Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб отримання виливків з пористого алюмінію, що включає замішування пороутворювача (карбонату кальцію) фракції 0,315-0,63 мм у алюмінієвий розплав і подальше заливання розплаву у форму, який відрізняється тим, що перед заливанням металу у форму виконують попереднє підспінення металу в тиглі при температурі 780-880 °С, а саму форму нагрівають до температури 780-880 °С.

Текст

Спосіб отримання виливків з пористого алюмінію, що включає замішування пороутворювача (карбонату кальцію) фракції 0,315-0,63 мм у алюмінієвий розплав і подальше заливання розплаву у форму, який відрізняється тим, що перед заливанням металу у форму виконують попереднє підспінення металу в тиглі при температурі 780-880 °С, а саму форму нагрівають до температури 780880 °С. (19) (21) u201108222 (22) 30.06.2011 (24) 10.02.2012 (46) 10.02.2012, Бюл.№ 3, 2012 р. (72) МОГИЛАТЕНКО ВОЛОДИМИР ГЕННАДІЙОВИЧ, ГУРІЯ ІРИНА МІРАНІВНА, ЯБЛОНСЬКИЙ АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ (73) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 3 Для забезпечення стабілізації процесу піноутворення в розплав перед додаванням пороутворювача вводимо керамічні частки (SiO2) малої дисперсності кількістю 2-7 % від маси сплаву. Потім до розплавленого металу вводять пороутворювач, який під дією температури розкладався з утворенням великої кількості газової складової. Як пороутворювач використовують карбонат кальцію СаСО3, температура розкладу якого (690750 °С) є близькою до температури фазового переходу тверде тіло - рідина алюмінію та його сплавів. Для отримання однорідної пористої структури виконують наступні операції: підготовка пороутворювача та стабілізуючих часток до якісного замішування у розплав; замішування порошків у розплав. Комп’ютерна верстка Л. Купенко 67209 4 Газова складова, що виділялася при розкладанні пороутворювача, підспінює метал ще в тиглі при заданій температурі замішування. Ця стадія є важливою для подальшого формування рівномірної пористої структури майбутнього виливка. Заливання здійснюється в нагріту форму, температура якої вища за температуру металу що заливається (780-880 °С). Під час витримки у нагрітій формі метал спінюється і повністю заповнює порожнину форми. Приклад: даним способом було виготовлено виливок що призначений для гасіння енергії удару 3 та вібрацій. Густина виливка складала 0,4 г/см Температура металу при замішуванні - 720 °С, Температура форми - 830 °С, Фракція карбонату кальцію - 0,315 мм. Час витримування у формі - 3 хв. Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of producing castings from porous aluminum

Автори англійською

Mohylatenko Volodymyr Hennadiiovych, Huria Iryna Miranivna, Yablonskyi Andrii Andriiovych

Назва патенту російською

Способ получения отливок из пористого алюминия

Автори російською

Могилатенко Владимир Геннадьевич, Гурия Ирина Мирановна, Яблонский Андрей Андреевич

МПК / Мітки

МПК: B22C 1/00

Мітки: виливків, отримання, спосіб, алюмінію, пористого

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-67209-sposib-otrimannya-vilivkiv-z-poristogo-alyuminiyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб отримання виливків з пористого алюмінію</a>

Подібні патенти