Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб припинення кровотечі у хворого на рак сечового міхура, що включає ендоваскулярний вплив на пошкоджені судини, який відрізняється тим, що емболізацію проводять за допомогою рентгеноконтрастних мікросфер фірми TERUMO під контролем рентгенівського телеекрана.

Текст

Спосіб припинення кровотечі у хворого на рак сечового міхура, що включає ендоваскулярний вплив на пошкоджені судини, який відрізняється тим, що емболізацію проводять за допомогою рентгеноконтрастних мікросфер фірми TERUMO під контролем рентгенівського телеекрана. (19) (21) u201104583 (22) 14.04.2011 (24) 25.11.2011 (46) 25.11.2011, Бюл.№ 22, 2011 р. (72) ЮГРІНОВ ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ, СТАХОВСЬКИЙ ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ, КІНДРАТИШИН БОГДАН ТЕОДОРОВИЧ, СУПРУНЕНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ, НОВАК ОЛЕНА МИЛО 3 Остаточно переконавшись, що катетер встановлений в потрібній судині, виконують емболізацію мікросферами Terumo Bead Block 700-900 mrn під чіткою візуалізацією на екрані до повного зникнення судинного розгалуження. Після цього проводять кілька ангіографічних знімків для визначення адекватності eмболізації. При правильно проведеному рентгенохірурічному втручанні відмічається припинення кровотечі внаслідок редукції судинного русла. Перевагами способу є те, що знаходять пошкоджені судини, поступово вводять в них мікросфери Terumo Bead Block 700-900 mrn і повільно заповнюють порядкові гілки, внаслідок чого припиняється кровоточивість з пошкоджених судин. Прикладами реалізації заявленого способу є витяги з двох історій хвороб: І. Д-о Є. П., 68 років, діагноз: рецидив раку сечового міхура T3NxM0G1, III стадія, клінічна група 2. Макрогематурія. Тампонада сечового міхура. Стан після резекції стінки сечового міхура з пухлиною (1992 рік). Дифузний кардіосклероз. Серцева недостатність 1ст. Атеросклероз аорти та судин головного мозку. Був прийнятий у клініку Національного інституту раку 20.09.2010 р. Загальний аналіз крові від 21.09.2011 p.: гемоглобін 63 г/л, еритроцити 2,0, кольоровий показник 0,9 г/л, гематокрит 19,2 г/л, тромбоцити 237 г/л, лейкоцити 16,0 г/л. Біохімія крові від 21.09.2010 p.: глюкоза 6,7 ммоль/л, креатинін 413 г/л, загальний білок 67 г/л, загальний білірубін 7 мкмоль/л. 07.10.2010 р. виконано ендоваскулярну емболізацію, протокол № 283, емболізатом Terumo Bead Block 700-900 mrn в кількості 1 мл. Після цього виконано серію ангіографічних досліджень сечового міхура, на яких визначається значна редукція судинного рисунка пухлини. У післяопераційному періоді загальний стан хворого середньої тяжкості. Виділення згустків крові з сечового міхура припинилось. Корекція загального стану доповнювалась консервативною гемостатичною терапією протягом 5 днів. Хворий Комп’ютерна верстка Л.Литвиненко 64940 4 виписаний у задовільному стані для проведення променевої терапії. II. М-й В. І., 52 роки, діагноз: рецидив раку сечового міхура T2N0M0G2. Стан після трансуретрального видалення пухлин сечового міхура (2008 p.). Ішемічна хвороба серця: атеросклеротичний кардіосклероз з порушенням провідності міокарда. Стан після регіонарної внутрішньоартеріальної хіміотерапії (02.02.2010 p.). Був прийнятий у клініку Національного інституту раку зі скаргами на наявність згустків крові в сечі, болісне сечовипускання, із загрозою профузної кровотечі. Враховуючи те, що після проведення хіміотерапії кровотеча не припинилась, було вирішено провести емболізацію внутрішніх здухвинних артерій. 04.02.2010 р. виконано оклюзію аферентних неоваскуляризованих пухлинних судин сечового міхура, протокол № 50, емболізатом Terumo Bead Block 700-900 mrn. У післяопераційному періоді кровоточивість значно зменшилась. Загальний стан хворого стабілізувався. Додатково проводилась гемостатична терапія, інфузійна терапія. 10.02.2010 р. хворий виписаний у задовільному стані під динамічне спостереження онкоуролога. Джерела інформації: 1. Суворова Ю. В. Артериальная эмболизация как метод остановки кровотечения из неоперабельной опухоли матки и мочевого пузыря / Ю. В. Суворова, П. Г. Таразов // Вестн. рентгенол. и радиологии. - 1999. - № 1. - С. 30-34. 2. Таразов П. Г. Рентгеноэндоваскулярные вмешательства в онкоурологии и онкогинекологии /П. Г. Таразов, Ю. В. Суворова, Д. А. Гранов // Лучевая терапия в онкогинекологии и онкоурологии /A. M. Гранов, В. Л. Винокуров. - СПб.: Фолиант, 2002. - С. 250-283. 3. Дударев B. C. Эмболотерапия в интервенционной радиологии /B.C. Дударев, В. В. Акинфеев, Е.М. Жолнерович; НИИ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова // Новости лучевой диагностики. - 1998. - № 2. - С. 28-29 (прототип). Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for bleeding arresting in a patient with urinary bladder cancer

Автори англійською

Yuhrinov Oleh Hryhorovych, Stakhovskyi Eduard Oleksandrovych, Kindratyshyn Bohdan Teodorovych, Suprunenko Oleksandr Anatoliiovych, Novak Olena Myloslavivna, Stakhovskyi Oleksandr Eduardovych, Vitruk Yurii Vasyliovych

Назва патенту російською

Способ прекращения кровотечения у больного раком мочевого пузыря

Автори російською

Югринов Олег Григорьевич, Стаховский Эдуард Александрович, Кондратишин Богдан Теодорович, Супруненко Александр Анатольевич, Новак Елена Милославовна, Стаховский Александр Эдуардович, Витрук Юрий Васильевич

МПК / Мітки

МПК: A61M 5/00

Мітки: сечового, рак, кровотечі, припинення, спосіб, міхура, хворих

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-64940-sposib-pripinennya-krovotechi-u-khvorikh-na-rak-sechovogo-mikhura.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб припинення кровотечі у хворих на рак сечового міхура</a>

Подібні патенти