Номер патенту: 71627

Опубліковано: 15.12.2004

Автор: Капелянов Володимир Якович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

З'єднання електродів дугової електропечі, що складається з   секцій з торцевими гніздами з внутрішньою різьбою та з'єднуючих ніпелів, яке відрізняється тим, що по осі ніпелів виконані отвори діаметром d, що дорівнює 0,35... 0,45 мінімального діаметра ніпеля Dm, в торцевих гніздах секцій по осі  у вигляді зрізаних конусів виконані порожнини з меншим діаметром конуса, який дорівнює діаметру ніпельного каналу d, та більшим, що дорівнює 1,1...1,3 d, висота конусів h  дорівнює 1,5..1,6 d, у порожнинах біля більшого діаметра виконані 2...4 радіальних канали діаметром 0,06...0,08 d, ніпельні канали та конусні порожнини заповнені подовою вуглецевою масою при наступному співвідношенні компонентів, мас. % :

термоантрацит

58...60

кокс ливарний

35...37

штучний графіт

4...6

при 14,5...15,5 % помірно температурного пеку понад 100 % твердого наповнювача маси.

Текст

З'єднання електродів дугової електропечі, що складається з секцій з торцевими гніздами з внутрішньою різьбою та з'єднуючих ніпелів, яке відрізняється тим, що по осі ніпелів виконані отвори діаметром d, що дорівнює 0,35...0,45 мінімального діаметра ніпеля Dm, в торцевих гніздах секцій по осі у вигляді зрізаних конусів виконані порожнини з меншим діаметром конуса, який дорівнює діамет 3 71627 4 ніпеля необхідне для утримання секцій електродів шовані канали (4) діаметром (d), рівним 0,35...0,45 до скоксовування маси. Розміри конусних порожмінімального зовнішнього діаметру ніпеля (Дм), нин углиб торцевих гнізд секцій електродів у виуглиб торцевих гнізд (2) секцій (1) по їх поздовжній гляді відсічених конусів обумовлені тим, що менвісі у вигляді відсічених конусів виконані порожниший діаметр має бути рівним діаметру крізного ни (5) з меншим діаметром конусу, рівним діаметніпельного каналу (d), а більший рівним 1,1...1,3d ру каналу (d) у ніпелі, та більшим, рівним так, як при його значенні менш за 1,1d спечена 1,1...1,3d, висотою (h) - рівною 1,5...1,6d, у порожмаса може прослизнути з секції електроду, а при нин (5) на місці більшого діаметру розташовані його значенні більшим за 1,3d зменшується актив2...4 радіальних каналів діаметром 0,06...0,08d, не тіло електроду. Висота порожнини в 1,5...1,6d при чому ніпельний канал (4) та конусні порожнини обумовлена тим, що при висоті порожнини менш (5) заповнені подовою масою. за 1,5d зменшується зчеплення електроду з скокПриклад з'єднання секцій електродів діаметсованою масою до критичного стану, а при висоті ром 400мм 1,6d збільшуються трудові витрати на виготовленУ циліндричних ніпелях діаметром 180мм виня електродів. конані крізні канали діаметром (d), рівним 70мм. Радіальні канапи з порожнин необхідні для виРозміри відсічених конусів порожнин углиб торцеходу летких піролізу маси, їх діаметр менш за вих гнізд секцій: висота 105мм, більший діаметр 0,06d не забезпечує повний вихід летких, а при їх конуса 90мм, менший - 70мм. діаметрі більш за 0,08d послаблюється перетин Подову масу "Укрграфіту" м.Запоріжжя нагріелектроду. вали до температури 150°С, по напрямній затовКількість каналів обумовлюється їх діаметром. кували в ніпельні канали та порожнини в торцевих При меншім діаметрі треба більше каналів. гніздах секцій. Після охолодження зрізали залишки Подова електродна маса січення ТУ 48-12-25маси та з'єднували секції електродів. "Свічі" - з'єд74 ВАТ "Укрграфіт" призначається для з'єднання наних секцій електродів розташовували у контактпісля закоксовування електродів та ніпеля безпоних вузлах електродоутримувачів. При роботі печі середньо у процесі плавки та не потребує додатсекції електродів поступово нагрівались, маса коккових операцій. сувалась та остаточно скріплювала секції електНа кресленні показано з'єднання секцій (1) родів та ніпеля. Відривів секцій електродів не буелектродів електропечі, що містить у своєму склало. Таким чином, розроблене технічне вирішення ді секції (1), з торцевими гніздами (2) з внутрідосягає поставленої мети: збільшується робочий шньою різьбою та з'єднуючі ніпелі (3) з різьбою ресурс з'єднання електродів, зменшуються їх витого ж кроку. По поздовжній вісі ніпеля (3) розтатрати. Комп’ютерна в ерстка Н.Трухан Підписне Тираж 37 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Joint for electrodes of an arc furnace

Автори англійською

Kapelianov Volodymyr Yakovych

Назва патенту російською

Соединение электродов дуговой электрической печи

Автори російською

Капелянов Владимир Яковлевич

МПК / Мітки

МПК: H05B 7/06

Мітки: дугової, електродів, з'єднання, електропечі

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-71627-zehdnannya-elektrodiv-dugovo-elektropechi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">З’єднання електродів дугової електропечі</a>

Подібні патенти