Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій оперативного контролю концентрацій аероіонів та пилу у повітрі, який складається з циліндричного аспіраційного конденсатора, обладнаного повітряним фільтром з одного боку, повітряного насоса, що прокачує повітря крізь конденсатор, з іншого боку, джерела постійної напруги, підключеного до зовнішньої обкладинки конденсатора, і персонального комп'ютера, який відрізняється тим, що внутрішня обкладинка аспіраційного конденсатора лінією зв′язку підключається напряму до лінійного входу персонального комп'ютера.

Текст

Пристрій оперативного контролю концентрацій аероіонів та пилу у повітрі, який складається з циліндричного аспіраційного конденсатора, обладнаного повітряним фільтром з одного боку, повітряного насоса, що прокачує повітря крізь конденсатор, з іншого боку, джерела постійної напруги, підключеного до зовнішньої обкладинки конденсатора, і персонального комп'ютера, який відрізняється тим, що внутрішня обкладинка аспіраційного конденсатора лінією зв′язку підключається напряму до лінійного входу персонального комп'ютера. (19) (21) u201112695 (22) 31.10.2011 (24) 26.12.2011 (46) 26.12.2011, Бюл.№ 24, 2011 р. (72) ГЛИВА ВАЛЕНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ, ПОДОБЄД ІВАН МЕФОДІЙОВИЧ, БЕСАРАБ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ, СИДОРОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, СЕРБІНОВА ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА (73) ГЛИВА ВАЛЕНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ, ПОДОБЄД ІВАН МЕФОДІЙОВИЧ, БЕСАРАБ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ, СИДОРОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, СЕРБІНОВА ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА 3 зультатів та автоматичним попередженням про наближення до гранично допустимих рівнів. Поставлена задача вирішується за рахунок підключення обкладинки вимірювального (аспіраційного) конденсатора напряму до лінійного входу персонального комп'ютера. Пристрій оперативного контролю концентрацій аероіонів та пилу у повітрі складається з аспіраційного конденсатора (креслення), до зовнішньої обкладинки якого підключено джерело постійної напруги 2. На отворі з одного боку циліндричного конденсатора розміщено повітряний фільтр 5, на отворі з іншого боку конденсатора розміщено повітряний насос 1. Внутрішню обкладинку циліндричного конденсатора підключено напряму до лінійного входу персонального комп′ютера (ПК). Даний пристрій працює наступним чином. На зовнішню обкладинку конденсатора ємністю 6 пФ подається напруга 100 В від батареї 2 вмиканням ключа 3. Ключ 4 перемикає полярність для вимірювань концентрацій аероіонів різних знаків, які осідають на внутрішній обкладинці конденсатора. Насос 1 прокачує відому кількість повітря за одиницю часу (стрілками на кресленні показані напрямки руху повітря). Внутрішня обкладинка конденсатора підключається до лінійного входу персонального комп'ютера (Line-in), другий контакт лінійного входу комп'ютера заземлюється. Напруга розряджання конденсатора подається на звукову карту персонального комп'ютера, де сигнал відцифровується і обробляється програмою аналізу частотного спектра Spektrogram. Концентрація аероіонів кожного знаку визначалася зі співвідношення: Комп’ютерна верстка А. Крижанівський 66383 4 C dU  , eV dt де С - ємність конденсатора, V - об'єм прокаdU чаного повітря, e - заряд електрона, - зміна dt напруги на обкладинці конденсатора. Розрахунок концентрації відбувається в автоматичному режимі з попередженням наближення до гранично допустимих рівнів (як мінімально, так і максимально). Визначення вмісту пилу у повітрі здійснюється двома методами. За умов великої запиленості (промислові підприємства з великими викидами пилу) - зважуванням фільтра 5 на аналітичних вагах до і після вимірювання. За умови малої запиленості (офіси, побутові приміщення) за зниженням концентрації аероіонів обох знаків, виходячи з відомих співвідношень [Fletcher L. A., Noakes C. J., Sleigh P. A. Airoion behavior in ventilated rooms // Indoor and Build Enviroment.-2008. -Vol. l7.-№ 2.-P. 173-182]. Калібровка пристрою виконувалася з використанням стаціонарного лічильника аерофонів CAU ТГУ UT-84-01 з переліку, рекомендованого чинними санітарними нормами [СНиП 2152-80 Санитарно-гигиенические нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных помещений]. Відносна похибка вимірювань за обома параметрами не перевищувала 20 %. Дослідна експлуатація пристрою довела його високу надійність, стабільність показів у реальних виробничих умовах та економічну доцільність його використання. n Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for on-line test of concentration of air-ions and dust in air

Автори англійською

Hlyva Valentyn Anatoliiovych, Podobed Ivan Mefodiiovych, Besarab Oleh Mykolaiovych, Sydorov Oleksandr Volodymyrovych, Serbinova Larysa Anatoliivna

Назва патенту російською

Устройство оперативного контроля концентраций аэроионов и пыли в воздухе

Автори російською

Глыва Валентин Анатольевич, Подобед Иван Мефодиевич, Бесараб Олег Николаевич, Сидоров Александр Владимирович, Сербинова Лариса Анатолиевна

МПК / Мітки

МПК: G01N 27/00

Мітки: пристрій, контролю, концентрацій, оперативного, пилу, повітрі, аероіонів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-66383-pristrijj-operativnogo-kontrolyu-koncentracijj-aeroioniv-ta-pilu-u-povitri.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій оперативного контролю концентрацій аероіонів та пилу у повітрі</a>

Подібні патенти