Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб обробки гарячеоцинкованої листової сталі, що включає холодне деформування у валках з різними коловими швидкостями і наступне хроматування, який відрізняється тим, що холодне деформування здійснюють прокатуванням із ступенем деформації 13 - 15 %.

Текст

Спосіб обробки гарячеоцинкованої листової сталі, що включає холодне деформування у валках з різними коловими швидкостями і наступне хроматування, який відрізняється тим, що холодне деформування здійснюють прокатуванням із ступенем деформації 13-15%. (19) (21) 20031211952 (22) 19.12.2003 (24) 15.11.2004 (46) 15.11.2004, Бюл. № 11, 2004 р. (72) Алімов Валерій Іванович, Байков Євген Вікторович, Кравчук Олена Анатоліївна, Риженков Олександр Миколайович 3 71311 4 вання електродних процесів у середовищах з водкриття листи подавали до двовалкового стану невою деполяризацією. 1800. При ступені деформації менш ніж 13% зростає Для створення різних окружних швидкостей шорсткість поверхні покриття. При цьому валків діаметр верхнього валка призначали збільшується дійсна корозійна поверхня і корозійні 767,8мм, а нижнього - 788,6мм. Різниця окружних втрати зростають. швидкостей валків становила При ступені деформації більш ніж 15% помітно 2 × (DH - DB ) 2 × (788,6 - 767,8 ) a= × 100% = × 100% = 2,67 зростають внутрішні напруження, що сприяють DH + DB 788,6 - 767 8 , корозійному руйнуванню. Прокатування здійснювали зі ступенями дефорСпосіб обробки гарячеоцинкованої листової мації 7, 13, 14, 15 і 19%. сталі здійснюють таким чином. Після прокатування цинкове покриття хромаПісля нанесення цинкового покриття на листотували. ву сталь зануренням у розплав цинку вона поТакож здійснили обробки гарячеоцинкованої дається на прокатний стан. На стані створюють листової сталі за способом - найближчим аналорізні окружні швидкості валків і потім у стан задагом: деформацію здійснили дресируванням зі стують гарячеоцинковану листову сталь. Зазор між пенем деформації 1%. валками встановлюють таким чином, щоб ступінь Корозійну стійкість оцінювали на зразках деформації складала 13-15%. Після прокатування розміром 30´30мм по негативному показнику зміни цинкове покриття хроматують. маси Ê- - при впливі 5%-го розчина соляної киЗапропонований спосіб ілюструється приклаm дом. слоти (середовище з водневою деполяризацією). Приклад. Отримані результати наведені в таблиці. Листи з тонколистової сталі 08кп занурювали в розплав цинку. Після кристалізації цинкового поТаблиця Корозійний показник при іспитах цинкового покриття Умовний номер експерименту Ступінь деформації, % Показник Ê- г/м годину m 1 2 3 4 5 6(по найближчому аналогу) 7 13 14 15 19 1 267 199 196 202 288 317 Як видно з таблиці, обробка гарячеоцинкованої листової сталі за способом, що заявляється, забезпечує підвищення корозійної стійкості на 36,3-38,2% (№№2-4) за інших рівних умов у порів Комп’ютерна в ерстка Н. Лисенко Збільшення корозійної стійкості,% 15,8 37,2 38,2 36,3 9,1 0 нянні з оброблянням по найближчому аналогу. При відхиленні ступеня деформації від параметрів, що заявляються, корозійна стійкість знижувалася (№№1, 5). Підписне Тираж 37 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

A method for the treatment of hot zinc-plated sheet steel

Автори англійською

Alimov Valerii Ivanovych, Baikov Yevhen Viktorovych, Ryzhenkov Oleksandr Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ обработки горячеоцинкованной листовой стали

Автори російською

Алимов Валерий Иванович, Байков Евгений Викторович, Рыженков Александр Николаевич

МПК / Мітки

МПК: C23C 2/26, B21B 1/24

Мітки: сталі, гарячеоцинкованої, листової, спосіб, обробки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-71311-sposib-obrobki-garyacheocinkovano-listovo-stali.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб обробки гарячеоцинкованої листової сталі</a>

Подібні патенти