Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб хірургічної профілактики пізніх ускладнень цукрового діабету першого типу, що включає депорталізацію підшлункової залози шляхом формування дистального венозного спленоренального анастомозу, який відрізняється тим, що дистальний спленоренальний анастомоз накладають між селезінковою та лівою яєчниковою або яєчковою венами.

Текст

Спосіб хірургічної профілактики пізніх ускладнень цукрового діабету першого типу, що включає депорталізацію підшлункової залози шляхом формування дистального венозного спленоренального анастомозу, який відрізняє ться тим, що дистальний спленоренальний анастомоз накладають між селезінковою та лівою яєчниковою або яєчковою венами. (19) (21) 2003087443 (22) 06.08.2003 (24) 15.12.2004 (46) 15.12.2004, Бюл. № 12, 2004 р. (72) Скиба Володимир Вікторович, Хмельницький Станіслав Йосипович, Бондар Сергій Євгенович, Гупало Юрій Миронович, Діденко Сергій Миколайович (73) КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧН А ЛІКАРНЯ № 1 3 71711 4 пеню, преполіферативна ретінопатія. Хворіє на обстеженні скиду крові з кавальної системи в порцукровий діабет, І тип на протязі 23 років, лікуватальну не було. лась інсуліном в дозі 10-14-12(простий)З використанням способу найближчого анало14(продовженої дії). Перший і другий пальці правої гу оперовано 5 хворих. стопи ампутовані. З метою компенсації перебігу В післяопераційному періоді при обстеженні у цукрового діабету та скоординувати дію екзогеннодвох хворих відзначені пізні ускладнення цукрового інсуліну з ендогенним глюкагоном, хворій заго діабету першого типу, при УЗДГ обстеженні відпропонована операція дистального спленореназначено стабільний скид крові з кавальної системи льного шунтування. 13.09.2001 виконана операція в портальну у 1 хворого, ще у 1 спостерігалась дистального спленоренального шунтування: верхзміна напрямку кровотоку через анастомоз в заньо-серединна лапаротомія, доступ через лівий лежності від фази дихального циклу. брижовий синус; після мобілізації селезінкової веТаким чином, в порівнянні з найближчим анани, на неї накладали судинний затискач, перев'ялогом, використання запропонованого способу зували її у місця впадіння в воротную и пересікали дозволяє зменшити частоту пізніх ускладнень цукв косому напрямку. Виділяли місце впадіння яєчрового діабету першого типу. кової вени в ліву ниркову вен у, пересікали, пеДжерела інформації: рев‘язували проксимальну куксу яєчникової вени, 1. Э.И. Гальперин, Н.Ф.Кузовлев, Т.Г.Дюжева, лишаючи дистальну куксу до 2см довжиною. СтвоТ.Н. Александровская. Подходы к хирургичерювали анастомоз між селезінковою та яєчникоскому лечению сахарного диабета (эксперивою венами кінець-в-кінець непреривним судинментальное исследование), Хирургия, 1986, ним швом з застосуванням атравматичною ниткою №11, С. 13-20. Рго 1 еnе 7-0. Контролювали гемостаз, ушивали 2. Э.И. Гальперин, Т.Г.Дюжева, очеревину та черевну стінку. С.Э.Рабинович, Л.В.Платонова, Э.С. СевергиПісляопераційний перебіг без ускладнень, на, Н.Ф.Кузовлев, Н.И.Шоно, А.Ю.Чевокин, тромбозу зони анастомозу не відзначено. К.В.Докучаев. Дистальный сплено-ренальный З використанням запропонованого способу анастомоз. Хирургический подход к лечению оперовано 5 хворих. больных сахарным диабетом. Аннали хирурВ післяопераційному періоді при обстеженнях гической гепатологии, 1996, Том 1, С.77-90 – хворих пізніх ускладнень не відзначено, при УЗДГ найближчий аналог. Комп’ютерна в ерстка М. Клюкін Підписне Тираж 37 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститупромислов ої в ласності”, вул. Глазунов а, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for surgical prevention of late complications in patients with diabetes mellitus type i

Автори англійською

Skyba Volodymyr Viktorovych, Hupalo Yurii Myronovych, Didenko Serhii Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ хирургической профилактики поздних осложнений сахарного диабета первого типа

Автори російською

Скиба Владимир Викторович, Гупало Юрий Миронович, Диденко Сергей Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/11

Мітки: пізніх, ускладнень, профілактики, першого, хірургічної, діабету, спосіб, типу, цукрового

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-71711-sposib-khirurgichno-profilaktiki-piznikh-uskladnen-cukrovogo-diabetu-pershogo-tipu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб хірургічної профілактики пізніх ускладнень цукрового діабету першого типу</a>

Подібні патенти