Спосіб моделювання хронічного емоційного стресу в експерименті

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб моделювання хронічного емоційного стресу в експерименті шляхом іммобілізації досліджуваних тварин, який відрізняється тим, що щодня зранку на 3-4 години протягом 55- 60 днів розміщують по 3 тварини у спеціальні клітки-пенали такого розміру, щоб вони знаходилися в тісному контакті, потім, після розміщення, клітки-пенали збирають у блоки з 7-9 кліток так, щоб тварини відчували присутність тварин у сусідніх клітках.

Текст

Спосіб моделювання хронічного емоційного стресу в експерименті шляхом іммобілізації досліджуваних тварин, який відрізняється тим, що щодня зранку на 3-4 години протягом 55- 60 днів розміщують по 3 тварини у спеціальні кліткипенали такого розміру, щоб вони знаходилися в тісному контакті, потім, після розміщення, кліткипенали збирають у блоки з 7-9 кліток так, щоб тварини відчували присутність тварин у сусідніх клітках. (19) (21) u201103453 (22) 23.03.2011 (24) 25.11.2011 (46) 25.11.2011, Бюл.№ 22, 2011 р. (72) ДЕХТЯР ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, КОСТЄВ ФЕДІР ІВАНОВИЧ, НАСІБУЛЛІН БОРИС АБДУЛЛАЙОВИЧ (73) ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 3 інтактних щурів, що повинні перебувати протягом експерименту в стандартних умовах віварію на повноцінній дієті. Третім етапом, на завершення дослідження, тварин виводять із експерименту декапітацією, під легким ефірним наркозом (згідно з Міжнародними рекомендаціями щодо проведення медикобіологічних досліджень із використанням тварин). Після цього виконують забір інших органів і тканин в залежності від завдань експерименту. Ефективність відтворення стресу контролюють за рівнем 11- оксикортикостероїдів у крові. Приклад конкретного використання способу. Матеріалом даної роботи послугували результати експериментального дослідження впливу тривалого емоційного стресу на сечову систему 34 білих статевозрілих щурів, самок (20) і самців (14), лінії Wistar вагою 180-200 г, у віці 11-12 місяців. Відповідно до завдань роботи, щури були розподілені на дві групи. Перша група - контрольні тварини - 8 безпородних інтактних щурів, що втримувались в тих же умовах віварію, що й тварини наступної групи, але не піддавалися ніяким впливам. Друга група - 26 щурів, яким моделювали іммобілізаційно-емоційний стрес. Для цього щурів щодня, протягом 55-60 діб в ранковий час (9.0013.00) поміщали на 4 години в клітки-пенали розміром 20,0 × 10,0 × 8,0 см, які поєднували в блоки по 7 кліток. По завершенні дослідження тварин виводили з експерименту декапітацією, у них витягали нирки і сечовий міхур. На гістологічних препаратах оцінювали наявність структурних змін у слизовій і м'язовій оболонках сечового міхура та зміни в кірковій і мозковій речовині нирок. На гістохімічних препаратах виявляли місця концентрації глікозаміногліканів, наявність метахромазії. За результатами експериментального дослідження були визначені структурні зміни у стінках сечового міхура та нирках. В стінці сечового міхура мали місце вогнищеві стоншення епітелію, відсутність покривного слизу; набрякливі зміни м'язової оболонки сечового міхура та інтерстиція нирок; накопичення глюкозаміногліканів у м'язовій оболонці стінки сечового міхура. Вищенаведені зміни пов'язані з порушенням гемодинаміки і метаболізму, обумовленим впливом стресу. Ефективність відтворення стресу демонструє визначення маркерів стрес-реакції у тварин після іммобілізації. Матеріалом наступної роботи послужили дані, отримані при дослідженні простати й гонад від 42 білих безпородних щурів-самців, вагою 180-200 г і віком 11-12 місяців. Відповідно до мети роботи, тварин розділяли на 2 групи. Перша група - 12 інтактних щурів, що втримувалися в стандартних умовах віварію і не піддавалися ніяким впливам Комп’ютерна верстка І. Скворцова 64841 4 (контроль); друга група - 30 тварин, що піддавалися тривалому (60 діб) іммобілізаційно-емоційному стресу. Стрес створювався вищеописаним способом. По завершенні досліду тварин виводили з експерименту декапітацією під легким ефірним наркозом. У них витягали простату і гонади. На гістологічних препаратах оцінювали з метою виявлення змін структури залізистої й фіброзно-м'язової частин простати і структури звитих канальців яєчка. Ефективність відтворення стресу контролювалась визначенням маркерів стрес-реакції у тварин після іммобілізацїї. За результатами експериментального дослідження встановлено, що тривалий стресорний вплив викликає в органах репродуктивної системи тварин структурні зміни. В простаті це дифузні зміни гіперпластичного характеру, які були подібні до тих, що спостерігаються при гормональній моделі інтраепітеліальної неоплазії простати. В яєчках визначилися мозаїчні зміни, які відповідають структурним проявам дисфункції яєчка. Було встановлено, що стресообумовлені порушення гормональної системи визначають характер структурних змін в органах репродуктивної системи та є фактором патогенезу гіперпластичної патології цієї системи. В порівнянні з прототипом, запропонований спосіб дозволяє попередити наявність широкого спектра побічних факторів, які не мають відношення до стресу і тому не дозволяють об'єктивно судити про нього. Також заявлений спосіб більш простий у виконані, не потребує додаткового устаткування та не обмежує кількість щурів, що залучаються до дослідження. Джерела інформації:: 1. Сухомлинов Ю.А., Покровский М.В., Конопля А.И., Бачинский О.Н. Исследование влияния дигидрокверцитина и настоя цветов Лабазника шестилепестного на функциональное состояние миокарда крыс в условиях моделирования эмоционально-иммобилизационного стресса // Вестник ВГУ. Серия: Химия. Биология. Фармация.-2005. № 2. - С. 209-213. 2. Пшенникова М.Г. Феномен стресса. Эмоциональный стресс и его роль в патологии (окончание) // Патофизиология и экспериментальная терапия.-2001. - № 4. - С. 28-40. 3. Бергхоф П. Мелкие домашние животные. Болезни и лечение. - М.: Аквариум, 2000. 4. Серов В.В., Томилина И.В., Судаков К.В. Морфофункциональная характеристика соединительной ткани при эмоциональном стрессе у крыс линии Август и линии Вистар // Бюл. экспер. биол.1995;119:6: 671-673. Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Simulation method for chronical mental stress in the experiment

Автори англійською

Dekhtiar Yurii Mykolaiovych, Kostiev Fedir Ivanovych, Nasibullin Borys Abdulaiovych

Назва патенту російською

Способ моделирования хронического эмоционального стресса в экперименте

Автори російською

Дехтяр Юрий Николаевич, Костев Федор Иванович, Насибуллин Борис Абдуллаевич

МПК / Мітки

МПК: G09B 23/28

Мітки: емоційного, хронічного, моделювання, стресу, експерименті, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-64841-sposib-modelyuvannya-khronichnogo-emocijjnogo-stresu-v-eksperimenti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб моделювання хронічного емоційного стресу в експерименті</a>

Подібні патенти