Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікування вісцеральної вегетативної патології та вторинних судинних церебральних дисгемій шляхом електрофорезу лікарських речовин, який відрізняється тим, що здійснюють електрофорез 20 % розчину оксибутирату натрію на бічні шийні проекції симпатичного стовбура та 3 % розчину феназепаму на попереково-крижову ділянку симпатичного стовбура синусоїдальними модульованими струмами, випрямленому режимі і частотою 100 Гц, глибина модуляції 25 % з одночасним впливом цими ж струмами на осередок проекції сонячного сплетіння тривалістю процедур 10-12 хвилин, кожного дня або через день, загальний курс лікування 10-12 сеансів.

Текст

Винахід відноситься до медицини, зокрема до неврології і може бути застосований до фізіотерапії нервових хвороб. Відомий спосіб лікування вегетативних гангліонітів шляхом електрофореза новокаїна або кальцію на шкіряну проекцію вузлів симпатичного стовбура різного рівня щільності струму 0 ,01-0,03мА/см 2, 20-30хвил. [1]. Недоліками способу є віддаленість впливу на центральну нервову систему, неможливість безпосередньої дії на регуляцію мозкового кровообігу, аналгезія лише на периферичному рівні, неефективність при розповсюджені осередків ірітації болю. Відсутність транквілізуючого антидепресантного ефектів та підвищення стійкості нейронів головного мозку до гіпоксії. Найбільш близьким до запропонованого технічного рішення є спосіб лікування початкової судинної патології головного мозку шляхом впливу на сінокаротідну зону фонофорезом гормонів кори наднирки та йоду на комірцеву ділянку [2]. Недоліком прототипу є відсутність вегетативної дії на лімбико-ретикулярний комплекс та інші надсегментарні вегетативні утворення, які регулюють кровообіг мозку, периферичні структури вегетативної нервової системи, в тому числі шиї, які змінюють ангіоспастичні реакції магістральних артерій голови, не ліквідуються больові синдроми вісцеральних органів, особливо тих, що анатомо-фізіологічно пов‘язані з шийно-грудними сегментами та не нормалізуються їх функції. Не блокуються патологічні імпульси по аферентним вегетативним шляхам в центральну нервову систему, які призводять до виникнення церебральних вегета тивно-судинних пароксизмів. В основу винаходу поставлено задачу вдосконалення способу лікування вісцерально-вегетативної патології і вторинних судинних церебральних дисгемій шляхом використання одночасно електрофореза оксібутірата натрія, феназепама синусоїдально модульованими струмами, які впливають на різні ланки патогенеза периферичних і надсегментарних порушень та ліквідують церебральні судинні, психоемоційні розлади. Поставлена задача вирішується тим, що, згідно з винаходом, здійснюють електрофорез 20% розчина оксібутірата натрія на бічні шийні проекції симпатичного стовбуру та 3% розчину феназепама на поперековокрижову ділянку симпатичного стовбуру синусоїдальними модульованими струмами, випрямленому режимі і, частотою 100Гц, глибина модуляції 25% з одночасним впливом цими ж струмами на осередок проекції сонячного сплетіння тривалістю процедур 10-12хвил. кожного дня або через день, загальний курс лікування 10-12 сеансів. Приклади конкретного виконання способу. Приклад І. Хвора С., 33 роки. Діагноз Хронічний аднексіт, стадія ремісії. Тазово-черевний вегеталгічний синдром. Вегето-судинна дистонія симпатичного типа, перманентно-пароксизмальний перебіг з симпатоадреналовими кризами. Скарги на біль пекучого характера і нечіткої локалізації в поперекової ділянці. Періодична поява поширеного болю в епігастрії, який супроводжувався нудотою, здуттям черева. Інколи приєднувався біль в міжлопаткової ділянці з відчуттям страха смерті, похолодінням кінцівок, серцебиттям або почуттям завмирання серця. Майже всі описані пароксизмальні прояви супроводжувалися головним болем. Турботять часті закріпи, слабкість, зниження працездатності, зміни формули сну. Менструації болісні і довготривалі. Алгічні феномени в поперековій ділянці виникали впродовж одного року після аборта, який ускладнився аднексітом. Через шість місяців приєдналися вищеописані алгії, вегетативно-вісцеральні симптоми та інші скарги. В останній період частота алгічних пароксизмів збільшилася, вони траплялися кожен день. Соматичний статус без патології. Гінекологічний - клініко-функціональна ремісія хронічного неспецифічного запального процесу придатків яєчників. Вагітностей - 5, пологів - 2, медичних абортів - 3. При дослідженні поверхневої чутливості - осередки гіпалгезії в поперековій ділянці та низу живота. При посиленні алгічних прояв площа осередків гіпалгезії збільшувалася, додатково виникало зниження чутливості в міжлопатковій ділянці, межі цих осередків були нечіткі і не співвідносилися території соматичної інервації. Рухови х, ре флекторних, тонічних, координаційних порушень не зареєстровано. При досліджені больової вегетативної чутливості відмічався регіонарний тип алгічної кривої з акцентом в точках грудного відділу симпатичного стовбура і, особливо в точках сонячного, гіпогастрального і яєчникових сплетінь (до п‘яти балів) з виразною захисною реакцією при пальпації. Після лікування з застосуванням запропонованого способа відмічено полегшення самовідчуття, значно знизилась інтенсивність болю, який виникав рідко і лише в поперекової ділянці. Скарги на біль у вищерозташованих відділах вегетати вної нервової системи, на вегетативно-вісцеральні розлади були відсутні. Нормалізувався сон, астенічні прояви. Зон шкіряної гіпалгезії не зареєстровано. Алгічна крива МаркеловаБірбраіра зберігала свій профіль, однак, при пальпації інтенсивність болю знизилася до 1-2 балів. Симпатоадреналові пароксизми вгамовано після перших процедур і вони не реєструвалися на протязі лікування. Через 2 місяця стан пацієнтки добрий за медичною допомогою не зверталася. Приклад II. Хвора М., 36 років. Діагноз Дисциркуляторна енцефалопатія І стадії з переважною вертебробазілярною недостатністю на фоні гіпертонічної хвороби ІІ стадії. Солярний та астенодепресивний синдроми. Скарги на головний і абдомінальний біль, який супроводжується нудотою і диспепсичними порушеннями, хитавицею, шумом у вухах і голові, слабкістю, відчуттям млості. Хвора відмічає послаблення пам‘яті, дратливість, порушення сну, вазомоторні розлади з підвищенням і нестабільністю артеріального тиску. Чотири роки тому оперована - кесарський розтин, після чого з‘явилася дифузна біль понизу живота, яка провокується рухами нижніх кінцівок, зміною положення тіла. Поступово на протязі року абдоміналгії почали носити пароксизмальний характер та перемістилися до надчеревної ділянки, виникали або посилювалися при емоційному напруженні, в період менструації. В останній час з‘явилися головний біль, шум в вуха х і голові, хи тавиця. Цифри артеріального тиску досягали 160/100мм рт.ст. Зареєстрована слабкість конвергенції, хитання в позі Ромберга, підвищення сухожилкових рефлексів. Хвора малорухома з-за страху провокації пароксизму болю. Виразна больова поведінка. За шкалою Спілбергера було виявлено підвищену особисту та реактивну тривожність. Шкала депресії Raimo K.R. - 17 балів. При експрес-діагностиці вегетативного тонуса (за таблицею "24 стигм") зареєстрована виразна симпатікотонія, за показниками око-серцевого рефлекса підвищена реактивність симпатичного відділу вегетативної нервової системи, надлишкове забезпечення фізичної діяльності за показниками кліноортостатичної спроби. Алгічна вегетати вна крива при досліджені точок Маркелова-Бірбраіра мала висхідну тенденцію з акцентом в проекції діафрагмального, трийчастого нервів; сонної, виськової артерій, однак максимальна болючість при пальпації (до п‘яти балів) відмічена у точці сонячного сплетіння. Офтальмологічне дослідження - ангіоспазм судин сітківки. Реоенцефалографічні зміни переважно в вертебро-базілярному басейні у вигляді підвищення часу висхідної частки кривої, сплощення вершини, зниження показника пульсового кровонаповнення, еластичності судин, погіршення венозного відтоку. Хворій проведено курс терапії за заявленим способом. Загальний стан покращився після перших процедур, усун увся головний біль, хвора стала більш активна. У подальшому нормалізувався сон, зникли шум в вуха х і голові, хитавиця, абдоміналгій не відмічалося. Артеріальний тиск коливався в діапазоні - 130/85-120/80мм рт.ст. На протязі лікування нормалізувався неврологічний статус. Показники особистої, і особливо реактивної тривожності знизилися. Депресивні прояви за шкалою Raimo K.R. склали 9 балів. Рівень симпатикотонії та реактивність цього відділу вегетативної нервової системи знизився, нормалізувалося забезпечення фізичної діяльності. Змінився профіль алгічної кривої на регіонарний тип, інтенсивність болісності при дослідженні солярної точки склала 2 бали. Географічні показники вказували на підвищення пульсового кровонаповнення, нормалізувався судинний тонус, покращився венозний відток, особливо в вертебро-базілярному басейні. На протязі двох наступних місяців була працездатна, скарг не пред‘являла. Запропонований спосіб лікування вісцеральної вегетативної патології та вторинних церебро-васкулярних дисгемій на підставі його застосування у 20 жінок з хронічними запальними захворюваннями репродуктивної сфери, вегетативними і судинними розладами головного мозку вказує, що він має виразний анталгічний ефект симпатичне блокування перериває сенсорно-вегетативне порочне коло, ліквідується іритативний біль, ноціцептивна аферентація та синаптична передача больових імпульсів; синусоїдальні модульовані струми, котрі є активним фізіологічним подразником вегетативної нервової системи стимулюють антиноціцептивну систему, тобто анталгічний вплив, потенціюють дію оксибутірата натрію та феназепама, а модуляція струмів в режимі електросну додатково викликає центральне гальмування ретикулярної формації стовбура мозку, яка впливає на всі рівні аферентної системи. Виникає подвійний блок проходженню патологічної аферентації до центральної нервової системи на рівні шийного симпатичного стовбура, сонячного сплетіння, місцеве інгибіювання ноцицептивного передавання, стимулювання шкірно-вісцеральних рефлексів, яки нормалізують периферичні вегетативні порушення і функцію внутрішніх органів, ліквідуються рефлекторні спазми м‘язів при вісцеральному болі. За допомогою ембріонального зв‘язку з жіночою статевою сферою фізіотерапія шийної зони благоприємно впливає на функцію органів малого таза, ретікулярну формацію, ядра стовбуру мозку (впливи з боку вагуса), більш м‘яка дія, чим при внутрішньовагінальному її застосуванні, тому, що впливає на рецепторні вісцеральні і нейром‘язові структури поперекової ділянки, нормалізується менструальний цикл. Покращується трофіка тканин, комбінація оксибутірата натрія і феназепама на тлі ампліпульстерапії дає виразний транквілізуючий, міорелаксуючий, протисудомний ефект, підвищує поріг глибокої вегетативної чутливості. Симпатолітичні властивості способа дозволяють ліквідувати ангіоспатичні явища на боці уражений периферичних вегетативних утворень або іритації імпульсів в симпатичний стовбур, симпато-адреналові кризи ("панічні атаки") та психогенні нашарування. Нормалізується кровообіг в магістральних судинах голови, полегшується мозковий кровообіг, артеріальний тиск, підвищується стійкість нейронів до гіпоксії. Джерела інформації: 1. Попов П.С. Справочник по курортологии и физиотерапии заболеваний нервной системы /Под ред. А.Я. Креймера. –2-е изд. перераб. и доп. - Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1989. - С.128-129. 2. А.с. СССР №897252, Ю.Л. Курако, Н.Ф. Герцев “Способ лечения больных с начальными явлениями атеросклероза сосудов головного мозга”, 1/32 заявка №2908871/28, заявлено 09.04.80.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating visceral vegetative pathology and secondary vascular cerebral dyshemia

Автори англійською

Kurako Yurii Lvovych, Stoianov Oleksandr Mykolaiovych, Ivanytskyi Viktor Vitoldovych, Horanskyi Yurii Ivanovych, Varbanets Olena Ivanivna

Назва патенту російською

Способ лечения висцеральной вегетативной патологии и вторичных сосудистых церебральных дисгемий

Автори російською

Курако Юрий Львович, Стоянов Александр Николаевич, Иваницкий Виктор Витольдович, Горанский Юрий Иванович, Варбанец Елена Ивановна

МПК / Мітки

МПК: A61N 1/18, A61N 1/20

Мітки: вторинних, лікування, церебральних, вегетативної, патології, судинних, спосіб, дисгемій, вісцеральної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-64088-sposib-likuvannya-visceralno-vegetativno-patologi-ta-vtorinnikh-sudinnikh-cerebralnikh-disgemijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування вісцеральної вегетативної патології та вторинних судинних церебральних дисгемій</a>

Подібні патенти