Номер патенту: 71574

Опубліковано: 15.12.2004

Автор: Білоус Микола Степанович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Ручка, що містить носій інформації у вигляді паперової стрічки, корпус, пишучий вузол, наконечник і заглушку для фіксації пишучого вузла, яка відрізняється тим, що на корпус, який має форму пустотілої трубки з внутрішньою і зовнішньою циліндричними поверхнями, встановлена розрізна втулка, на яку намотана паперова стрічка, що зафіксована в стані тугої намотки затискачем, який має форму циліндра з розрізом вздовж осі, а розрізна втулка, що має внутрішню циліндричну поверхню з напрямною, яка повторює напрямну поверхні корпусу, з намотаною на ній паперовою стрічкою і затискачем закріплені на корпусі за рахунок тертя, отриманого тугим намотуванням паперової стрічки на розрізну втулку.

2. Ручка за п.1, яка відрізняється тим, що додатково містить ковпачок для захисту одягу від забруднення з пристроєм для кріплення ручки до одягу.

3. Ручка за п.1, яка відрізняється тим, що корпус і наконечник об’єднано в одну деталь.

4. Ручка за п.1, яка відрізняється тим, що паперова стрічка має два або більше шарів.

5. Ручка за п.1, яка відрізняється тим, що поверхні корпусу, затискача і паперової стрічки є носіями рекламної або іншої інформації чи прикрас.

6. Ручка за п.1, яка відрізняється тим, що як носій інформації застосована плівка з синтетичних або природних матеріалів.

Текст

1. Ручка, що містить носій інформації у вигляді паперової стрічки, корпус, пишучий вузол, наконечник і заглушку для фіксації пишучого вузла, яка відрізняє ться тим, що на корпус, який має форму пустотілої тр убки з внутрішньою і зовнішньою циліндричними поверхнями, встановлена розрізна втулка, на яку намотана паперова стрічка, що зафіксована в стані тугої намотки затискачем, який має форму циліндра з розрізом вздовж осі, а розрізна втулка, що має внутрішню циліндричну пове 3 71574 4 Далі терпіном "рулонний папір" позначено паРучка-незабудка має два стани - транспортпір або інший матеріал у вигляді стрічки намотаної ний, для зберігання і переміщення, ι робочий. В на розрізну втулку. транспортному стані Фіг.1 рулонний папір встаноЗажим має форму круглого циліндра з розрівлено на корпусі і закріплено на ньому за рахунок зом вздовж осі Края розрізу є ріжучою кромкою тертя отриманого тугим намотуванням стрічки 3, при відриванні паперової стрічки. Розріз зажиму причому паперова стрічка 2 зафіксована в цьому має ширину достатню для написання коротких стані зажимом 4. нотаток без розмотування паперу. Внутрішня поВ робочому стані рулонний папір з паперовою верхня розрізної втулки рулонного паперу має стрічкою 2 частково витягнутою з-під зажиму 4, і форму циліндра з направляючою, яка повторює зажимом зняті з корпуса 1 для написання на папенаправляючу корпуса і розріз вздовж осі. рі пам’ятних нотаток. Після написання нотаток Запропонована конструкція ручки-незабудки паперову стрічку можна відірвати, края зажиму 4 забезпечує поліпшення зручності в користуванні, як ріжучу кромку або одягнувши рулонний папір на що дозволяє паперову стрічку з написаними на ній корпус 1 шляхом повороту корпуса, в рулонному нотатками намотувати знову в рулон або відривапапері з одночасним придержуванням рулонного ти, а також намотува ти шматок паперу з інформапаперу з зажимом 4 намотати в рулон паперову цією в рулонний папір для зберігання. стрічку, на якій зроблені нотатки. В ручці-незабудці паперову стрічку розташоПерехід з транспортного стану в робочий і навано на корпусі, а зв’язок між корпусом і рулонним впаки здійснюється шляхом знімання і одягання папером здійснюється за допомогою тертя. Поверулонного паперу на корпус 1 при чому закріпленрхні корпусу, паперової стрічки і зажиму викорисня рулонного паперу на корпусі досягається тугим тані ж носії рекламної або іншої інформації чи принамотуванням паперу 2 шляхом повертання коркрас. Таким чином, виконана задача розширення пусу 1 в рулонному папері 2 з одночасним придеасортименту письмових приладів комбінованих з ржуванням рулонного паперу з зажимом 4 а для пристроєм для пам'ятних нотаток і рекламними знімання рулонного паперу 2 необхідно послабити засобами. намотку паперу також шляхом повертання корпусу Суть винаходу пояснюється кресленням, де 1 в рулонному папері в напрямку протилежному зображено: напрямку намотування паперу. Випуск паперу з на Фіг.1 - заявлений винахід з місцевим розрірулону для написання нотаток здійснюється при зом в транспортному стані, послабленні намотки для зняття рулонного паперу на Фіг.2- розріз А-А Фіг.1, збільшений, з корпусу Намотування додаткового шматка папена Фіг.3 - заявлений винахід в робочому стані. ру в рулон здійснюється шляхом подачі його в Як показано на Фіг.1 ручка-незабудка містить розріз зажиму 4 з одночасним повертанням корпукорпус 1 виконаний у вигляді трубки, пишучий вусу в р улонному папері ι придержуванням зажиму 4. зол 7, наконечник 5 і заглушк у 6 для фіксації пиДжерела інформації шучого вузла 7, розрізну втулку 3, що має форму 1 А.С. СРСР №1475830, кл В43К29/12,30/04 циліндра з направляючою, яка повторює форму 1989p. направляючої корпуса ι розріз вздовж осі, паперо2 Довідник з вищої математики, "Москва", ву стрічку 2, зажим 4 1969, cтop.198. Комп’ютерна в ерстка Т. Чепелев а Підписне Тираж 37 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B43K 29/00, B43K 29/007

Мітки: ручка-незабудка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-71574-ruchka-nezabudka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ручка-незабудка</a>

Подібні патенти