Розвідний міст, що розкривається, та спосіб його експлуатації

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Розвідний  міст, що розкривається, з жорстко закріпленою противагою, з одною нерухомою горизонтальною віссю, з електричним  механізмом зміни положення прогонової споруди, який відрізняється тим, що противага виконана змінної величини.

2. Міст за п. 1, який відрізняється тим, що механізм зміни положення моста виконано електричним насосним.

3. Міст за п. 1, що  для зміни положення моста потребує енергії від зовнішнього джерела, який відрізняється тим, що  як джерело енергії використана гідротурбіна, вал якої з'єднано з валом генератора, вироблена енергія якого подається на затискачі акумулятора.

4. Міст за п. 1, який відрізняється тим, що система автоматичного керування по команді "Розведення" закриває засувку та вмикає двигун насоса на затискачі акумулятора, а по команді "Закриття" відкриває випускну засувку.

5. Спосіб експлуатації розвідного  моста, що розкривається, який відрізняється тим, що  зміну положення моста здійснюють перенесенням центра ваги прогонової споруди з хвостової частини за центр обертання на крило або навпаки.

6. Спосіб експлуатації моста за п. 5, який відрізняється тим, що маса противаги досягає максимального значення при розведенні моста, а при зведенні моста маса противаги зменшується до мінімального значення.

Текст

1. Розвідний міст, що розкривається, з жорстко закріпленою противагою, з одною нерухомою горизонтальною віссю, з електричним механізмом зміни положення прогонової споруди, який відрізняє ться тим, що противага виконана змінної величини. 2. Міст за п. 1, який відрізняється тим, що механізм зміни положення моста виконано електричним насосним. 3. Міст за п. 1, що для зміни положення моста потребує енергії від зовнішнього джерела, який 3 71700 4 межувач хода прогонової споруди при закритті томатичного керування відкриває випускну засувку моста 10, та обмежувач хода прогонової споруди 5, вода витікає, маса противаги 4 зменшується, при розведенні моста 11. центр ваги 9 переміщується на крило прогонової Противага 4 виконана як ємність для води. До споруди Після того, як обертаючий момент на заверхньої частини противаги приєднай вихід насоса криття буде більше, ніж момент сили тертя та 8, а в нижній частині противага має випускну завітру на закриття прогонової споруди, то споруда сувк у 5. почне закриватися і досягне робочого положення Центр ваги 9 прогонової споруди 1 при полоколи хвостова частина прогонової споруди упретьженні моста у робочому стані, як зображено на фіг. ся у обмежувач хода 10. 1, розташований на крилі прогонової споруди, а Виконання противаги змінної величини дозвопри положенні моста у розведеному стані, як зобляє зменшити затрати енергії на зміну положення ражено на фіг. 2, розташований у хвостовій часмоста вдвічі за рахунок переміщення центра ваги тині прогонової споруди. прогонової споруди з крила на хвостову частину Зміна положення моста провадиться так. навпаки, а також зменшити масу прогонової споКоли акумулятор (який на кресленнях не зобруди тоді, коли вона знаходиться у робочому стані, ражений) заряджений по команді ”розведення” тобто несе додаткову навантаження від рухомого система автоматичного керування вмикає двигун транспорту. насоса на затискачі акумулятора та закриває виЗастосування механізму зміни положення моспускну засувку 5. Вода з допомогою працюючого та електричним насосом дозволяє збільшити його насосу 8 закачується у противагу 4 збільшуючи надійність, а також ремонтопридатність та зменйого вагу та зміщуючи центр ваги 9 у хвостову шити масу моста. частину прогонової споруди. Використання у якості джерела енергії Коди противага 4 досягне такої маси, що гідротурбіни з генератором та акумулятором заобертаючий момент на розкриття моста стане безпечує надійність енергопостачання, праці мосдостатнім, щоб переборкати силу тертя та вітру, та, а також економічність його роботи. то прогонова споруда почне рух угору. Після доСистема автоматичного керування забезпечує сягнення прогоновою спорудою положення ”роззміну положень моста по завданому графіку без ведено”, тобто, коли противага 4 досягне обмежувтр учання людини. вача 11 система автоматичного керування вимиЗапропоновані способи експлуатації моста кає двигун насоса від затискачів акумулятора. дозволяють закриття моста здійснювати без споПереведення моста у робочий стан досяживання енергії від стороннього джерела. гається подачею команди ”закриття”. Система ав Комп’ютерна в ерстка М. Клюкін Підписне Тираж 37 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститупромислов ої в ласності”, вул. Глазунов а, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Opening drawbridge and method for operating it

Назва патенту російською

Разводной мост, который раскрывается, и способ его эксплуатации

МПК / Мітки

МПК: E01D 15/00

Мітки: розкривається, експлуатації, розвідний, міст, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-71700-rozvidnijj-mist-shho-rozkrivaehtsya-ta-sposib-jjogo-ekspluataci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Розвідний міст, що розкривається, та спосіб його експлуатації</a>

Подібні патенти