Застосування пропілового естеру n-[(2-оксоіндолініліден-3)-2-оксіацетил]-валіну як діуретичного засобу

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Застосування пропілового естеру N-[(2-оксоіндолініліден-3)-2-оксіацетил]-валіну загальної формули:

як діуретичного засобу.

Текст

Застосування пропілового естеру N-[(2оксоіндолініліден-3)-2-оксіацетил]-валіну загальної формули: 2 3 63373 Завданням корисної моделі є розширення арсеналу діуретичних засобів за рахунок нових препаратів на основі пропілового естеру N-[(2оксоіндолініліден-3)-2-оксіацетил]-валіну для покращення якості лікування і одержання можливості індивідуалізації фармакотерапії. Поставлене завдання вирішується шляхом застосування пропілового естеру N-[(2оксоіндолініліден-3)-2-оксіацетил]-валіну формули: OH O CH3 H H C C N C C CH3 H O N COOC3H7 H як діуретичного засобу. Авторами вперше було виявлено діуретичну дію пропілового естеру N-[(2-оксоіндолініліден-3)2-оксіацетил]-валіну. Діуретичніні властивості пропілового естеру N-[(2-оксоіндолініліден-3)-2оксіацетил]-валіну не відомі з літературних джерел. Пропіловий естер N-[(2-оксоіндолініліден-3)-2оксіацетил]-валіну одержують взаємодією N-[(2оксоіндолініліден-3)-2-оксіацетил]-валіну і абсолютного пропілового спирту у присутності концентрованої сульфатної кислоти. Одержують пропіловий естер N-[(2оксоіндолініліден-3)-2-оксіацетил]-валіну - кристалічну речовину з температурою плавлення 122124°С. Брутто-формула C18H22N2O5. Корисна модель ілюструється прикладами. Приклад 1. До 1,0 г (0,003 моль) N-[(2оксоіндолініліден-3)-2-оксіацетил]-валіну додають 4 10 мл абсолютного пропілового спирту і 0,5 мл концентрованої сульфатної кислоти і кип'ятять суміш протягом однієї години. Отриманий розчин виливають у 50 мл води. Осад, що утворився, відфільтровують, промивають водою та кристалізують із етанолу. Вихід 0.8 г (76 %). Тпл.=122-124°С. 1 ЯМР Н, , м.д., (J, Гц): 15,36 (1Н, с, ОН-єнол), 11,79 (1Н, с, NH-індол), 9,90 (1Н, с, NH-амід), 8,18 (1Н, с, 4-Н), 7,30-6,92 (3Н, к, 5,6,7-Н), 4,31 (1Н, т, NHCH), 4,04 (2Н, т, ОСН2СН2СН3), 2,29 (1Н, к, СН(СН3)2), 1,58 (2Н, м, ОСН2СН2СН3), 0,92 (9Н, м, ОСН2СН2СН3+СН(СН3)2). Знайдено, %: N 8,19. C18H22N2O5. Вирахувано, %: N 8,09. Приклад 2. Діуретичну активність пропілового естеру N-[(2-оксоіндолініліден-3)-2-оксіацетил]валіну та препарату порівняння гіпотіазиду (еталонного препарату тіазидових діуретиків, що відноситься до сечогінних засобів середньої сили фармакологічної дії та придатного до тривалого застосування) вивчали у дослідах на білих нелінійних щурах-самцях масою 200,0±20,0 г. Заявлену сполуку і препарат порівняння вводили одноразово внутрішньошлунково на фоні водного навантаження (25 мл/кг). Для експерименту використовувались 3 групи щурів: 1 група - тварини, яким вводили пропіловий естер N-[(2оксоіндолініліден-3)-2-оксіацетил]-валіну; 2 група тварини, яким вводили гіпотіазид, 3 група - контроль. Оцінку діуретичної активності проводили за показником інтенсивності сечовиділення - кількості сечі, виділеної тваринами за 4 години у перерахунку на 100 г маси тіла у порівнянні з контролем та з урахуванням ДЛ50 досліджуваних засобів. Результати вивчення діуретичної активності та токсичності заявленої сполуки та гіпотіазиду наведені у табл. Таблиця Вивчення діуретичної активності та токсичності пропілового естеру N-[(2-оксоіндолініліден-3)-2-оксіацетил]-валіну (І) у порівнянні з гіпотіазидом Сполука l гіпотіазид Доза, мг/кг 29,5 40,0 Активність, % 346* 170* ДЛ50, мг/кг 4000 1800 * - по відношенню до контролю За даними табл. пропіловий естер N-[(2оксоіндолініліден-3)-2-оксіацетил]-валіну у 2,2 рази менш токсичний за гіпотіазид, проявляє діуретичний ефект у меншій дозі, а за діуретичною активністю перевершує гіпотіазид у два рази. Заявлений пропіловий естер N-[(2оксоіндолініліден-3)-2-оксіацетил]-валіну проявляє виражену діуретичну активність при низькій токси Комп’ютерна верстка М. Ломалова чності, одержується за доступною технологією, може бути синтезований у промислових умовах з використанням стандартного обладнання, доступних екологічно-безпечних реактивів. У синтезі пропілового естеру N-[(2-оксоіндолініліден-3)-2оксіацетил]-валіну використовуються вітчизняні реактиви. Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

The use of n-[(2-oxoindolinylyden-3)-2-oxyacetyl]-valin propyl ester as diuretic agent

Автори англійською

Bolotov Valerii Vasyliovych, Kolisnyk Serhii Viktorovych, Tiupka Tetiana Ivanivna, Markina Anna Yuriivna

Назва патенту російською

Применение пропилового сложного эфира n-[(2-оксоиндолинилиден-3)-2-оксиацетил]-валина в качестве диуретического средства

Автори російською

Болотов Валерий Васильевич, Колиснык Сергей Викторович, Тюпка Татьяна Ивановна, Маркина Анна Юрьевна

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/197, A61P 7/10

Мітки: пропілового, n-[(2-оксоіндолініліден-3)-2-оксіацетил]-валіну, засобу, діуретичного, естеру, застосування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-63373-zastosuvannya-propilovogo-esteru-n-2-oksoindoliniliden-3-2-oksiacetil-valinu-yak-diuretichnogo-zasobu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Застосування пропілового естеру n-[(2-оксоіндолініліден-3)-2-оксіацетил]-валіну як діуретичного засобу</a>

Подібні патенти