Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб управління технічним станом літального апарата, при якому отримують параметри технічного стану літального апарата, параметри процесу технічної експлуатації, параметри зовнішніх факторів та параметри мети технічної експлуатації, формують оператор корегування параметрів управління процесу технічної експлуатації відповідного каналу, формують команду управління виконавчим пристроєм відповідного каналу, корегують параметри процесу технічної експлуатації в результаті дії отриманої команди управління, формують команду корегування параметрів технічного стану літального апарата, корегують параметри технічного стану літального апарата, який відрізняється тим, що додатково моделюють та прогнозують варіанти параметра управління технічним станом літального апарата відповідного каналу, отримують множину можливих варіантів параметра управління кожного каналу, оптимізують варіанти параметра управління кожного каналу, накопичують та узагальнюють отриману інформацію, формують узагальнену команду управління.

Текст

Винахід відноситься до галузі озброєння, зокрема до способів управління, а саме до способів, що забезпечує управління технічним станом літального апарата. Відомий спосіб управління технічним станом літального апарату, при якому управління технічним станом літального апарату здійснюється за наробітком (календарним терміном експлуатації) (1). Недоліками відомого способу управління технічним станом літального апарату є низька достовірність отриманої інформації. Відомий спосіб управління технічним станом літального апарату, при якому управління технічним станом літального апарату здійснюється за його технічним станом (2). Недоліками відомого способу управління технічним станом літального апарату є низька оперативність процесу збору інформації про технічний стан об'єкту експлуатації. Найбільш близьким технічним рішенням, обраним за прототип, є спосіб управління технічним станом літального апарату, при якому отримуються параметри технічного стану літального апарату, параметри процесу технічної експлуатації, параметри зовнішніх факторів та параметри мети технічної експлуатації, формується оператор корегування параметрів управління процесу технічної експлуатації відповідного каналу, формується команда управління виконавчим пристроєм відповідного каналу, корегуються параметри процесу технічної експлуатації в результаті дії отриманої команди управління, формується команда корегування параметрів технічного стану літального апарату, корегуються параметри технічного стану літального апарату (3). Недоліками відомого способу управління технічним станом літального апарату, обраного за прототип є низька достовірність отриманої інформації, відсутність можливості її накопичення і узагальнення, а також відсутність можливості прогнозування зміни параметрів технічного стану літального апарату. В основу винаходу поставлено задачу шляхом усунення недоліків прототипу забезпечити високу достовірність отриманої інформації, можливість її накопичення і узагальнення, а також можливість прогнозування зміни параметрів технічного стану літального апарату. Суть винаходу в способі управління технічним станом літального апарату, при якому отримуються параметри технічного стану літального апарату, параметри процесу те хнічної експлуатації, параметри зовнішніх факторів та параметри мети технічної експлуатації, формується оператор корегування параметрів управління процесу технічної експлуатації відповідного каналу, формується команда управління виконавчим пристроєм відповідного каналу, корегуються параметри процесу те хнічної експлуатації в результаті дії о триманої команди управління, формується команда корегування параметрів технічного стану літального апарату, корегуються параметри технічного стану літального апарату, полягає у тому, що додатково моделюються та прогнозуються варіанти параметру управління технічним станом літального апарату відповідного каналу, отримується множина можливих варіантів параметру управління кожного каналу, оптимізуються варіанти параметру управління кожного каналу, накопичується та узагальнюється отримана інформація, формується узагальнена команда управління. Порівняння технічного рішення, що заявляється, із прототипом, дозволяє зробити висновок, що спосіб управління технічним станом літального апарату, який заявляється, відрізняється тим, що додатково моделюються та прогнозуються варіанти параметру управління технічним станом літального апарату відповідного каналу, отримується множина можливих варіантів параметру управління кожного каналу, оптимізуються варіанти параметру управління кожного каналу, накопичується та узагальнюється отримана інформація, формується узагальнена команда управління. Таким чином, спосіб управління технічним станом літального апарату, що заявляється, відповідає критерію винаходу "новизна". Суть винаходу пояснюється за допомогою схеми, де на фіг.1 представлені етапи виконання операцій, що пояснюють суть способу управління технічним станом літального апарату. Спосіб управління технічним станом літального апарату, що заявляється, реалізується таким чином. За результатами експлуатації літального апарату отримують параметри технічного стану літального апарату, параметри процесу технічної експлуатації, параметри зовнішніх факторів та параметри мети технічної експлуатації, після чого проводять моделювання та прогнозування варіантів параметру управління технічним станом літального апарату за допомогою пристрою моделювання та прогнозування відповідного каналу. За результатами проведеного моделювання та прогнозування отримують множину можливих варіантів параметру управління кожного каналу, після чого здійснюється їх оптимізація за допомогою пристрою оптимізації, а також накопичують та узагальнюють отриману інформацію за допомогою пристрою накопичення та узагальнення інформації. На основі результатів оптимізації, та за допомогою пристрою управління відповідного каналу формують оператор корегування параметрів управління процесу те хнічної експлуатації відповідного каналу. Під дією оператору корегування параметрів управління процесу технічної експлуатації виконавчі пристрої кожного каналу формують команди управління, які узгоджуються в пристрої узгодження. Одночасно проводять накопичення та узагальнення отриманої інформації за допомогою пристрою накопичення та узагальнення інформації. Узагальнена команда управління з пристрою узгодження, діючи на пристрій процесу технічної експлуатації, корегує його параметри, після чого пристрій процесу технічної експлуатації формує команду корегування параметрів технічного стану літального апарату, яка діючи на літальний апарат корегує параметри його технічного стану. Підвищення ефективності застосування способу управління технічним станом літального апарату, який заявляється, у порівнянні з прототипом досягається за рахунок того, що за допомогою операцій моделювання, прогнозування та оптимізації параметрів управління технічним станом літального апарату, накопичення та узагальнення інформації про технічний стан літального апарату, а також операції формування узгодженої команди управління технічним станом літального апарату підвищується достовірність отриманої інформації, з'являється можливість її накопичення, узагальнення та прогнозування зміни параметрів технічного стану літального апарату. Джерела інформації 1. Н.Н.Смирнов, А.А.Ицкович Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию. М.: Транспорт. 1987г., 14с., рис.1.5(а) - аналог. 1. Н.Н.Смирнов, А.А.Ицкович Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию. М.: Транспорт. 1987г., 14с., рис.1.5(б) - аналог. 3. С.А.П устовой. Методика оценки и прогнозирования показателей технико-экономической эффективности эксплуатации авиационных двигателей воєнного назначения на основе адаптивной статистической модели: Дис. канд. техн. наук 20.02.17. -К.: КВВАИУ, 1999. -256с. рис.2.3(в) - прототип.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for controlling the technical state of an aircraft

Автори англійською

Semon Bohdan Yosypovych, Scherbyna Volodymyr Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ управления техническим состоянием летатель ногоаппарата

Автори російською

Семон Богдан Иосифович, Щербина Владимир Николаевич

МПК / Мітки

МПК: G05B 13/00

Мітки: управління, станом, літального, апарата, технічним, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-69740-sposib-upravlinnya-tekhnichnim-stanom-litalnogo-aparata.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб управління технічним станом літального апарата</a>

Подібні патенти