Номер патенту: 71697

Опубліковано: 15.12.2004

Автор: Коваленко Віталій Володимирович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб пересування людини по воді, який передбачає використання допоміжних засобів, який відрізняється тим, що як допоміжний засіб застосовують водні лижі з об’ємом водотоннажності, достатнім, щоб утримувати вагу людини на поверхні води, з якими, за рахунок поперемінного переносу ваги людини з однієї лижи на іншу, можливо забезпечити додатковий рух людини вперед.

Текст

Спосіб пересування людини по воді, який передбачає використання допоміжних засобів, який 3 71697 4 були використані наступні джерела інформації: фіксації ніг людини к ним; (Донской Д.Д., Гросс Χ.X., Те хника лыжника- спеціальна форма і конструкція позволяє гонщика, Μ., 1971); (Аграновский М Α., Лыжный людині витримувати рівновагу на водних лижах спорт., М., 1966); (Лыжный спорт. Учебник для при пересуванні (ходінні, ковзанні) по поверхні институтов физкультуры, под ред. М.А. Аграновсводи. кого. М., 1954); (Лыжный спорт. Учебное пособие Спосіб пересування людини по поверхні води для институтов физкультуры, под ред. Б.И. Бергполягає в наступному: мана, М, 1965); (Большая Советская ЭнциклопеЛюдина одягає на кожну свою ногу по одній дия (в 30 томах). Гл.ред. А.М.Прохоров изд-е 3-е. водній лижі і стає па воду. Рух людини по воді на М, "Советская энциклопедия", 1974); (Энциклопеводних лижах можливий як з використанням мусдический словарь юного спортсмена. - М, Педагокульної сили рук за допомоги спеціальних лижних гика, 1979). палок з спеціальними водовідталкуючими приТехнічна задача, на вирішення якої спрямовастроями на нижніх кінцях, якими людина штовханий винахід "Спосіб пересування людини по воді", ється від поверхні води; використанням мускульце: пересування (ходіння, ковзання) по поверхні ної сили ніг, коли людина по черзі пересуває то води людини, майже так само, як він це робить одну ногу з водною лижею вперед, то другу; або рухаючись по снігу на звичайних лижах. комбінацією цих дво х видів р ухів. При використанСпосіб пересування людини по воді аналогічні мускульної сили ніг, коли людина по черзі перено пересуванню (ходінню, ковзанню) людини по суває то одну ногу з водною лижею вперед, то снігу. Спосіб майже однаковий, велика різниця другу, рух можливий з наступних причин. Коли, полягає в пристроях, яки вони використовують для наприклад, людина пересуває ліву ногу з водною цього, але суть цих пристроїв однакова. Для перелижею уперед, вага людини переміщується на сування людини по снігу використовують лижи, які праву ногу і під дією сили тяжіння права лижа біповинні завдяки своєї площі прилягання до снігу льше занурюється у воду. При цьому спеціальна витримувати не тільки свою вагу на поверхні води, форма і конструкція водних лиж забезпечує легке а і вагу людини яка становиться на них. Для перепересування (сковзіння) уперед лівої водної лижи, сування людини по воді використовують дуже пепри важкому пересуванні (сковзінні) правої водної реробленні лижи (далі Гродні лижи), яки завдяки лижи назад. Коли, наприклад, людина пересуває своєму об'єму водотоннажності витримують не праву ногу з водною лижею уперед, вага людини тільки свою вагу, а і вагу людини яка становиться переміщується на ліву ногу, і під дією сили тяжіння на них. Обидва ці пристрої укладаються з двох ліва водна лижа більше занурюється у воду. При нез'єднаних між собою частин, які завдяки спеціацьому спеціальна форма і конструкція водних лиж льним кріпленням одягаються на ноги людини. забезпечує легке пересування (сковзіння) уперед Обидва ці пристрої, легко рухаються вперед, і правої водної лижи, при важкому пересуванні важко рухаються назад. Обидва ці пристрої пови(сковзінні) лівої водної лижи назад. Так по черзі нні забезпечувати можливість утримання людиною пересувая то одну ногу з водною лижею на ній рівноваги на них при пересуванні (ходінні, ковзануперед, то др угу, людина ходить (сковзить) по поні). В обох випадках можливо використовувати верхні води. Спеціальну форму і конструкцію водспеціальні лижні палки, для ручного відталкування них лиж можна зробити такою, що коли під вагою ними від поверхні води або снігу. людини водна лижа занурюється у воду, вона заСукупність суттєви х ознак способу пересуваннурюється не тільки вниз, а і уперед. Коли вага ня людини по воді полягає у послідовному комлюдини на ній зменшена, вона використовуючи плексі визначених фізичних рухів людини, при виталкуючу силу води сама спливає не тільки вгообов'яковом використанні спеціальних пристроїв ру на поверхню, але і уперед. (далі "водні лижи"). Форма і конструкція водних лиж може бути ріХарактеристика суттєви х ознак водних лиж: зноманітна, тому тут буде присутнє їх моделюван- водні лижи являють собою два нез'єднаних ня. Матеріали також різноманітні, від самих легких, між собою практично однакових, вузьких, але об'до важких. Пустоти у водних лижах можна викориємних частин одного пристрою, об'єм водотоннажстовувані як герметичні камери, що зачиняються ності яких перевищує вагу людини яка стає на них; для транспортировки речей. Також водні лижи - спеціальна форма і конструкція позволяє воможна скріпляти так, що з них вийде чудовій катадним лижам легко пересуватися (сковзити) в одмаран. ному напрямку (уперед) і важко пересуватися Як додаткові переваги, можливо встановити на (сковзити) в зворотньому (назад); кожну водну лижу по спеціальному водному двигу- приблизно по середині довжини кожної водну. ної лижи розташовані спеціальні кріплення для Комп’ютерна в ерстка А. Крижанівський Підписне Тираж 37 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Kovalenko Vitalii Volodymyrovych

Автори російською

Коваленко Виталий Владимирович

МПК / Мітки

МПК: B63B 35/73

Мітки: спосіб, пересування, людини, води

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-71697-sposib-peresuvannya-lyudini-po-vodi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб пересування людини по воді</a>

Подібні патенти