Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб нарізування глобоїдних черв'яків, при якому обробку здійснюють зуборізним довбачем на заготовці у вигляді глобоїду при їх узгоджених обертальних рухах та наданні довбачу поступального руху подачі уздовж його осі, який відрізняється тим, що обробку здійснюють при відхиленні осі довбача від ортогонального положення у площині, що проходить паралельно осі заготовки, послідовно вліво і вправо на кути g1 та g2, величини яких призначають з урахуванням ступеня модифікації поверхонь витків черв'яка.

Текст

Спосіб нарізування глобоїдних черв'яків, при якому обробку здійснюють зуборізним довбачем на заготовці у вигляді глобоїду при їх узгоджених обертальних рухах та наданні довбачу поступального руху подачі уздовж його осі, який відрізняється тим, що обробку здійснюють при відхиленні осі довбача від ортогонального положення у площині, що проходить паралельно осі заготовки, послідовно вліво і вправо на кути 1 та 2, величини яких призначають з урахуванням ступеня модифікації поверхонь витків черв'яка. (19) (21) u201105038 (22) 20.04.2011 (24) 25.11.2011 (46) 25.11.2011, Бюл.№ 22, 2011 р. (72) КАПЛУН ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, ШИШОВ ВАЛЕНТИН ПАВЛОВИЧ, НОСКО ПАВЛО ЛЕОНІДОВИЧ, ФІЛЬ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ, МАЛЬКОВ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ (73) СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ 3 Впровадження запропонованого способу нарізування глобоїдних черв'яків у виробництво дозволить забезпечити модифікацію поверхонь витків черв'яка, яка призведе до локалізації контакту у глобоїдній передачі, що дасть можливість зменшити її чутливість до погрішностей виготовлення і Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко 65027 4 складання та підвищити навантажувальну спроможність. Джерело інформації: 1. А. св. СРСР №806302, МПК В23F13/06, 1981, бюл. №7. Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of cutting globoid worms

Автори англійською

Kaplun Oleksandr Mykhailovych, Shyshov Valentyn Pavlovych, Nosko Pavlo Leonidovych, Fil Pavlo Volodymyrovych, Malkov Valerii Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ нарезания глобоидных червяков

Автори російською

Каплун Александр Михайлович, Шишов Валентин Павлович, Носко Павел Леонидович, Филь Павел Владимирович, Мальков Валерий Николаевич

МПК / Мітки

МПК: B23F 13/00

Мітки: черв'яків, спосіб, нарізування, глобоїдних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-65027-sposib-narizuvannya-globodnikh-chervyakiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб нарізування глобоїдних черв’яків</a>

Подібні патенти