Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб захисту від шуму рейкового транспорту шляхом установки на шляху поширення звукових хвиль шумозахисного екрана, який відрізняється тим, що шумозахисний екран, виконаний у вигляді плоскої стінки зі збірного чи монолітного залізобетону і облицьований шаром звуковбирного матеріалу, встановлюють на спеціальних опорах під гострим кутом до горизонту на відстані 0,3-0,6 м від оголовка рейки.

Текст

Винахід відноситься до галузі містобудівної акустики, зокрема до безпеки життєдіяльності людини і може бути використаний для зниження шуму, створюваного рейковим транспортом, у зонах міської рекреації та на інших об'єктах. У містобудівній акустиці боротьбу із шумом рейкового транспорту ведуть шля хом розміщення між джерелом і об'єктом, що захищається, шумозахисних екранів, що виготовляються з різних матеріалів висотою 3-8м, та встановлених на відстані 10-3м від оголовка рейки [1]. Недоліком такого способу є велика матеріалоємність при порівняно невеликій шумозахисній ефективності. Найбільш близьким до пропонованого є спосіб захисту від шуму, створюваного рейковим транспортом, що полягає у розміщенні між джерелом шуму й об'єктом захисту на відстані 10-30м шумозахисних екранів “ламаного” профілю [2], виконаних у вигляді стінки із “зламаною” назустріч звуковій хвилі верхньою частиною. При цьому кут, утворений прямим звуковим променем від джерела шуму до об'єкта захисту і “зламаною” верхньою частиною екрана, складає 90°. Однак, такий спосіб недостатньо ефективний через високу матеріалоємність, обумовлену необхідністю встановлювати шумозахисні екрани великої висоти і порівняно невисокого ступеню захисту. В основу винаходу поставлена задача удосконалення способу захисту від шум у рейкового транспорту, в якому, за рахунок особливостей конструкції й установки використовуваного екрана, значно збільшується його шумозахисна ефективність при одночасному зниженні матеріалоємності. Зазначена задача вирішується за рахунок того, що в способі захисту від шуму рейкового транспорту шляхом установки на шляху поширення звукових хвиль шумозахисного екрана, згідно винаходу, шумозахисний екран, виконаний у вигляді плоскої стінки зі збірного чи монолітного залізобетону і облицьованого шаром звуковбирного матеріалу, встановлюють на спеціальних опорах під гострим кутом до горизонту на відстані 0,3-0,6м від оголовка рейки. Суть винаходу пояснюється малюнком, на якому зображена схема установки шумозахисного екрана. Пропонований спосіб реалізують таким чином: шумозахисний екран, виконаний у вигляді плоскої стінки 1, облицьованої шаром звуковбирного матеріалу 2, закріпленого кріпильними елементами 3, встановлюють на спеціальних опорах 4 під гострим кутом до горизонту на відстані 0,3-0,6м від оголовка рейки. Пристрій працює таким чином: при зіткненні вагонних коліс з рейками в місцях їхні х стиків, значна частина звукової енергії, відповідно до променевої теорії звуку, потрапивши на похилу стінку 1, поглинається шаром звуковбирного матеріалу 3, переходячи в теплову. D L экр Шумозахисна ефективність екрана визначається за формулою: hэкр D L экр » , дБА L , (1) де: hэкр - робоча висота екрана, м; L - відстань між джерелом шуму й об'єктом захисту в плані, м. D L экр Зменшуючи L, можна домогтися значного збільшення ефективності екрана , при цьому зменшивши його висоту hэкр. Слід зазначити, що ефективність екрана буде максимальною при дотриманні наступної умови: L a = arctg , град H-d , (2) де: a - кут нахилу екрана до горизонту, град; L - теж, що й у формулі (1); Η - висота об'єкта захисту над поверхнею землі, м; d - висота джерела шум у над поверхнею землі, м. Таким чином, запропонований шумозахисний екран, на відміну від прототипу, має більш високу шумозахисну ефективність при значно меншій матеріалоємності за рахунок зменшення його висоти. Джерела інформації 1. Самойлюк Е.П., Денисенко В.И., Пилипенко А.П. Борьба с шумом в населенных местах. К., 1981. -111с. 2. Самойлюк Е.П., Богданов Ю.В. Расчет зффективности шумозащитных зкранов «ломаного» профиля. Деп. у ВНИИИС Госстроя СССР, 1984, №4998 //Реф. в Библ. ук. деп. рук. №5, 1984.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of protection against noise generated by rail-guided vehicles

Автори англійською

Bohdanov Yurii Volodymyrovych, Safonov Volodymyr Vasyliovych

Назва патенту російською

Способ защиты от шума при движении рельсовых транспортных средств

Автори російською

Богданов Юрий Владимирович, Сафонов Владимир Васильевич

МПК / Мітки

МПК: G10K 11/00

Мітки: захисту, транспорту, шуму, рейкового, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-68835-sposib-zakhistu-vid-shumu-rejjkovogo-transportu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб захисту від шуму рейкового транспорту</a>

Подібні патенти