Спосіб діагностики ураження шлунково-кишкового тракту у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб діагностики ураження шлунково-кишкового тракту у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом шляхом проведення фіброезофагогастродуоденоскопії (ФЕГДС), який відрізняється тим, що ендоскопічне обстеження супроводжується обов'язковим проведенням прицільної біопсії з наступним аналізом морфологічної картини отриманих біоптатів.

Текст

Спосіб діагностики ураження шлунковокишкового тракту у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом шляхом проведення фіброезофагогастродуоденоскопії (ФЕГДС), який відрізняється тим, що ендоскопічне обстеження супроводжується обов'язковим проведенням прицільної біопсії з наступним аналізом морфологічної картини отриманих біоптатів. (19) (21) u201112518 (22) 25.10.2011 (24) 26.12.2011 (46) 26.12.2011, Бюл.№ 24, 2011 р. (72) БЕРЕЖНИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ, МАРУШКО ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА, ГЕРМАН ОЛЕНА БОРИСІВНА, АНДРЄЄВ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, МАРУШКО ЄВГЕНІЙ ЮРІЙОВИЧ (73) НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА 3 ШКТ. Побічна дія протизапальних препаратів НПЗП, ГКС та інших поглиблює важкість вже наявних змін СО в результаті порушення її трофіки внаслідок генералізованого васкуліту, що лежить в патогенезі цього захворювання [4]. Це належить до недоліків. Підтвердження цих даних, створення і застосування для діагностики ураження ШКТ у дітей з ЮРА нових діагностичних етапів і є основною задачею рішення, що пропонується. Поставлена задача вирішується за рахунок того, що у відомому способі діагностики ураження ШКТ у дітей з ЮРА шляхом проведення ФЕГДС, згідно з запропонованою корисною моделлю ендоскопічне обстеження супроводжується обов'язковим проведенням прицільної біопсії з наступним аналізом морфологічної картини отриманих біоптатів. Технічним результатом, який досягається запропонованим рішенням є підвищення об'єктивності, інформативності та точності діагностики ураження ШКТ у хворих на ЮРА, зниження ймовірності розвитку ускладнень з боку ШКТ, покращення перебігу і прогнозу основного захворювання. Приклад. Хвора Туліна Г.І., 1994 року народження, госпіталізована в кардіоревматологічне відділення ДКЛ № 1 22.06.11 з документованим діагнозом: ЮРА, серонегативний варіант, суглобововісцеральна форма, поліартрит, ступінь активності 1, без помітного прогресування, рентгенологічна стадія 1, ПФ 2Б. Тривалість захворювання становила 8 років. Крім скарг з приводу основного за Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська 66380 4 хворювання: ранкова скутість близько однієї години, болі в колінних, гомілковостопних, променезап'ясткових суглобах після навантажень та наприкінці робочого дня, пацієнтка виказувала скарги на періодичні болі в животі. Хворій була проведена ФЕГДС з прицільною біопсією антрального відділу шлунка. Ендоскопічне обстеження не виявило жодних патологічних змін СО шлунка та ДПК Морфологічний аналіз біоптатів визначив помірно виражений атрофічний гастрит. Проведені дослідження і одержані їх результати дозволяють стверджувати, що для хворих з діагнозом ювенільний ревматоїдний артрит запропонований спосіб діагностики ураження шлунковокишкового тракту є ефективним і може бути рекомендований для використання. Джерела інформації: 1. Али Нафав Юзеф. Состояние верхних отделов пищеварительного тракта и поджелудочной железы у детей с ювенильным ревматоидным артритом: автореф. дис. ….канд. мед. наук / Н.Ю.Али. - Москва, 1991. - 20 с. 2. Жолобова Е.С. НПВС-гастропатии у детей с ювенильными хроническими артритами / Е.С. Жолобова, И.Е. Шахбазян, А.В. Мелешкина // Педиатрия. - 2006. - № 6. - С. 83-88. 3. Насонов Е.Л. Особенности НПВСгастропатий у детей с ювенильными артритами // Consillium medicum.-1999. - Т. 1, № 5. - С. 4-13. 4. Басиева О.О. клинико-функциональное состояние верхнего отдела желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы у больных ревматоидным артритом: автореф. дис. …д-ра. мед. наук / О.О. Басиева. - Москва, 1999. - 27 с. Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for diagnosing lesions of gastrointestinal tract in children with juvenile rheumatoid arthritis

Автори англійською

Berezhnyi Vischaslav Volodymyrovych, Marushko Tetiana Viktorivna, Herman Olena Borysivna, Andreiev Serhii Anatoliiovych, Marushko Yevhenii Yuriiovych

Назва патенту російською

Способ диагностики поражения желудочно-кишечного тракта у детей с ювенильным ревматоидным артритом

Автори російською

Бережный Вячеслав Владимирович, Марушко Татьяна Викторовна, Герман Елена Борисовна, Андреев Сергей Анатольевич, Марушко Евгений Юрьевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/00

Мітки: дітей, тракту, артритом, ураження, ювенільним, спосіб, ревматоїдним, шлунково-кишкового, діагностики

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-66380-sposib-diagnostiki-urazhennya-shlunkovo-kishkovogo-traktu-u-ditejj-z-yuvenilnim-revmatodnim-artritom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностики ураження шлунково-кишкового тракту у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом</a>

Подібні патенти