Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Препарат для лікування диспепсії у новонароджених телят, що містить натрію гідрокарбонат, натрію хлорид, глюкозу, кислоту глутамінову, який відрізняється тим, що додатково містить вермикуліт, сполуки мікроелементів та кремнієорганічний біостимулятор "Мівал" для перорального застосування з молоком або у вигляді водного розчину в дозі 0,5-0,7 г на один кг маси тіла, двічі на добу від появи і до зникнення клінічних ознак диспепсії, при наступному співвідношенні інгредієнтів, мас. %:

натрію гідрокарбонат

26,95

натрію хлорид

8,09

глюкоза

48,52

вермикуліт

5,39

заліза лактат

2,7

цинку лактат

0,54

натрію селеніт

0,01

йод крохмальний

2,7

амонію молібдат

0,01

кислота глутамінова

2,43

кремнієорганічний біостимулятор "Мівал"

2,7.

Текст

Винахід відноситься до ветеринарії, зокрема до групи лікувальних препаратів, які показані при диспепсії новонароджених телят. Відомий препарат "Глутасол" (звіт по НДР "Разработка технологии изготовления, производственного контроля и применения вакцины и препарата, нормализующего обмен веществ при острых желудочнокишечных заболеваниях новорожденных телят". Государственный заказ №134-72-4ж, 1990, на якому базується спосіб по авт. св. СРСР №1761098), прийнятий за прототип. Склад препарату, %: глутамінова кислота - 17,4; хлорид натрію - 10,4; гідрокарбонат натрію - 9,9; глюкоза - 62,3. Фармакологічна дія препарату спрямована на нормалізацію кислотно-лужної рівноваги, водно-електролітного та енергетичного обмінів у хворих гострими шлунково-кишковими захворюваннями новонароджених телят. Недоліком способу є те, що недостатньо враховані суттєві розлади мінерального обміну, які виникають в організмі телят при шлунково-кишковій патології і проявляються повільним його відновленням в період клінічного одужання. В результаті, у телят, які перехворіли диспепсією, гальмується нормалізація метаболічних процесів в тканинах, що провокує розвиток патологічної гемолітичної анемії і сприяє зниженню імунорезистентного стану організму. У таких тварин відмічаються порушення у відновленні кислотно-лужної рівноваги, енергетичного, білкового та вуглеводного обмінів, що негативно відображається на їх рості і розвитку, сприяє неодноразовим рецидивам і виникненню ускладнень з боку інших органів і систем. В основу винаходу поставлене завдання одержати високий лікувальний ефект від застосування препарату "Профжектел-1" при диспепсії новонароджених телят шляхом підвищення імунорезистентного стану їх організму, створення сприятливих умов для нормалізації метаболічних процесів у тканинах, відновлення структурно-функціонального стану шлунково-кишкового тракту та інших систем організму. Поставлене винаходом завдання досягається тим, що застосовують препарат для лікування диспепсії у новонароджених телят, який містить натрію гідрокарбонат, натрію хлорид, глюкозу, кислоту глутамінову, згідно винаходу до його складу додатково включають вермикуліт, лактатні і карбонатні сполуки мікроелементів та кремнійорганічний біостимулятор "Мівал" для перорального застосування з молоком або у вигляді водного розчину в дозі 0,5-0,7г на один кг маси тіла, двічі на добу від появи і до зникнення клінічних ознак диспепсії, до складу якого входять, мас.%: натрію гідрокарбонат 26,95 натрію хлорид 8,09 глюкоза 48,52 вермикуліт 5,39 заліза лактат 2,7 цинку лактат 0,54 натрію селеніт 0,01 йод крохмальний 2,7 молібдат амонію 0,01 кислота глютамінова 2,43 кремнійорганічний біостимулятор "Мівал" 2,7 Препарат для лікування диспепсії новонароджених телят відрізняться тим, що оригінальне поєднання у складі препарату "Профжектел-1" фармакологічних властивостей органічних та неорганічних сполук біогенних елементів, природного адсорбенту, енерговідновлюючого, антиоксидантного та бактерицидного засобів з біостимулятором нормалізує кислотно-лужну рівновагу, водно-електролітний, мінеральний, білковий, вугле водний, енергетичний та азотний обміни, у два рази скорочує тривалість диспепсії та запобігає розвитку глибоких порушень структурно-функціонального стану травної та інших систем організму. Препарат являє собою суміш хімічних компонентів, які характеризуються певним механізмом впливу на обмін речовин. Співвідношення компонентів у препараті випливає з їх лікувальних доз та осмотичних властивостей. До складу препарату входять: органічні сполуки заліза і цинку, які використовуються як гемопоетичні фактори для стимуляції еритропоетичної та гемоглобінутворюючої функції червоного кісткового мозку, функціональної активності ферментів тканинного дихання, що ліквідує явище тканинної гіпоксії та позитивно впливає на ріст і розвиток новонароджених тварин. Селеніт натрію є джерелом селену, який сприяє відновленню структури і функцій уражених мембран клітин, у т.ч. ентероцитів тонкого кишечнику та забезпечує функціонування імунної системи. Йод у вигляді сполуки з крохмалем (обволікаючий засіб) локально проявляє антисептичну та протизапальну дію, нормалізує функцію щитовидної залози, яка регулює обмін речовин в організмі та стимулює анаболітичні процеси в тканинах. Складовими елементами препарату є натрію хлорид для нормалізації водно-електролітного обміну та натрію гідрокарбонат з метою відновлення лужного резерву і кислотно-лужної рівноваги організму, підвищення бікарбонат залежної активності гідролаз травних соків. Глюкоза виступає у якості основного енергетичного субстрату. Вона сприяє транспорту іонів натрію в клітини, має антитоксичні властивості. Глутамінова кислота є активатором циклу трикарбонових кислот, акцептором аміаку, фактором компенсації метаболічного ацидозу за рахунок підвищення концентрації натрію і збільшення адсорбції іонів НСО3- та зниження лактатемії. Сполука молібдену сприяє метаболізму заліза у печінці. Кремній органічний біостимулятор "Мівал" (Химический энциклопедий словарь. Под ред. И.Л. Кнунянц // М.: Советская энциклопедия. - 1983. - с.525; Воронков М.Г., Дьков В.М. Силитраны. // Новосибирск, 1978) стимулює ріст і розвиток молодняка тварин та активує природні фактори захисту їх організму. Для вермикуліту властива здатність адсорбувати токсичні продукти метаболізму патогенних мікроорганізмів. Він також є джерелом електролітів і біогенних металів (сірка - 35-45; залізо - 10-19; магній - 10,1-19,8; кальцій - 0,9-3,2; натрій - 0,20,9; калій - 1-6,8; олово - 0,03-0,13%), сприяючи відновленню водно-електролітного обміну, осмотичного тиску в рідинах і тканинах, кислотно-лужної рівноваги, біосинтетичних процесів у тканинах та функціонального стану травного тракту, що швидко ліквідує явище дегідратації та гіпоксії. Приклад. Випробування лікувальної ефективності препарату "Профжектел-1" при розвитку у новонароджених телят диспепсії проводили на 78 новонароджених телята х у сільськогосподарських підприємствах різних областей України. Для проведення заключного досліду були сформовані дві групи новонароджених телят-аналогів по 12 голів у кожній: перша дослідна група (контроль) включала клінічно здорових тварин, друга дослідна група формувалась з хворих диспепсією телят, яких лікували препаратом "Профжектел-1" від появи перших ознак захворювання і до їх зникнення. Препарат застосовували два рази на добу з молозивом у дозі 0,5-0,7г на один кг маси тіла. Кров для контролю за станом метаболічних процесів в організмі новонароджених телят дослідних гр уп відбирали на 5-6 добу (на момент їх клінічного одужання). В результаті експериментальних випробувань препарату "Профжектел-1" при диспепсії у новонароджених телят встановлено відсутність вірогідної різниці між більшістю показників крові у здорових і хворих піддослідних тварин. Це стосується показників кислотно-лужного стану крові, водно-електролітного, вуглеводного, білкового, азотового, ліпідного обмінів та активності специфічних для клініко-лабораторного аналізу ферментів крові (табл.). Вірогідно низький вміст небілкової азотовмісної сполуки креатиніну і фізіологічний рівень загального білка та альбуміну у плазмі крові телят, після їх лікування експериментальним препаратом, вказує на активацію анаболічних процесів в тканинах піддослідних телят. Наочним є позитивний вплив препарату на кровотворну функцію спеціалізованих тканин і розвиток в них регенеративних процесів. Залишається дещо підвищеним значення гематокритної величини крові у перехворівших телят, що вказує на тенденцію до відновлення водного балансу в їх організмі. На 5-6-у добу життя новонароджені телята другої дослідної групи виглядали бадьорими, відрізнялись добрим апетитом, виявляли активність під час випоювання молозива, у них були відсутні клінічні ознаки розладу травлення і дегідратації. Застосування лікувального препарату "Профжектел-1" дозволило зменшити тривалість захворювання до двох-трьох діб. Для порівняння, при традиційній схемі лікування телята хворіють чотири-сім діб. Аналіз клінічних і гематологічних показників крові у телят, які перехворіли диспепсією, доводить високу лікувальну ефективність препарату "Профжектел-1", що дозволяє рекомендувати його для виробництва. Таблиця Гематологічні показники крові хворих диспепсією телят, яких лікували препаратом "Профжектел-1" Показники РН рСО2, мм рт.ст. рО2, мм рт.ст. [НСО3-], ммоль/л ЗБО, мг-екв/л ТСО2, ммоль/л Загальний білок, г/л Альбумін, г/л Глюкоза, ммоль/л Креатинін, мг% Лужна фосфатаза, ммоль/л АсАТ, U/І АлАТ, U/І ГГТП, U/І Натрій, ммоль/л Калій, ммоль/л Магній, ммоль/л Кальцій (заг.), ммоль/л Хлор, ммоль/л Гемоглобін, г/л Гематокрит, % Кількість гемоглобіну в 100мл еритроцитів Кількість гемоглобіну в 1 еритроциті Об'єм еритроциту Еритроцити, Т/л Лейкоцити, Г/л - Сегментоядерні, % - Паличкоядерні, % - Еозинофіли, % - Лімфоцити, % - Моноцити, % Холестерол, мг% Тригліцериди, мг% Перша дослідна група (контроль) 7,27±0,02 47,2±2,6 28,2±1,6 24,9±1,8 2,1±0,5 27,2±1,6 70,4±1,7 30,0±1,0 6,5±0,4 2,0±0,2 352,3±52,4 47,4±1,4 21,3±1,2 262,5±68,3 144,6±2,0 5,07±0,4 2,3±0,1 2,2±0,1 108,5±1,5 93,0±0,6 37,2±2,2 27,5±0,6 13,8±0,5 49,8±1,0 7,5±0,5 8,6±0,2 30-49 (М=37) 6-9 (М=8) 0-1 (М=0,3) 26-48 (М=37) 2-8 (М-6,2) 44,9±1,9 14,5±2,1 Примітка: * - р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Remedy for treating dyspepsia in newborn calves

Автори англійською

Melnychuk Dmytro Oleksiiovych, Tsvilikhovskyi Mykola Ivanovych, Bereza Volodymyr Illich

Назва патенту російською

Препарат для лечения диспепсии у новорожденных телят

Автори російською

Мельничук Дмитрий Алексеевич, Цвилиховский Николай Иванович, Береза Владимир Ильич

МПК / Мітки

МПК: A61K 33/00, A61P 1/14, A61K 31/695

Мітки: препарат, телят, диспепсії, новонароджених, лікування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-71981-preparat-dlya-likuvannya-dispepsi-u-novonarodzhenikh-telyat.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Препарат для лікування диспепсії у новонароджених телят</a>

Подібні патенти