Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб відновлення, молочної залози після мастектомії шляхом використання тканинних клаптів, який відрізняється тим, що застосовують суспензію жирового аутотрансплантата у кількості 60-240 мл разом із плазмою, збагаченою тромбоцитами, у кількості 3-24 мл, яку вводять через мікроканюлю діаметром 1,7 мм у 4-8 точок області м'яких тканин раніше видаленої молочної залози, курсом 3-5 введень кожні 4-5 тижнів.

Текст

Спосіб відновлення, молочної залози після мастектомії шляхом використання тканинних клаптів, який відрізняється тим, що застосовують суспензію жирового аутотрансплантата у кількості 60-240 мл разом із плазмою, збагаченою тромбоцитами, у кількості 3-24 мл, яку вводять через мікроканюлю діаметром 1,7 мм у 4-8 точок області м'яких тканин раніше видаленої молочної залози, курсом 3-5 введень кожні 4-5 тижнів. (19) (21) u201114127 (22) 30.11.2011 (24) 26.12.2011 (46) 26.12.2011, Бюл.№ 24, 2011 р. (72) ДУБІНІНА ВЛАДЛЕНА ГЕННАДІЇВНА, САЖІЄНКО ВОЛОДИМИР В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ, ЛУК'ЯНЧУК ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ, ЧЕТВЕРІКОВ СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ (73) ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 3 за допомогою аспіраційної мікроканюлі довжиною 12 см та діаметром 1,7 мм, що приєднана до шприца об'ємом 20,0 мл, виконується аспірація жирової тканини шляхом поздовжніх рухів руки з одночасним створенням розрядження у шприці методом відведення його поршня. Отриману суспензію жирової тканини обробляють методом відстоювання в металевому ситі, після чого екстрагують вільні ліпіди та інфільтраційний розчин. Потім жировий трансплантат переносять у шприці об'ємом 50,0 мл. До обробленого жирового трансплантата додають збагачену тромбоцитами плазму, яку отримано шляхом центрифугування крові хворої з додаванням цитрату натрію в апараті SmartPReP 2(1). Активація плазми, збагаченої тромбоцитами, відбувається за допомогою додавання 0,5 мл 10 %-ного розчину кальцію хлориду на кожні 3 мл плазми, збагаченої тромбоцитами. Жировий аутотрансплантат змішують зі збагаченою тромбоцитами плазмою до отримання 5 %-вої плазмо-жирової суспензії. Отриману плазможирову суспензію за допомогою мікроканюлі діаметром 1,7 мм і довжиною 12 см через 4-8 проколів вводять у м'які тканини області, з якої була раніше видалена молочна залоза. Кількість сесій аутотрансплантації жирової тканини у поєднанні з плазмою, збагаченою тромбоцитами, необхідних для повного відновлення об'єму і форми молочної залози, коливається від 4 до 6. Застосування аутотрансплантації жирової тканини у поєднанні з плазмою, збагаченою тромбоцитами, дозволяє підвищити приживаність жирової тканини в реципієнтній зоні, уникнути утворення жирових кіст і макрокальцинатів, а також отримати стабільний естетичний результат. Приклади конкретного використання способу. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський 66403 4 1. Пацієнтка А., 36 років (медична картка № 2430/546). Уперше госпіталізована 12. 04. 2011 р. Діагноз: набута відсутність правої молочної залози. Стан після модифікованої мастектомії справа з приводу карциноми (2009 р.). Були проведені кілька сесій (14. 04. 2011, 19. 05. 2011, 16. 06. 2011) аутотрансплантації жирової тканини у поєднанні з плазмою, збагаченою тромбоцитами, у м'які тканини області правої молочної залози в загальному об'ємі 470 мл. Відтворено об'єм і форму правої молочної залози, симетричні відносно лівої за запропонованим способом. 2. Пацієнтка П., 37 років (медична картка №1430/546). Уперше госпіталізована 23.05.2011 р. Діагноз: набута деформація правої молочної залози 3-го ступеня за класифікацією К.Кhlо. Стан після шкірнозберігаючої мастектомії справа з одночасною реконструкцією TRAM-клаптем та післяопераційної променевої терапії на зону правої молочної залози. Були проведені кілька сесій (24.05.2011, 27.05.2011) аутотрансплантації жирової тканини у поєднанні з плазмою, збагаченою тромбоцитами, у м'які тканини відновленої правої молочної залози в загальному об ємі 380 мл. Усього проліковано за заявленим методом 6 хворих. У порівнянні з прототипом, запропонований спосіб аутотрансплантації жирової тканини у поєднанні з плазмою, збагаченою тромбоцитами, в область після мастектомічного дефекту дозволяє покращити результати відновлюваних операцій, зменшити кількість ускладнень, а також прискорити фізичну та психологічну реабілітацію хворих після перенесеної операції. Джерела інформації: 1. Coleman S., Mazzola R. Fat Injection: From Filling to Regeneration/R.Mazzola-History of fat transplantation/VQuality Medical Pub.-2008-P. 15-27. Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for breast restoration following mastectomy

Автори англійською

Dubynina Vladlena Hennadiivna, Sazhiienko Volodymyr Viacheslavovych, Lukianchuk Oleh Valeriiovych, Chetverykov Serhii Hennadiiovych

Назва патенту російською

Способ восстановления молочной железы после мастэктомии

Автори російською

Дубинина Владлена Геннадьевна, Сажиенко Владимир Вячеславович, Лукьянчук Олег Валерьевич, Четвериков Сергей Геннадиевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: залози, мастектомії, молочної, спосіб, відновлення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-66403-sposib-vidnovlennya-molochno-zalozi-pislya-mastektomi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб відновлення молочної залози після мастектомії</a>

Подібні патенти