Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування невралгії трійчастого нерва периферійного генезу, що включає ін'єкційне введення суміші лікарських засобів в ділянку відповідно ураженої гілки нерва по типу провідникової анестезії, який відрізняється тим, що як лікувальну суміш використовують суспензію ембріофетоплацентарного комплексу кріоконсервованої ембріональної тканини 6-12 тижнів гестації.

Текст

Спосіб лікування невралгії трійчастого нерва периферійного генезу, що включає ін'єкційне введення суміші лікарських засобів в ділянку відповідно ураженої гілки нерва по типу провідникової анестезії, який відрізняється тим, що як лікувальну суміш використовують суспензію ембріофетоплацентарного комплексу кріоконсервованої ембріональної тканини 6-12 тижнів гестації. (19) (21) 20031211809 (22) 18.12.2003 (24) 15.11.2004 (46) 15.11.2004, Бюл. № 11, 2004 р. (72) Салогуб Тетяна Вікторівна, Грищенко Валентин Іванович, Цимбалюк Віталій Іванович, Митченок Віктор Іванович, Шепітько Володимир Іванович (73) Салогуб Тетяна Вікторівна, Грищенко Валентин Іванович, Цимбалюк Віталій Іванович, Митченок Віктор Іванович, Шепітько Володимир Іванович 3 71289 4 різняється тим, що в якості лікувальної суміші виприступоподібну біль в ділянці нижньої щелепи користовує суспензію ембріофетоплацентарного зліва, по ходу III гілки трійчастого нерва. Вважає комплексу кріоконсервованої ембріональної ткасебе хворою протягом п'яти років, після атипового нини 6-12 тижнів гестації. видалення другого нижнього маляру зліва. Раніше Суспензія ембріофетоплацентарного комплеклікувалася у невропатологів антиепілептичними су кріоконсервованої ембріональної тканини 6-12 препаратами, але лікування не дало позитивного тижнів гестації, яка не має вираженої антигенної ефекту. структури, сприятливо впливає на метаболізм неОб'єктивно: больові пароксизми появлялися рвових утворень завдяки замісному ефекту, а тапід час розмови або їжі, та продовжувались протякож стимулює синтез цитокінів, які передають та гом 2-х хвилин. Під час приступів хвора здавлювапосилюють нейротрофічну дію трансплантату ла больову ділянку обличчя і затаювала дихання. (Цимбалюк B.I. та співавт., 1998). ЕксперименБіль супроводжувалась гіперемією обличчя в тально доведене значне поліпшення процесів реділянці нижньої щелепи зліва. Приступ болю пропаративного гістогенезу периферичних нервів ходив спонтанно. Результати чутливості шкіри після трансплантації ембріональної нервової ткаобличчя показали гіпералгезію з ділянками нини, що проявляється не тільки прискоренням, гіперпатії. Було встановлено діагноз: невралгія III але й покращенням якості регенерації нервових гілки трійчастого нерва периферійного генезу. волокон. Автори (Цимбалюк B.I., С улій М.М. 1998) Було проведено лікування запропонованим вважають, що такий позитивний вплив зумовлений способом трансплантації наявністю в ембріональній нервовій тканині ростоембріофетоплацентарного комплексу людини. вих факторів, поліпшенням регенерації аксонів за Спостереження за хворою проводили: на наступрахунок підвищення проліферативної активності ний після операції день, через кожен тиждень шванівських клітин, особливо у зоні ушкодження, першого після операції місяця і щомісячно наполіпшенням мікроциркуляторного кровообігу в ступні три місяці, через рік. При обстеженні кориділянці гілок трійчастого нерва, можливою стувались загальноклінічними та неврологічними імуносупресивною дією нейротрансплантату. прийомами. Запропонований спосіб здійснюють слідуючим Внаслідок проведеного лікування на наступний чином. після операції день значних змін у хворої не споПісля розморожування трансплантата стерігалось. При обстеженні через тиждень хвора ембріофетоплацентарного комплексу людини 6-12 відмічала покращення стану, зменшилась тижнів гестації, та доведення його до температури інтенсивності болю, частота та час больових паротіла проводять підготовку його до операції. При ксизмів. При наступних оглядах хворої протягом цьому в умовах операційної в 5мл шприц набирамісяця позитивні ефекти трансплантації ють Імл фізіологічного розчину, а потім сюди ж, ембріофетоплацентарного комплексу посилювапісля струсу добирають вміст ампули (І,8мл). Сюлись і досягли апогею через 28 діб. Послідуючі ди ж додають Імл 0,5% розчину новокаїну і зразу ж місяці спостереження тенденція до клінічного одупроводять трансплантацію. жання зберігалась. Через рік, клінічні прояви невПри ураженні тільки II, та II і ІІІ гілок трійчасторалгії повністю зникли. го нерва суспензію ембріофетоплацентарного Запропонованим способом проліковано 53 комплексу вводять через підскроневу ямку до вхохворих з невралгією трійчастого нерва периду в крилопіднебінну ямку, екстрооральним підвиферійного генезу методом трансплантації лицевим шляхом на глибину 40-45мл поступово ембріофетоплацентарного комплексу людини. За протягом 2-х хвилин. хворими спостерігали протягом року. Після трансПри ураженні лише III гілки плантації через 2 тижні усі хворі відмічали покра(піднижньощелепного нерва) трансплантат ввощення стану: зменшувалась інтенсивність та часдять інтраорально в зону торуса також поступово тота больових пароксизмів, наявність протягом 2-х хвилин. вегетативних реакцій. Протягом року у 49 хворих Приклад відмічалась тенденція до одужання. Чотири хвоХвора В. звернулась в клініку на кафедру прорих відмічали значне покращення стану після педевтики хірургічної стоматології та пластичної трансплантації, але повністю пароксизми болю не хірургії. Української медичної стоматологічної аказникли. Їм планується повторна трансплантація демії (м. Полтава) зі скаргами на гостру, ріжучу, ембріофетоплацентарного комплексу. Комп’ютерна в ерстка Н. Лисенко Підписне Тираж 37 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating neuralgia of trigeminal nerve of peripheral genesis

Автори англійською

Hryschenko Valentyn Ivanovych, Tsymbaliuk Vitalii Ivanovych, Shepitko Volodymyr Ivanovych

Назва патенту російською

Способ лечения невралгии тройничного нерва периферийного генеза

Автори російською

Грищенко Валентин Иванович, Цимбалюк Виталий Иванович, Шепитько Владимир Иванович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00, A61K 35/00

Мітки: периферійного, невралгії, лікування, генезу, трійчастого, нерва, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-71289-sposib-likuvannya-nevralgi-trijjchastogo-nerva-periferijjnogo-genezu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування невралгії трійчастого нерва периферійного генезу</a>

Подібні патенти