Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Дисковий двигун постійного струму, що містить обмотку збудження, магнітні полюси, дисковий якір з колектором на осі, який відрізняється тим, що магнітні полюси виконані у вигляді чотирьох підковоподібних магнітів з полюсними наконечниками, кожний з яких охоплює четверту частину площі дискового якоря, виконаного з двосторонньою пелюстковою радіусно-периферійною обмоткою.

Текст

Дисковий двигун постійного струму, що містить обмотку збудження, магнітні полюси, дисковий якір з колектором на осі, який відрізняється тим, що магнітні полюси виконані у вигляді чотирьох підковоподібних магнітів з полюсними наконечниками, кожний з яких охоплює четверту частину площі дискового якоря, виконаного з двосторонньою пелюстковою радіуснопериферійною обмоткою. Корисна модель відноситься до електротехніки, а саме до електричних машин і може знайти застосування в приводах електротранспорту, верстатів, катерах і як генератор постійного струму. Відомо дисковий двигун постійного струму, що містить обмотку збудження, дисковий якір з колектором на осі, магнітні полюси, виконані у вигляді двох підковоподібних магнітів з полюсними наконечниками, кожний з який охоплює половину діаметра дискового якоря, виконаного з двосторонньою діаметрально-периферійною обмоткою [патент України №61727А, МПК7 Н02К23/04, 2003р.], обраний як прототип. У відомому дисковому двигуні, унаслідок низького коефіцієнта використання обмотки, неможливо одержати магнітне поле на всій площі диска, що зменшує момент, що крутить, ККД, а також низьке число обертів якоря. В основу корисної моделі поставлена задача збільшити крутний момент, ККД двигуна, число обертів якоря за рахунок повної зайнятості всієї площі диска обмоткою і її повним завантаженням магнітним полем. Поставлена задача досягається тим, що в дисковому двигуні постійного струму, що містить обмотку збудження, магнітні полюси, дисковий якір з колектором на осі, відповідно до корисної моделі магнітні полюси виконані у вигляді чотирьох підковоподібних магнітів з полюсними наконечниками, кожний з який охоплює четверту частину площі дискового якоря, виконаного з двосторонньою пелюстковою радіусно-периферійною обмоткою. Виконання магнітних полюсів паралельними відносно один одного у вигляді чотирьох підковоподібних магнітів, дозволяє одержати чотирьохконтурне магнітне поле, у якому магнітні силові лінії контурів перпендикулярно перетинаються пелюстковою радіусно-периферійною обмоткою якоря, забезпечуючи великий крутний момент і як наслідок високий ККД двигуна, а також дозволяє одержати велике число оборотів якоря. Заявлений дисковий двигун постійного струму представлений на кресленнях. Фіг.1 - показаний загальний вид, у розрізі, заявленого дискового двигуна. Фіг.2 - показаний загальний вид заявленого дискового двигуна в аксонометрії. Фіг.З - показане розташування пелюсткової обмотки на площі диска. Дисковий двигун постійного струму складається з чотирьох підковоподібних магнітів з полюсними наконечниками 1, 2 з паралельними відносно один одного полюсами, що утворюють чотири незалежних контури !, II, НІ, IV із встановленими в них котушками збудження 3, 4 чи постійними магнітами, що утворюють напружене магнітне поле з магнітними силовими лініями різних напрямків між контурами. У міжполюсному просторі розташовується двосторонній дисковий якір 5 з радіуснопериферійною пелюстковою обмоткою 6 у пазах 7 Колектор 8 установлений на осі 9 якоря в підшипниках 10 на опорах щита 11, 12. В опорі щита 12 установлюються щітки струмоподзвання 13. Периферійна частина обмотки ротора АБ вкладається в периферійний канал 14 якоря. Геометрична CM со 7432 нейтраль 15 знаходиться між магнітними контурами І, II, III, IV. Двигун, що заявляється, працює таким чином. Для збудження магнітного поля в магнітних контурах І, II, III, IV подається напруга в котушки збудження 3, 4. При цьому виникає магнітне поле між полюсними наконечниками 1, 2. Між магнітними контурами магнітні силові лінії протилежні відносно один одного. При подачі напруги на щітки 13 струм, що пройшов через колектор 8, збуджує магнітне поле 16 у пелюстковій радіусно-периферійній обмотці 6 і пелюстки, що складаються з багатьох мідних пластин у вигляді усіченого трикутника, взаємодіючи з магнітними контурами, викликають крутний момент навколо осі 9. Подальша перекомутація на колекторі 8 дає можливість підтримувати крутний момент на 360° Фіг. 1 Комп'ютерна верстка М. Мацело Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ -42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Direct-current motor with a disk rotor

Автори англійською

Lakatosh Valentyn Pavlovych, Lakatosh Oleksandr Valentynovych

Назва патенту російською

Электродвигатель постоянного тока с дисковым ротором

Автори російською

Лакатош Валентин Павлович, Лакатош Александр Валентинович

МПК / Мітки

МПК: H02K 23/02

Мітки: струму, постійного, двигун, дисковий

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-7432-diskovijj-dvigun-postijjnogo-strumu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Дисковий двигун постійного струму</a>

Подібні патенти