Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб модифікування чавуну, що полягає у попередньому завантаженні модифікатора у реакційну камеру ливникової системи ливарної форми з наступним заливанням форми чавуном крізь реакційну камеру і розчиненням модифікатора у струмені чавуну, який відрізняється тим, що модифікатор використовують у вигляді механічної суміші з додаванням 2...8 % дрібнодисперсного компонента, температура кипіння якого на 300...500°С менша температури чавуну під час заливання форми.

Текст

Спосіб модифікування чавуну, що полягає у попередньому завантаженні модифікатора у реак ційну камеру ливникової системи ливарної' форми з наступним заливанням форми чавуном крізь реакційну камеру і розчиненням модифікатора у струмені чавуну, який відрізняється тим, що модифікатор використовують у вигляді механічної суміші з додаванням 2...8 % дрібнодисперсного компонента, температура кипіння якого на 300,..500°С менша температури чавуну під час заливання форми Корисна модель відноситься до ливарного виробництва, зокрема до способів модифікування чавуну у ливарній формі Відомий спосіб модифікування чавуну безпосередньо у ливниковій системі ливарної форми ("Inmold-process") Суть методу полягає в тому, що розрахункову кількість дрібнодисперсного модифікатору завантажують у спеціальну реакційну камеру ливникової системи ливарної форми. Під час заливання форми модифікатор у реакційній камері пошарове розчиняється в струмені рідкого металу [І]. Таке модифікування призводить до суттєвої зміни властивостей чавуну у виливках, в порівнянні із властивостями чавуну, який заливають у форму. Найбільш близьким аналогом до заявленого є спосіб модифікування чавуну, який складається з додавання у реакційну камеру модифікатора, з наступним заливанням крізь неї металу, який відрізняється тим, що з метою підвищення якості модифікування, модифікатор додають у реакційну камеру пошарове, причому у нижній шар додають модифікатор із швидкістю розчинення меншою, ніж у модифікатора верхнього шару, маса якого дорівнює 5...ЗО % від загальної маси модифікатору [2]Недоліком такого способу [2] є низьке засвоєння модифікатора внаслідок його недостатньо інтенсивного взаємного механічного перемішування з потоком чавуну у реакційної камери В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення способу модифікування чавуну шляхом інтенсифікації взаємного механічного перемішування струменю рідкого металу з модифікатором в реакційній камері, що дозволяє суттєво підвищити ступень засвоєння модифікуючих елементів заряду камери сплавом виливка. Поставлену задачу вирішують тим, що в способі модифікування чавуну модифікатор завантажують у реакційну камеру ливникової' системи ливарної форми з наступним заливанням форми крізь реакційну камеру і розчиненням модифікатора у струменю чавуну новим є те, що модифікатор попередньо змішують з 2...8% дрібнодисперсного компоненту, температура кипіння якого на 300 .500°С менша температури чавуну під час заливання форми. Під впливом температури чавуну такий компонент одразу починає випаровуватися, утворюючи бульбочки, які спливають у рідкому металі реакційної камери і механічно перемішують його з дрібнодисперсними частками твердого модифікатору. Розглянемо спосіб на прикладі, який підтверджує підвищення ступеню засвоювання чавуном модифікатора у вигляді механічної суміші з додатком 2...8% дрібнодисперсного компоненту, температура кипіння якого на 300...500°С менша температури чавуну під час заливання форми Приклад. У реакційну камеру ливникової системи форми для виробництва виливка "Ступінчаста плита" вагою 30кг з товщиною перерізу тонкої стінки 8мм завантажують дрібнодисперсний графітизуючий модифікатор марки ФС 75 (74,3% Si; залишок - Fe) 00 со 6778 у вигляді його механічної' суміші з 3% порошкового магнію, температура кипіння якого 1107°С. Маса механічної суміші дорівнює 0,075кг, що складає 0,25% від маси виливка Для досягнення високої міцності чавуну форму заливають перегрітим до 144О...148О°С рідким чавуном, схильним до кристалізації' з вибіленням у тонких перерізах виливка. Хімічний склад чавуну наступний: 2,32% С, 1,12% Si; 0,42% Мп; 0,09% Р; 0,024% S. Після кристалізації виливка міцність чавуну дорівнює ов=310...340МПа. Вибілення чавуну у стінці завтовшки 8мм відсутнє. Після кристалізації контрольного виливка "Ступінчаста плита" вагою 30кг, залитого за тими самими умовами, але без додатку до модифікатору 3% порошкового магнію, у ре Комп'ютерна верстка М Мацело акційній камері форми залишається 60...80% модифікатору ФС 75, який не розчинився у рідкому металі. Колір зламу чавуну у тонкому перерізі стінки виливка залишається вибіленим. Твердість сплаву неприпустимо висока і дорівнює 420 430НВ. Джерела інформації: 1. McCaulay J.L. Prodaction ofnoclulagraphite iron casting by the inmold -process. - Foundry trade journal, 1971, №4, p. 327-332,335. 2 К И.Ващенко, В.А Косячков, П.П.Лузан Способ модифицирования чугуна. Авт. св. СССР № 603667, кл С 21 С 1 / 00, УДК 621.745 (088.8), заявл. 23.08.76, опубл. 25.04.78. Бюллетень № 15 Підписне Тираж 28 прим Міністерство освіти І науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул. Глазунова, 1, м. Київ - 4 2 , 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

A method for modifying cast iron in the casting mold reaction chamber

Автори англійською

Kosiachkov Viacheslav Oleksandrovych, Fesenko Maksym Anatoliiovych

Назва патенту російською

Способ модифицирования чугуна в реакционной камере литейной формы

Автори російською

Косячков Вячеслав Александрович, Фесенко Максим Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: C21C 1/00

Мітки: модифікування, реакційній, спосіб, камери, ливарної, чавуну, форми

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-6778-sposib-modifikuvannya-chavunu-u-reakcijjnijj-kameri-livarno-formi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб модифікування чавуну у реакційній камері ливарної форми</a>

Подібні патенти