автори англійською

Yeron’ko Serhii Petrovych, Smirnov Oleksii Mykolaiovych, Bilobrov Yurii Mykolaiovych, Sus Yurii Vasyliovych

Назва патенту російською

Устройство для замены стакана-дозатора промежуточного ковша машины непрерывного литья заготовок

Автори російською

Еронько Сергей Петрович, Смирнов Алексей Николаевич, Билобров Юрий Николаевич, Сусь Юрий Васильевич

МПК / Мітки

МПК: B22D 41/50

Мітки: проміжного, ковша, безперервного, заготовок, стакана-дозатора, лиття, пристрій, машини, заміни

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-74507-pristrijj-dlya-zamini-stakana-dozatora-promizhnogo-kovsha-mashini-bezperervnogo-littya-zagotovok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для заміни стакана-дозатора проміжного ковша машини безперервного лиття заготовок</a>

Подібні патенти