Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Ректифікаційна установка для виробництва спирту-сирцю, яка складається з бражної, епюраційної, спиртової колон, дефлегматорів та конденсаторів до цих колон, а також холодильника спирту-ректифікату, підігрівача бражки, який разом з конденсатором бражної колони з'єднано з тарілкою живлення епюраційної колони, куб епюраційної колони сполучено з тарілкою живлення спиртової колони, верхня частина спиртової колони з'єднана через холодильник спирту з комунікацією спирту-ректифікату, а верхня частина епюраційної колони з’єднана з його холодильником, яка відрізняється тим, що підігрівач бражки і конденсатор бражної колони зв'язані комунікацією бражного дистиляту з тарілкою живлення спиртової колони, конденсатор якої з'єднаний через холодильник спирту-сирцю та оглядовий ліхтар з комунікацією спирту-сирцю.

2. Ректифікаційна установка для виробництва спирту-сирцю, яка складається з бражної, епюраційної, спиртової колон, дефлегматорів та конденсаторів до цих колон, а також холодильника спирту-ректифікату, підігрівача бражки, який разом з конденсатором бражної колони з'єднано з тарілкою живлення епюраційної колони, куб епюраційної колони сполучено з тарілкою живлення спиртової колони, верхня частина спиртової колони з'єднана через холодильник спирту з комунікацією спирту-ректифікату, а верхня частина епюраційної колони з’єднана з його холодильником, яка відрізняється тим, що дефлегматор епюраційної колони з'єднано з комунікацією спирту-сирцю через холодильник спирту-сирцю та оглядовий ліхтар, причому куб епюраційної колони зв'язаний зі збірником лютерної води.

Текст

Винахід відноситься до спиртової промисловості, а саме до брагоректифікаційних установок для виробництва спирту з спиртових бражок. Відома одноколонна сирцева ректифікаційна установка для виробництва спирту-сирцю (Технологія спирту. Β.Ο. Маринченко, Β.Α. Домарецький, П.Л. Шиян/Під ред. проф. Β.Ο. Маринченка. - Вінниця: "Поділля-2000", 2003. - 496с., стор.218-223). В установку входить повна ректифікаційна колона, дефлегматор і холодильник. Колона складається з верхньої - концентраційної частини, яка має 9...20 тарілок та нижньої – бражної частини, яка має 18...22 тарілки. Недоліком цієї установки є те, що повна ректифікаційна установка має велику висоту, потребує будівництва високих споруд та дає барду з меншим вмістом сухи х речовин. Ця установка передбачає виробництво тільки одного товарного продукту, потреба ринку в якому нестабільна. Відома двоколонна сирцева ректифікаційна установка для виробництва спирту-сирцю (там же, стор. 218-219). В установку входить бражна та спиртова колона з дефлегматором та холодильником спирту. Бражна колона має 18...22 тарілки, спиртова - 9...10 в концентраційній та 14...16 у відгонній частинах. Недоліком цієї установки є те, що вона має складну конструкцію, складна в експлуатації і потребує значних витрат гріючої пари та води, а також не дає можливості виробляти спирт-ректифікат. Як прототип вибрано, за найбільшою кількістю співпадаючих суттєви х ознак та досягнутим результатам, триколонна брагоректифікаційна установка непрямої дії (там же, стор. 231-234). В установку входить бражна, епюраційна, спиртова колони, дефлегматори та конденсатори до цих колон, а також підігрівач бражки та холодильник спирту-ректифікату. Бражна колона зв'язана комунікацією бражного дистиляту через підігрівач бражки та конденсатор бражної колони із тарілкою живлення епюраційної колони, куб епюраційної колони з'єднаний комунікацією епюрату з тарілкою живлення спиртової колони, а верхня частина спиртової колони зв'язана через холодильник з комунікацією спирту-ректифікату. Недоліком цієї установки є те, що вона дає можливість виробляти тільки один товарний продукт - спиртректифікат, що обмежує її застосування, не дає можливості працювати при номінальній потужності, збільшує умовні енергетичні і матеріальні витрати, погіршує конкурентоспроможність виробництва, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Спільними з винаходом, що заявляється, є такі суттєві ознаки прототипу: наявність бражної, епюраційної, спиртової колони, дефлегматорів, конденсаторів до них; підігрівача бражки та холодильника спирту; з'єднання підігрівача бражки, водяної секції підігрівача бражки та конденсатора бражної колони з тарілкою живлення епюраційної колони; зв'язок кубової частини епюраційної колони з тарілкою живлення спиртової колони та з'єднання верхньої частини спиртової колони через холодильник спирту із комунікацією спирту-ректифікату. В основу винаходу покладена задача створення ректифікаційної установки для виробництва спиртуректифікату та спирту-сирцю шля хом нового зв’язку елементів установки для забезпечення можливості виробництва двох видів товарної продукції: спирту-ректифікату і спирту-сирцю, забезпечити при цьому номінальну потужність установки. Поставлена задача вирішується тим, що в установці для виробництва спирту-ректифікату та спирту-сирцю, яка складається з бражної, епюраційної, спиртової колон, дефлегматорів, конденсаторів, холодильника спиртуректифікату та підігрівача бражки, який разом з конденсатором бражної колони з'єднано з тарілкою живлення епюраційної колони, а епюраційна колона зв'язана з тарілкою живлення спиртової колони, верхня частина спиртової колони з'єднана через холодильник спирту з комунікацією спирту-ректифікату, згідно винаходу підігрівай бражки, конденсатор бражної колони зв'язані комунікацією бражного дистиляту з тарілкою живлення спиртової колони, конденсатор якої з'єднаний через холодильник спирту-сирцю та оглядовий ліхтар з комунікацією спирту-сирцю; де флегматор епюраційної колони з'єднаний з комунікацією спирту-сирцю через холодильник спирту-сирцю та оглядовий ліхтар, а к уб епюраційної колони зв’язаний із збірником лютерної води. Причинно-наслідковий зв'язок між запропонованими ознаками і очікуваним технічним результатом полягає в наступному. Запропоновано з'єднати дефлегматор епюраційної колони з комунікацією спирту-сирцю через холодильник та оглядовий ліхтар. При цьому епюраційна колона працює, як повна ректифікаційна колона у верхній, концентраційній, частині якої за рахунок наявності тарілок відбувається швидке концентрування спирту, який у вигляді спирту-сирцю відводиться з установки, а в нижній, виварній, частині має місце повне вилучення спирту зі спирто-водної рідини, яка у вигляді лютерної води відводиться до збірника лютерної води. Запропоновано, в разі збільшення потужності установки, з'єднати бражний підігрівач та конденсатор бражної колони комунікацією бражного дистиляту з тарілкою живлення спиртової колони, в верхній частині якої відбувається (за рахунок великої кількості тарілок) ще більш швидке концентрування спирту, який у вигляді товарного спирту-сирцю відводиться через холодильник та оглядовий ліхтар в комунікацію спирту-сирцю. Таким чином, використання запропонованої установки дозволяє вирішити важливу для спиртової галузі задачу розширення асортименту товарної продукції і поряд з спиртом-ректифікатом організувати виробництво спирту-сирцю. Це також дасть можливість забезпечити номінальну потужність брагоректифікаційної установки, підвищить конкурентоспроможність виробництва, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Для даного виробництва використовується вітчизняне обладнання, яке випускається заводами харчового машинобудування. На Фіг.1 наведена схема ректифікаційної установки для виробництва спирту-ректифікату та спирту-сирцю. Установка складається з бражної колони - 1; бражного підігрівача - 2; конденсатора бражної колони - 3; епюраційної колони - 4 з концентраційною частиною - а та виварною частиною - б; дефлегматора епюраційної колони - 5; конденсатора епюраційної колони - 6; спиртової колони - 7 з концентраційною частиною - в та виварною частиною - г; дефлегматора спиртової колони - 8; конденсатора спиртової колони – 9; холодильника спирту-сирцю епюраційної колони - 10; холодильника спирту-сирцю спиртової колони - 11; оглядового ліхтаря - 12 та збірника лютерної води -13; холодильника спирту-ректифікату - 14. Установка працює таким чином. По першому варіанту спиртова бражка через підігрівач бражки 2 подається на верхню частину бражної колони і стікає по її тарілкам донизу, назустріч бражці піднімається гріюча пара, яка вилучає з бражки спирт і всі леткі домішки. Водно-спиртова пара, яка виходить з бражної колони конденсується в бражному підігрівачі 2 та конденсаторі 3 і у вигляді конденсату бражного дистиляту подається на тарілку живлення епюраційної колони 4, в концентраційній частині - а цієї колони відбувається швидке концентрування спирту і його летких домішок. Спиртова пара, яка виходить з епюраційної колони, конденсується в дефлегматорі 5 та конденсаторі 6 і у вигляді спирту-сирцю відводиться з установки через холодильник спирту-сирцю епюраційної колони 10 та оглядовий ліхтар 12. У виварній частині (б) епюраційної колони 4 має місце повне вилучення спирту зі спиртоводної рідини, яка відводиться в збірник лютерної води 13. Спирт-ректифікат відбирається з верхньої частини спиртової колони і через холодильник спирту 14 виводиться з процесу. По другому варіанту, при необхідності збільшити потужність установки бражний дистилят з підігрівача бражки 2 та конденсатора 3 поступає на тарілку живлення спиртової колони 7. В концентраційній частині - в цієї колони має місце ще більш швидке концентрування спирту та його домішок, які разом у вигляді спирту-сирцю відводяться з установки через холодильник спирту-сирцю спиртової колони 11 та оглядовий ліхтар 12. В кубовій частині - г колони 7 за рахунок гріючої пари відбувається виварювання спирту зі спирто-водної рідини, яка відводиться у вигляді кубового залишку з колони 7. Спирт-ректифікат відбирається з верхньої частини спиртової колони і через холодильник 14 виводиться з установки.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Rectifying apparatus for production of crude alcohol

Автори англійською

Zholner Ivan Dmytrovych, Sosnytskyi Vitalii Volodymyrovych, Oliinichuk Serhii Tymofiiovych, Mikhnenko Yevhen Oleksandrovych, Mikhnenko Yevhenii Oleksandrovych, Ukrainets Anatolii Ivanovych, Shyian Petro Leonidocyh, Shyian Petro Leonidovych, Boyko Petro Mykolayovych, Kyziun Hryhorii Oleksandrovych, Mischenko Oleksii Semenovych, Syzko Valerii Borysovych

Назва патенту російською

Ректификационная установка для производства спирта-сырца

Автори російською

Жолнер Иван Дмитриевич, Сосницкий Виталий Владимирович, Олейничук Сергей Тимофеевич, Михненко Евгений Александрович, Украинец Анатолий Иванович, Шиян Петр Леонидович, Бойко Петр Николаевич, Кизюн Григорий Александрович, Мищенко Алексей Семенович, Сизько Валерий Борисович

МПК / Мітки

МПК: B01D 3/16

Мітки: виробництва, установка, ректифікаційна, спирту-сирцю

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-72681-rektifikacijjna-ustanovka-dlya-virobnictva-spirtu-sircyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ректифікаційна установка для виробництва спирту-сирцю</a>

Подібні патенти