Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб збільшення кількості фертильних сперміїв після кріоконсервації, який відрізняється тим, що для підвищення кількості фертильних сперміїв після кріоконсервації розбавлену сперму піддають впливу імпульсного інформаційного електромагнітного поля з певними біотропними параметрами: тривалість імпульсів 10-7-2·10-7 с; період слідування імпульсів 10-5-2·10-5 с; амплітуда імпульсів 37-40 В; частота заповнення імпульсів 30,4-32,4 ГГц; час експозиції 25-35 с.

Текст

Спосіб збільшення кількості фертильних сперміїв після кріоконсервації, який відрізняється тим, що для підвищення кількості фертильних сперміїв після кріоконсервації розбавлену сперму піддають впливу імпульсного інформаційного електромагнітного поля з певними біотропними пара-7 -7 метрами: тривалість імпульсів 10 -2·10 с; період -5 -5 слідування імпульсів 10 -2·10 с; амплітуда імпульсів 37-40 В; частота заповнення імпульсів 30,4-32,4 ГГц; час експозиції 25-35 с. (19) (21) u201103956 (22) 01.04.2011 (24) 10.10.2011 (46) 10.10.2011, Бюл.№ 19, 2011 р. (72) СОРОКІН МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ, ЧЕРЕНКОВ ОЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ, КОСУЛІНА НАТАЛЬЯ ГЕННАДІЇВНА, ГОРПИНЧЕНКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ (73) ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА 3 ня по визначенню чисельних значень біотропних параметрів сперміїв [3,4, 5,6]. Задачею запропонованого способу є підвищення кількості фертильних сперміїв після кріоконсервації за допомогою використання електромагнітного поля низької інтенсивності з певними біотропними параметрами для подальшого їх використання в селекційних роботах. Поставлена задача вирішується тим, що розбавлена сперма підлягає впливу інформаційного електромагнітного поля з оптимальними, для цього виду сільськогосподарських тварин, параметрами. Наприклад для підвищення життєздатності сперміїв ВРХ її слід опромінювати імпульсним електромагнітним випромінюванням в діапазоні -7 -7 зміни параметрів: тривалість імпульсів 10 10 с; -5 -5 період слідування імпульсів 10 2·10 с; амплітуда імпульсів 37-40 В; частота заповнення імпульсів 30,4-32,4 ГГц; час експозиції 25-35 с. В основі інформаційного впливу ЕМП на біологічні об'єкти тваринництва покладені явища, ступінь прояву яких залежить від молекулярної організації об'єкту та умов його опромінення. При цьому, імпульсне електромагнітне опромінення може служити, як в якості певного сигналу, що запускає внутрішні регуляторні механізми біологічного об'єкту, так і в якості безпосереднього регулятора метаболічних процесів, які протікають в біологічному об'єкті [3,4]. Із сучасної теорії трансмембранного транспорту, саме електричне поле всередині мембрани створює потоки необхідних речовин із зовнішнього середовища усередину клітини і з клітки в зовнішню середу через спеціальні гідрофільні канали, найімовірніше, ліпопротеїнової природи. Швидкість проникнення іонів через мембрану визначається такими властивостями, як товщина, значення діелектричної проникності, наявність фіксованих електричних зарядів на мембрані, розміри і кількість часу в мембрані, наявність фіксованих зарядів в порах і деякими іншими. Порівняльний аналіз рішення, що заявляється, з найближчим аналогом показує, що пропонований Комп’ютерна верстка І. Скворцова 63603 4 спосіб відрізняється від відомого тим, що під час кріоконсервації за існуючим способом як кріопротектори використовують не тільки хімічні речовини а й імпульсне інформаційне ЕМП з певними біотропними параметрами. Використання пропонованого способу збільшення кількості фертильних сперміїв після кріоконсервації за рахунок обробки їх електромагнітним полем з певними біотропними параметрами, у порівнянні з іншими способами кріоконсервації дозволяє збільшити кількість здатного до запліднення семенного матеріалу на 30-40 % у порівнянні з найближчим аналогом. Джерела інформації: 1. Осташко Ф.И. Биотехнология воспроизводства крупного рогатого скота. Осташко Ф.И. Киев.: Аграрна наука, 1995.-180 с. 2. Курзин Н.Н. Метод экспресс - анализа электротехнологических показателей и выбор параметров установок электрофизического воздействия на объекты сельскохозяйственного производства. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук. Краснодар: 2008.-32 стр. 3. Девятков В.Г. Милеметровые волны и их роль в процессе жизнедеятельности. Девятков В.Г., Голонт М.Б., Бескин О.В. - М, Радио и связь, 1991.-169 с. 4. Эйди У.Р. Частотные и энергетические окна при воздействии слабых электромагнитных полей на живую ткань. Эйди У.Р. ТИИЭР.-1980. - Т.68, № 1.- С. 128-147. 5. Применение низкоинтенсивных электромагнитных миллиметровых волан в медицине и биологии. Девятков Н.Д., Арзуманов Ю.Л., Бецкий О.В., Лебедев Н.Н… - М.: ИРЭ РАН, 1995.-8 с. 6.S. I.Webb.Genetic continuity and metabolic regulanion as seen by the effects various microwave and black light frequencies on these phenomena. / S.I.Webb, Ann.N. Acod.Seb.-1975,- № 247. - Pp.327351. Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for increasing yield of fertile spermatozoids after cryopreservation

Автори англійською

Sorokin Maksym Serhiiovych, Cherenkov Oleksandr Danylovych, Kosulina Nataliia Hennadiivna, Horpynchenko Volodymyr Hryhorovych

Назва патенту російською

Способ увеличения количества фертильных спермиев после криоконсервации

Автори російською

Сорокин Максим Сергеевич, Черенков Александр Данилович, Косулина Наталья Геннадьевна, Горпинченко Владимир Григорье вич

МПК / Мітки

МПК: A61D 99/00, A61D 19/00

Мітки: виходу, кріоконсервації, сперміїв, спосіб, фертильних, збільшення

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-63603-sposib-zbilshennya-vikhodu-fertilnikh-spermiv-pislya-kriokonservaci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб збільшення виходу фертильних сперміїв після кріоконсервації</a>

Подібні патенти