Спосіб діагностики вторинної резистентності до ацетилсаліцилової кислоти в осіб літнього віку хворих на ішемічну хворобу серця

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб діагностики вторинної резистентності до ацетилсаліцилової кислоти в осіб літнього віку, що включає стандартну арегатометрію за методом Born G. для визначення рівня агрегаційної активності тромбоцитів, який відрізняється тим, що додатково визначають вміст арахідонової кислоти в мембранах тромбоцитів від загальної кількості жирних кислот і при значенні менше 16 % діагностують вторинну резистентність до ацетилсаліцилової кислоти.

Текст

Спосіб діагностики вторинної резистентності до ацетилсаліцилової кислоти в осіб літнього віку, що включає стандартну арегатометрію за методом Born G. для визначення рівня агрегаційної активності тромбоцитів, який відрізняється тим, що додатково визначають вміст арахідонової кислоти в мембранах тромбоцитів від загальної кількості жирних кислот і при значенні менше 16 % діагностують вторинну резистентність до ацетилсаліцилової кислоти. (19) (21) u201104001 (22) 04.04.2011 (24) 10.11.2011 (46) 10.11.2011, Бюл.№ 21, 2011 р. (72) ЛІШНЕВСЬКА ВІКТОРІЯ ЮРЬЕВНА, БОДРЕЦЬКА ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА, БРЮЗГІНА ТЕТЯНА СЕМЕНІВНА, САМОЦЬ ІРИНА АНАТОЛІЇВНА (73) ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ГЕРОНТОЛОГІЇ ІМ. Д. Ф. ЧЕБОТАРЬОВА" НАМН УКРАЇНИ 3 значенням лише одного шляху активації тромбоцитів. Однак застосування цього способу має недоліки, пов’язані із деструкцією тромбоцитів в процесі активації. Очевидно, що оцінити метаболічні процеси в зруйнованих тромбоцитах неможливо. Таким чином, в основу корисної моделі покладено задачу створення більш досконалого способу діагностики вторинної резистентності до АСК в осіб літнього віку. Основою даного способу є одночасне визначення рівня арахідонової кислоти, як показника вторинної резистентності до АСК, в мембранах тромбоцитів та рівня агрегаційної активності тромбоцитів in vitro. Спосіб здійснюється наступним чином: агрегаційна активність тромбоцитів вивчається на двоканальному лазерному аналізаторі, оцінюється рівень індукованої АДФ (кінцева концентрація 5 мкмоль/л), адреналіном (кінцева концентрація 1 мкмоль/л) та арахідоновою кислотою (кінцева концентрація 0,5 мг/мл) агрегації. При виявленні підвищеного рівня агрегаційної активності тромбоцитів проводиться вивчення спектру жирних кислот ліпідів мембран тромбоцитів газохроматографічним методом в ізотермічному режимі. Кількісну оцінку спектру жирних кислот розраховують методом нормалізації площин в процентному співвідношенні. Приклад 1. Пацієнт К., 72 роки. Діагноз: ІХС: післяінфарктний кардіосклероз (2002). СН ІІ-А. Приймає АСК в дозі 100 мг на добу протягом 8 років. В результаті обстеження отримані наступні результати: рівень агрегаційної активності тромбоцитів: адреналін-індукованої - 46 % (норма до 20 %), АДФ-індукованої - 56 % (норма до 20 %), індукованої арахідоновою к-тою - 7 % (норма до 20 %). Рівень арахідонової кислоти в мембранах тромбоцитів - 7,8 % від загальної кількості жирних кислот (норма 16 %). Висновок: підвищення загальної активності тромбоцитів свідчить про наявність резистентності до АСК, яка, згідно з результатами визначення рівня арахідонової кислоти, є вторинною, пов'язаною із дефіцитом арахідонової кислоти в мембранах тромбоцитів. Приклад 2. Пацієнт Л., 74 роки. Діагноз: ІХС: стабільна стенокардія III ф. к. СН ІІ-А. Приймає АСК в дозі 100 мг на добу протягом 2 років. В ре Комп’ютерна верстка М. Мацело 64437 4 зультаті обстеження отримані наступні результати: рівень агрегаційної активності тромбоцитів: адреналін-індукованої - 13 % (норма до 20 %), АДФіндукованої - 16 % (норма до 20 %), індукованої арахідоновою к-тою - 17 % (норма до 20 %). Рівень арахідонової кислоти в мембранах тромбоцитів 17,8 % від загальної кількості жирних кислот (норма 16 %). Висновок: отримані дані свідчать про збережену чутливість до АСК. Приклад 3. Пацієнт Т., 73 роки. Діагноз: ІХС: стабільна стенокардія III ф. к. Гіпертонічна хвороба II ст. Ризик високий. СН ІІ-А. Приймає АСК в дозі 100 мг на добу протягом 5 років. В результаті обстеження отримані наступні результати: рівень агрегаційної активності тромбоцитів: адреналініндукованої - 57 % (норма до 20 %), АДФіндукованої - 58 % (норма до 20 %), індукованої арахідоновою к-тою - 29 % (норма до 20 %). Рівень арахідонової кислоти в мембранах тромбоцитів 15,8 % від загальної кількості жирних кислот (норма 16 %). Висновок: отримані дані свідчать про наявність резистентності до АСК, не пов'язаної із змінами рівня арахідонової кислоти в мембранах тромбоцитів (мають інші механізми розвитку). Отриманим способом обстежено 150 хворих на ІХС. З них у 67 хворих діагностовано резистентність до АСК: у 44 хворих - вторинна, пов'язана із дефіцитом арахідонової кислоти в мембранах тромбоцитів; у 23 хворих - не пов'язана із змінами рівня арахідонової кислоти в мембранах тромбоцитів. Перевагою запропонованого способу є висока діагностична точність. Означений спосіб дозволить оцінити загальну активність тромбоцитів на тлі терапії АСК, а також визначити наявність вторинної резистентності до АСК в осіб літнього віку, хворих на ІХС, пов'язаної із дефіцитом арахідонової кислоти в мембранах тромбоцитів та призначити відповідне лікування. Впровадження запропонованого засобу дозволить оптимізувати діагностику вторинної резистентності до АСК, що буде сприяти покращанню якості лікування серцево-судинної патології у людей різного віку. Запропонований спосіб може бути використаний в клініко-діагностичних закладах та установах системи охорони здоров'я. Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for diagnostics of secondary resistance to acetylsalicylic acid in patients of elderly age suffering on ischemic cardiac disease

Автори англійською

Lishnevska Viktoriia Yuriivna, Bodretska Larysa Anatoliivna, Briuzgina Tetiana Semenivna, Samots Iryna Anatoliivna

Назва патенту російською

Способ диагностики вторичной резистентности к ацетилсалициловой кислоте у лиц пожилого возраста страдающих ишемической болезнью сердца

Автори російською

Лишневская Виктория Юрьевна, Бодрецкая Лариса Анатольевна, Брюзгина Татьяна Семеновна, Самоц Ирина Анатолиевна

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/68

Мітки: серця, діагностики, осіб, хворобу, літнього, ацетилсаліцилової, ішемічну, віку, хворих, вторинної, спосіб, резистентності, кислоти

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-64437-sposib-diagnostiki-vtorinno-rezistentnosti-do-acetilsalicilovo-kisloti-v-osib-litnogo-viku-khvorikh-na-ishemichnu-khvorobu-sercya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб діагностики вторинної резистентності до ацетилсаліцилової кислоти в осіб літнього віку хворих на ішемічну хворобу серця</a>

Подібні патенти