Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Вузол з'єднання зубчатого вінця з корпусом барабана, що містить пружні елементи, одним кінцем з'єднані з корпусом барабана, а другим кінцем з вінцевою шестірнею, виконані в вигляді складеного по товщині пакета, який відрізняється тим, що пружні елементи виконані зі згином, величина якого не менша кроку зуба вінцевої шестірні.

Текст

Вузол з'єднання зубчатого вінця з корпусом барабана, що містить пружні елементи, одним кінцем з'єднані з корпусом барабана, а другим кінцем з вінцевою шестірнею, виконані в вигляді складеного по товщині пакета, який відрізняється тим, що пружні елементи виконані зі згином, величина якого не менша кроку зуба вінцевої шестірні. (19) (21) u201105304 (22) 26.04.2011 (24) 25.10.2011 (46) 25.10.2011, Бюл.№ 20, 2011 р. (72) ЩЕРБИНА ВАЛЕРІЙ ЮРІЙОВИЧ, СІВЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, БРИЖАК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, КАРПЕНКО ОЛЕКСІЙ АНДРІЙОВИЧ 3 нерухомим. Навантаження, які виникають при цьому, сприймає з'єднувальний пружний елемент 3, який виконаний зі згином Н, величина якого не менше кроку зуба вінцевої шестірні. За рахунок цього при обертанні на відстань в один крок зуба пружний елемент може деформуватись і поступово набираючи пружність демпфувати різкий скачок навантажень. При зупинці приводу, корпус печі 4 продовжує рухатися, по інерції повертаючись відносно вінцевої шестірні 1. Внаслідок цього виникають надлишкові зусилля в вузлі з'єднанні вінцевої шестірні з корпусом 4. Згин Н пружного елемента 3 дозволяє йому деформуватись і компенсувати вказані навантаження. При значних навантаженнях надлишкові зусилля в вузлі призводять до перевантаження зубчатої передачі, тим самим скорочуючи її довговіч Комп’ютерна верстка Д. Шеверун 64150 4 ність. Запропоноване конструктивне рішення сприяє більш ефективній компенсації навантажень, що виникають в з'єднанні шестірні з корпусом в період пуску і зупинки печі, та більш рівномірному розподілу навантаження на зубчасту передачу, що збільшує її довговічність та термін служби пружних елементів і зменшує термін зносу зубчатого зачеплення. Це дозволяє підвищити довговічність зубчатої передачі та збільшити термін служби з'єднувальних пружин. Джерела інформації: 1. Авторское свидетельство №1210040 СССР, МПК F27B7/26, 07.02.1986. Приводное устройство вращающейся печи. 2. Патент на корисну модель №31197, МПК F27B 7/20, 25.03.2008. Вузол з'єднання вінцевої шестірні з корпусом барабана обертової печі Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Unit for connection of a ring gear to the body of a cylinder of a rotary furnace

Автори англійською

Scherbyna Valerii Yuriiovych, Sivetskyi Volodymyr Ivanovych, Bryzhak Oleksandr Volodymyrovych, Karpenko Oleksii Andriiovych

Назва патенту російською

Узел соединения венцовой шестерни с корпусом барабана вращающейся печи

Автори російською

Щербина Валерий Юрьевич, Сивецкий Владимир Иванович, Брыжак Александр Владимирович, Карпенко Алексей Андреевич

МПК / Мітки

МПК: F27B 7/20

Мітки: печі, корпусом, шестірні, барабана, з'єднання, вузол, обертової, вінцевої

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-64150-vuzol-zehdnannya-vincevo-shestirni-z-korpusom-barabana-obertovo-pechi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Вузол з’єднання вінцевої шестірні з корпусом барабана обертової печі</a>

Подібні патенти