Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини, що містить ведучий та два ведені відтяжні валики з жорстко закріпленими на кінцях циліндричними зубчастими колесами для кінематичного з'єднання їх між собою та привід відтяжних валиків, причому ведучий відтяжний валик встановлений в нерухомих опорах, а ведені відтяжні валики, розташовані по різні боки від ведучого, встановлені в повзунах, який відрізняється тим, що привід відтяжних валиків має електродвигун, редуктор, кінематично з'єднаний з електродвигуном, та фрикційну муфту, кінематично встановлену між редуктором та ведучим відтяжним валиком.

Текст

Винахід відноситься до області трикотажного машинобудування, а саме, до механізмів відтяжки полотна круглов'язальної машини. Відомий механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини, що містить ведучий та ведений відтяжні валики з жорстко закріпленими на кінцях циліндричними зубчастими колесами для кінематичного з'єднання їх між собою, при цьому ведучий відтяжний валик встановлений в нерухомих опорах, а ведений відтяжний валик встановлений в повзунах, та привод відтяжних валиків, який має нахилене кільце та два важелі з роликами, кінематично з'єднані з ведучим відтяжним валиком, при цьому ролик кожного з важелів в свою чергу кінематично з'єднаний з нахиленим кільцем [див. Гарбарук В. Н. Проектирование трикотажных машин. - Л.:Машиностроение, 1980 - с.408, рис.24.11]. Наявність привода відтяжних валиків, виконаного у вигляді нахиленого кільця та двох важелів з роликами, кінематично з'єднаних з ведучим відтяжним валиком, призводить до нерівномірності обертання відтяжних валиків, що не дозволяє забезпечити стабільність відтяжки трикотажного полотна. Відомий також механізм відтяжки полотна круглов'язальної машини, що містить ведучий та два ведені відтяжні валики з жорстко закріпленими на кінцях циліндричними зубчастими колесами для кінематичного з'єднання їх між собою, при цьому ведучий відтяжний валик встановлений в нерухомих опорах, а ведені відтяжні валики, розташовані по різні боки від ведучого, встановлені в повзунах, та привод відтяжних валиків, який має кільце з гірками (кулачками) та два важелі з роликами, кінематично з'єднані з ведучим відтяжним валиком, при цьому ролик кожного з важелів в свою чергу кінематично з'єднаний з кільцем з гірками [див. Присяжнюк П.А. Технология и кругловязальное оборудование в производстве изделий верхнего трикотажа. - Минск: Вышейшая школа, 1982. - с.213, рис123]. Наявність кільця з гірками в приводі відтяжних валиків також не в змозі забезпечити рівномірність обертання відтяжних валиків, необхідного для стабілізації зусилля відтяжки полотна. Таким чином в основу винаходу покладена задача створити таку конструкцію механізму відтяжки полотна круглов'язальної машини, в якій шляхом заміни конструкції привода відтяжних валиків забезпечилась би рівномірність обертання відтяжних валиків для стабілізації зусилля відтяжки полотна. Поставлена задача вирішена тим, що в механізмі відтяжки полотна круглов'язальної машини, що містить ведучий та два ведені відтяжні валики з жорстко закріпленими на кінцях циліндричними зубчастими колесами для кінематичного з'єднання їх між собою та привод відтяжних валиків, при цьому ведучий відтяжний валик встановлений в нерухомих опорах, а ведені відтяжні валики, розташовані по різні боки від ведучо го, встановлені в повзунах, згідно з винаходом, привод відтяжних валиків має електродвигун, редуктор, кінематично з'єднаний з електродвигуном, та фрикційну муфту, кінематично встановлену між редуктором та ведучим відтяжним валиком. Оснащення механізму відтяжки полотна приводом відтяжних валиків, що має електродвигун, редуктор, кінематично з'єднаний з електродвигуном, та фрикційну муфту, кінематично встановлену між редуктором та ведучим відтяжним валиком забезпечує рівномірність обертання відтяжних валиків і, тим самим, стабілізує зусилля відтяжки полотна, що підвищує його якість. На фіг.1 наведена кінематична схема механізму відтяжки полотна круглов'язальної машини. На фіг.2 представлено розріз А-А механізму відтяжки полотна. Ме ханізм відтяжки полотна круглов'язальної машини містить ведучий 1 та два ведені відтяжні валики 2, 3 з жорстко закріпленими на кінцях циліндричними зубчастими колесами відповідно 4, 5 і 6. При цьому ведучий відтяжний валик 1 встановлений в нерухомих опорах, а ведені відтяжні валики 2, 3, розташовані по різні боки від ведучого, встановлені в повзунах відповідно 7, 8. Механізм відтяжки полотна містить також привод, що має електродвигун 9, редуктор 10, кінематично з'єднаний з електродвигуном, та фрикційну муфту 11, кінематично встановлену між редуктором та ведучим відтяжним валиком 1. Між відтяжними валиками 1-3 заправлено полотно 12. Ме ханізм відтяжки полотна працює таким чином. Одночасно з вмиканням машини вмикається електродвигун 9 привода відтяжних валиків. Обертальний рух електродвигуна 9 за допомогою редуктора 10 і фрикційної муфти 11 передається ведучому відтяжному валику 1. Жорстко закріплене на його кінці циліндричне зубчасте колесо 4 приводить в обертальний рух циліндричні зубчасті колеса 5, 6 і жорстко з'єднані з ними ведені відтяжні валики 2, 3. Ведені відтяжні валики 2, 3 встановлені в повзунах 7, 8 притискуються за допомогою пружин (на фіг.1, 2 не показані) до ведучого відтяжного валика 1 і до трикотажного полотна 12, заправленого між ними. Сила тертя, що виникає при цьому, зумовлює відтяжку полотна, що необхідно для роботи круглов'язальної машини. Наявність привода відтяжних валиків, що має електродвигун, редуктор, та фрикційну муфту, забезпечує рівномірність обертального руху відтяжних валиків і тим самим стабілізує зусилля відтяжки полотна, що підвищує його якість. При цьому зусилля відтяжки полотна залежить від круглого моменту фрикційної муфти. Компенсація можливої розбіжності швидкостей в'язання полотна та його відтяжки досягається проковзуванням фрикційної муфти. Використання запропонованої конструкції механізму відтяжки полотна в складі круглов'язальної машини дозволяє: розширити асортимент механізмів відтяжки полотна круглов'язальних машин; підвищити якість полотна за рахунок стабілізації зусилля його відтяжки.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Mechanism of round-knitting machine web stretching

Автори англійською

Pipa Borys Fedorovych, Tarasenko Anatolii Ivanovych, Fedorov Yurii Dmytrovych, Korobchenko Yevhen Oleksiiovych

Назва патенту російською

Механизм оттяжки полотна кругловязальной машины

Автори російською

Пипа Борис Федорович, Тарасенко Анатолий Иванович, Федоров Юрий Дмитриевич, Коробченко Евгений Алексеевич

МПК / Мітки

МПК: D04B 15/88

Мітки: круглов'язальної, полотна, механізм, відтяжки, машини

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-63493-mekhanizm-vidtyazhki-polotna-kruglovyazalno-mashini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Механізм відтяжки полотна круглов’язальної машини</a>

Подібні патенти