Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Контактний провід для електротранспорту, що містить провідниковий алюмінієвий елемент та силовий сталевий елемент, який відрізняється тим, що силовий сталевий елемент виконано у вигляді круглої сталевої твердої дротини, навколо якої, шляхом гарячого пресування з алюмінієвих зливків, нанесено провідниковий елемент, матеріал якого зчеплений з поверхнею сталевого елемента так, що провід утворює суцільну нероз'ємну конструкцію.

Текст

Контактний провід для електротранспорту, що містить провідниковий алюмінієвий елемент та силовий сталевий елемент, який відрізняється тим, що силовий сталевий елемент виконано у вигляді круглої сталевої твердої дротини, навколо якої, шляхом гарячого пресування з алюмінієвих зливків, нанесено провідниковий елемент, матеріал якого зчеплений з поверхнею сталевого елемента так, що провід утворює суцільну нероз'ємну конструкцію. (19) (21) u201102447 (22) 01.03.2011 (24) 10.11.2011 (46) 10.11.2011, Бюл.№ 21, 2011 р. (72) ЗОЛОТАРЬОВ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, КАРПУШЕНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ, АНТОНЕЦЬ ЮРІЙ ПАНАСОВИЧ, ЧОПОВ ЄВГЕНІЙ ЮРІЙОВИЧ, НАУМЕНКО ОЛЕКСІЙ АНТОНОВИЧ (73) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" 3 Провід містить провідниковий елемент 1 з алюмінію та сталевий силовий елемент 2 у вигляді круглої сталевої твердої дротини. Провід працює так. Провідниковий елемент 1, нанесений шляхом гарячого пресування з алюмінієвих зливків при температурі біля 420 °C. Це забезпечує зчеплення алюмінію електротехнічних марок А6 або А7, що випресовується під тиском в пластичному стані, з поверхнею сталевого силового елементу без щілин між двома металами, в які не проникає кисень з повітря і вода. Завдяки цьому вдається забезпечити високу електричну провідність проводу при протіканні струму через не окислену граничну поверхню між двома металами алюмінієм і сталлю. З другого боку силовий сталевий елемент забезпечує високу розривну міцність проводу. Окрім того, він запобігає занадто швидкому стиранню контактної поверхні (на фіг. показана пунктиром) струмоприймачами рухомого електротранспорту. В той же час наявність на контактній поверхні окрім сталі одночасно ще й високо провідного і пластичного алюмінію в місці контакту струмоприймача і проводу забезпечує низький перехідний опір між проводом і струмоприймачем загалом. Таким чином, провід, виготовлений з допомогою тільки двох технологічних операцій - волочіння стальної дротини та нанесення навколо неї прові Комп’ютерна верстка І. Скворцова 64308 4 дникового елементу шляхом гарячого пресування пластичного алюмінію, дозволяє досягти зчеплення алюмінію та сталі на поверхні їх взаємного прилягання і забезпечити низький перехідний електричний опір на межі цих двох металів. Зразки сталеалюмінієвих контактних проводів виготовлялись зі сталевого термічно не обробленого дроту другого класу підвищеної міцності 2-ї групи з низьким вмістом вуглецю, а також алюмінію електротехнічний марок А6 чи А7. Вони мали номінальний переріз алюміній/сталь 150/28,180/28,210/28 кв.мм, відповідно, електричний опір постійному струмові 0,1947 Ом, 0,1622 Ом, 0,1390 Ом на 1 км при 20 °C та розривне зусилля не менше 22847,4Н, 24647,4Н і 26447,4Н. Проведені випробування встановили, що провід може витримувати до 10000 проходів струмоприймачів пересувного електротранспорту і забезпечує мінімальний термін роботи 5 років при температурі +50 - мінус 20 °C. Джерела інформації: 1. Патент на корисну модель № 7379, Україна, МПК 7Н01В5/02, заявлено 07.12.04, опубл. 15.06.05, бюл. № 6. 2. Белоруссов Н.И. и др. Электрические кабели, провода и шнуры. Справочник. - М.: Энергоатомиздат, 1988, С. 43-44. Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Contact wire for electric transport

Автори англійською

Zolotariov Volodymyr Mykhailovych, Karpushenko Vasyl Petrovych, Antonets Yurii Panasovych, Chopov Yevhenii Yuriiovych, Naumenko Oleksii Antonovych

Назва патенту російською

Контактный провод для электротранспорта

Автори російською

Золотарёв Владимир Михайлович, Карпушенко Василий Петрович, Антонець Тарас Юрьевич, Чопов Евгений Юрьевич, Науменко Алексей Антонович

МПК / Мітки

МПК: H01B 5/00

Мітки: електротранспорту, контактний, провід

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-64308-kontaktnijj-provid-dlya-elektrotransportu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Контактний провід для електротранспорту</a>

Подібні патенти