Спосіб прогнозування плацентарної дисфункції у жінок з пієлонефритом

Номер патенту: 66408

Опубліковано: 26.12.2011

Автори: Запорожан Валерій Миколайович, Голубенко Максим Юрійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування плацентарної дисфункції у жінок з пієлонефритом, що включає генетичне дослідження сироватки крові майбутньої матері, який відрізняється тим, що додатково проводять генетичне дослідження сироватки крові майбутньої матері методом полімеразної ланцюгової реакції на наявність нормальної гомозиготної форми гена ферменту конституційної ендотеліальної NO-синтази 3 - типу в інтроні 4 (еNOS4в/в), його поліморфної гетерозиготної форми (еNOS4в/а) і мутантного варіанта поліморфізму у гомозиготній формі (eNOS4a/a) та їх впливу на активність ферменту і при наявності мутагенних форм гена ендотеліальної NO-синтази 3 - типу в інтроні 4а/а прогнозують ймовірність виникнення плацентарної дисфункції у жінок з пієлонефритом.

Текст

Спосіб прогнозування плацентарної дисфункції у жінок з пієлонефритом, що включає генетичне дослідження сироватки крові майбутньої матері, який відрізняється тим, що додатково проводять 3 Серед найважливіших причинних чинників різних гестаційних ускладнень виділяють ендотеліальні поразки. Вивчається поліморфізм генів, які відповідають за функціонування факторів ендотеліальної системи, а саме фермент фолатного циклу - метилентетрагідрофолатредуктаза і ендотеліальна синтаза оксиду азоту. Виявлення алельних варіантів генів, що сприяють розвитку ендотеліальної дисфункції, є ланцюгами патогенетичного кола плацентарної дисфункції і може сприяти визначенню групи ризику та бути критеріями профілактики ПД у жінок з пієлонефритом. Дослідження патогенетичних механізмів ПД у жінок з пієлонефритом як наслідок ендотеліальної поразки пов'язані з вирішенням низки питань на основі вивчення генних мутацій в організмі матері. Для прогнозування плацентарної дисфункції у жінок з пієлонефритом виділяють геномну ДНК, проводять ПЦР - дослідження сироватки крові до запліднення на наявність нормальної гомозиготної форми гена ферменту конституційної ендотеліальної NO-синтази 3 - типу в інтроні 4 (еNOS4в/в), його поліморфної гетерозиготної форми (еNOS4в/а) і мутантного варіанта поліморфізму генів у гомозиготній формі (eNOS4a/a) та їх вплив на активність ферменту. ПЛР - дослідження ділянок вказаних генів виконують шляхом змішування компонентів і додавання олігопраймерів з наступним аналізом поліморфізму довжин реструкційних фрагментів і візуалізацією електрофореграми в поліакриламідному гелі. Для ампліфікації з метою дослідження ділянки гена гетерозиготної форми (еNOS4в/а) та мутант Комп’ютерна верстка Мацело В. 66408 4 ного варіанту поліморфізму генів у гомозиготній формі (eNOS4a/a) використовують прямий і зворотний праймери. Наявність мутагенних форм гена ендотеліальної NO-синтази 3 - типу в інтроні 4 а/а розцінюють як прогностичний фактор виникнення плацентарної дисфункції у жінок з пієлонефритом. Запропонований спосіб було апробовано на 113 пацієнтках з пієлонефритом на наявність плацентарної дисфункції, вивчено динаміку гормонального статусу, есенціальних ME (Zn) у крові і сечі вагітних за терміном гестації, у крові із пупкового канатика, тканинах плацент при різних клінічних стадіях ПД у пацієнток даної категорії в залежності від частоти експресії генів ферментів MTHFR, ендотеліальної NО-синтази. В порівнянні з прототипом, запропоноване технічне рішення за рахунок визначення частоти та ролі експресії генів ферментів MTHFR, ендотеліальної NО-синтази дозволяє з високим ступенем вірогідності прогнозувати клінічну характеристику перебігу вагітності, пологів, післяопераційного періоду при різних клінічних стадіях ПД у жінок з пієлонефритом. Джерела інформації: 1. Пат.53270и, МПК(2009): G01N33/48. Спосіб профілактики репродуктивних втрат при гіпергомоцистеїнемії / Гречаніна О.Я., Гречаніна Ю.Б., Гусар В.Α., Васильєва O.B. Алієва Т.Д. - ХНМедУ. u201005921; заявл. 17.05.2010; опубл. 27.09.2010, бюл. № 18, 2010 р. Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for forecasting placental dysfunction in female patients with pyelonephritis

Автори англійською

Zaporozhan Valerii Mykolaiovych, Holubenko Maksym Yuriiovych

Назва патенту російською

Способ прогнозирования плацентарной дисфункции у женщин с пиелонефритом

Автори російською

Запорожан Валерий Николаевич, Голубенко Максим Юрьевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 10/00

Мітки: жінок, прогнозування, дисфункції, плацентарної, пієлонефритом, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-66408-sposib-prognozuvannya-placentarno-disfunkci-u-zhinok-z-piehlonefritom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування плацентарної дисфункції у жінок з пієлонефритом</a>

Подібні патенти