Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Проміжний тигель для плавки металів і сплавів, що складається з металевого корпуса з каналами охолодження, який відрізняється тим, що на стінці проміжного тигля виконаний якнайменше один проріз для зливу рідкого металу.

Текст

Проміжний тигель для плавки металів і сплавів, що складається з металевого корпуса з каналами охолодження, який відрізняється тим, що на стінці проміжного тигля виконаний якнайменше один проріз для зливу рідкого металу. (19) (21) 2001096190 (22) 10.09.2001 (24) 15.11.2004 (46) 15.11.2004, Бюл. № 11, 2004 р. (72) Тригуб Микола Петрович, Жук Геннадій Віліорович, Калинюк Олексій Миколайович, Канавченко Денис Віталійович (73) ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМЕНІ Є.О. П АТОН А Н АЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ Н АУК УКРАЇНИ (56) SU 901786 A, 30.01.1982 SU 595614 A, 28.02.1978 3 Комп’ютерна в ерстка Т. Чепелев а 70992 4 Підписне Тираж 37 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Intermediate crucible for metals and alloys melting

Автори англійською

Tryhub Mykola Petrovych, Zhuk Hennadii Viliorovych, Kalyniuk Oleksii Mykolaiovych

Назва патенту російською

Промежуточный тигель для плавки металлов и сплавов

Автори російською

Тригуб Николай Петрович, Жук Геннадий Вилиорович, Калынюк Алексей Николаевич

МПК / Мітки

МПК: C22B 9/22, F27B 14/00

Мітки: металів, сплавів, тигель, проміжний, плавки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-70992-promizhnijj-tigel-dlya-plavki-metaliv-i-splaviv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Проміжний тигель для плавки металів і сплавів</a>

Подібні патенти