Спосіб хірургічного лікування ішемічної форми синдрому стопи діабетика

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб хірургічного лікування ішемічної форми синдрому стопи діабетика, що включає аутовенозне підколінно-інфрамалеолярне шунтування в тильну артерію стопи, який відрізняється тим, що для проведення аутовенозного шунта виконують канал у верхній третині великої гомілкової кістки з медіальним отвором в підколінну ямку та латеральним отвором в передній фасціальний простір гомілки під гострим кутом до осі великої гомілкової кістки, після формування дистального анастомозу шунт проводять під шкірою і фасцією в передньому фасціальному просторі гомілки, далі за допомогою металевого провідника - через кістковий канал в підколінну ямку, і формують проксимальний анастомоз.

Текст

Винахід належить до медицини, а саме, до судинної хірургії, і може бути використаний при лікуванні хворих з ішемічною формою синдрому стопи діабетика при оклюзії артерій гомілки та прохідній підколінній артерії і тильній артерії стопи. Відомі способи хірургічного лікування ішемічної форми синдрому стопи діабетика при оклюзії артерій гомілки та прохідній підколінній артерії і тильній артерії стопи включають виконання аутовенозного підколінноінфрамалеолярного шун тування в тильну артерію стопи, з перекиданням шунта через великогомілкову кістку по передній її поверхні, або з проведенням шунта через міжкісткову мембрану гомілки [1]. Недоліком цих способів є велика частота післяопераційних тромбозів як наслідок притискання шун та до переднього краю великогомілкової кістки, або стискання шунта в м'язах передньої групи гомілки. Найближчим аналогом є спосіб хірургічного лікування ішемічної форми синдрому стопи діабетика, який полягає у виконанні аутовенозного підколінно-інфрамалеолярного шунтування в тильну артерію стопи, з перекиданням шунта через великогомілкову кістку в нижній третині по передній її поверхні та формуванням анастомозів по типу кінець в бок [2]. Недоліками аналогу є велика кількість післяопераційних ускладнень в вигляді тромбозу шунта як наслідок притискання шунта до передньої поверхні великогомілкової кістки завдяки реперфузійному набряку кінцівки, травми шунта. Задачею винаходу є розробка такого способу хірургічного лікування ішемічної форми синдрому стопи діабетика, який, за рахунок виконання каналу в великій гомілковій кістці для проведення шунта на гомілці, забезпечив би зменшення числа післяопераційних ускладнень в вигляді тромбозів і травм шун та. Поставлена задача вирішується тим, що в способі хірургічного лікування ішемічної форми синдрому стопи діабетика, що включає аутовенозне підколінно-інфрамалеолярне шунтування в тильну артерію стопи, згідно з винаходом, для проведення аутовенозного шунта виконують канал в верхній третині великої гомілкової кістки з медіальним отвором в підколінну ямку та латеральним отвором в передній фасціальний простір гомілки під гострим кутом до осі великої гомілкової кістки, після формування дистального анастомоза шунт проводять під шкірою і фасцією в передньому фасціальному просторі гомілки, далі за допомогою металевого провідника - через кістковий канал в підколінну ямку, і формують проксимальний анастомоз. Виконання каналу в верхній третині гомілкової кістки з медіальним отвором в підколінну ямку та латеральним отвором в передній фасціальний простір гомілки під гострим кутом до осі великої гомілкової кістки, дозволяє провести шунт найкоротшим шляхом і запобігти його здавлення та травми, і таким чином, забезпечити зменшення числа післяопераційних ускладнень в вигляді тромбозів і травм шун та. Спосіб виконують наступним чином. В проекції переднього фасціального простору гомілки в середній її третині на 2см летерально від переднього краю великогомілкової кістки поздовжньо розрізають шкіру та підшкірну основу на 6см. Виконання каналу в великій гомілковій кістці проводять шляхом свердління, починають з латеральної її поверхні свердлом з діаметром 5-6мм, після заглиблення свердла на 2мм, канал в кістці створюють свердлом з діаметром на 1мм менше за попереднє, під кутом 60 градусів до осі великогомілкової кістки. Після виходу свердла в підколінну ямку, отвір розширюють до 5-6мм. Після формування дистального анастомозу по типу кінець в бок атравматичною ниткою 7-0 шунт проводять під фасцією гомілки до латерального отвору; з боку підколінної ямки в канал вводять металевий провідник (ангіографічний) до якого фіксують шун т і проводять в підколінну ямку. Після проведення шунта в підколінну ямку заповнюють шунт розчином гепаріну (5000 ЕД на 200мл фізіологічного розчину) з метою запобігання перекрута шун та в кістковому каналі. Далі формують проксимальний анастомоз по типу кінець в бок атравматичною ниткою 5-0. Фасції не зашивають, шкіру зашивають з залишенням в ранах дренажів. Асептична давлюча пов'язка. Приклад. Хвора П., 72 роки, надійшла до клініки 3.09.2002р., історія хвороби №13006, з діагнозом: синдром стопи діабетика, ішемічна форма, оклюзія артерій правої гомілки, ішемія правої стопи IV ступеню, сухий некроз І пальця правої стопи. Хворіє на цукровий діабет тип 2 на протязі 8 років, лікувалась манінілом - 3 таблетки на добу. 2 місяця тому з'явився та посилився біль в правій стопі, через місяць утворився сухий некроз І пальця правої стопи, з'явились ішемічні болі покою в стопі. При огляді права стопа бліда, набрякли, пальпаторно - холодна. Перший палець в стані сухого некрозу, який поширюється на медіальну поверхню стопи. На стегновій і підколінній артеріях пульсація задовільна, на артеріях стопи - відсутня. Сегментарний тиск на передній великогомілковій артерії = 100мм рт. ст., на задній = 80мм рт. ст. (при перетисканні манжетою середньої третини гомілки і доплерометрії на рівні кісточок). Хворій виконувалась оклюзійна артеріографія на який визначена оклюзія передньої великогомілкової артерії в нижній третині і задньої - на всьому протязі. Контрастована тильна артерія стопи і її анастомоз з планторною дугою. 9.09.2002р. виконана операція за розробленим способом. В проекції переднього фасціального простору гомілки в середній її третині на 2см летерально від переднього краю великогомілкової кістки поздовжньо розрізали шкіру та підшкірну основу на 6см. Свердління великогомілкової кістки починаємо з латеральної її поверхні свердлом з діаметром 6мм, після заглиблення свердла на 2мм, канал в кістці створювали свердлом з діаметром 5мм, під кутом 60 градусів до осі великогомілкової кістки. Після виходу свердла в підколінну ямку, отвір розширювали до 6мм. Після формування дистального анастомозу по типу кінець в бок атравматичною ниткою 7-0 шунт проводили під фасцією гомілки до латерального отвору; з боку підколінної ямки в канал вводили металевий провідник (ангіографічний) до якого фіксували шунт і проводили в підколінну ямку. Після проведення шунта в підколінну ямку заповнювали шунт розчином гепаріну (5000 ЕД на 200мл фізіологічного розчину) з метою запобігання перекрута шунта в кістковому каналі. Далі сформували проксимальний анастомоз по типу кінець в бок атравматичною ниткою 5-0. Зашили шкіру. Пульсація дистального анастомозу була задовільна. Післяопераційний перебіг без ускладнень тромбозу шун та не відзначено. З використанням запропонованого способу оперовано 5 хворих. Післяопераційні ускладнення при спостереженні протягом 2 років: тромбози, травми шунта не відмічені. Протягом 2 років з використанням способу аналогу оперовано 5 хворих, з них у 2 виник тромбоз шунта через 3 місяця після виконання операції, у 1 була травма шунта з гематомою гомілки. Таким чином, в порівнянні з найближчим аналогом, використання запропонованого способу дозволяє зменшити число післяопераційних ускладнень в вигляді тромбозів і травм шунта. Джерела інформації: 1. Сухарев И.И. Хирургия атеросклероза брюшной части аорты и периферических артерий у больных сахарным диабетом. К.: Здоров'я. 1993. -396с. 2. Panneton J.M., Gloviczki P., Bower T.C., Rhodes J.M., and oth. Pedal bypass for limb salvage: impact of diabetes on long-term outcome. Ann Vase Surg 2000 Nov; 14(6):640-7 - найближчий аналог.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for surgical treatment of ischemic form of diabetic foot syndrome

Автори англійською

Hupalo Yurii Myronovych, Didenko Serhii Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ хирургического лечения ишемической формы синдрома стопы диабетика

Автори російською

Гупало Юрий Миронович, Диденко Сергей Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/11, A61B 17/86

Мітки: форми, спосіб, ішемічної, стопи, лікування, хірургічного, діабетика, синдрому

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-64146-sposib-khirurgichnogo-likuvannya-ishemichno-formi-sindromu-stopi-diabetika.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб хірургічного лікування ішемічної форми синдрому стопи діабетика</a>

Подібні патенти