Спосіб автоматичного управління піччю для виробництва хлібопекарних та кондитерських виробів

Номер патенту: 62992

Опубліковано: 26.09.2011

Автори: Миронова Олександра Віталіївна, Світий Іван Миколайович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб автоматичного управління піччю для виробництва хлібопекарських та кондитерських виробів, який передбачає регулювання температури в печі, який відрізняється тим, що додатково забезпечують регулювання температури готового продукту, витрати пари та розрідження в топці, компенсування контрольованих збурень за рахунок введення каскадної системи автоматичного регулювання.

Текст

Дивитися

Спосіб автоматичного управління піччю для 3 вхід допоміжного регулятора 4. Сигнал управління з регулятора 4 поступає на вхід суматора 5, де сумується з вектором неконтрольованих збурень f1 . Сигнал з виходу суматора 5 надходить на перший вхід об'єкту управління 6, що відображає зміну витрати палива на обігрівання печі. Сигнал заданого значення температури контзд рольної буханки  х надходить на вхід суматора 7. На суматорі 7 від сигналу завдання віднімається сигнал зворотного зв'язку, яким є поточне значення температури контрольної буханки  х . Отриманий на суматорі 7 сигнал розбалансу поступає на вхід регулятора температури 8, що формує сигнал управління на зміну часу експозиції випічки. Сигнал управління з регулятора 8 поступає на вхід суматора 9, де сумується з вектором неконтрольованих збурень f2 . Сигнал з виходу суматора 9 надходить на другий вхід об'єкту управління 6. Сигнал заданого значення витрати пари на зоЗД ну зволоження печі FП надходить на вхід суматора 10. На суматорі 10 від сигналу завдання віднімається сигнал зворотного зв'язку, яким є поточне значення витрати пари на зону зволоження печі FП . Отриманий на суматорі 10 сигнал розбалансу поступає на вхід регулятора витрат пари 11, що формує сигнал управління на дроселювання потоку пари. Сигнал управління з регулятора 11 поступає на вхід суматора 12, де сумується з вектором неконтрольованих збурень f3 . Сигнал з виходу суматора 12 надходить на третій вхід об'є Комп’ютерна верстка А. Крулевський 62992 4 кту управління 6. Сигнал заданого значення розрідження в топці PТ ЗД надходить на вхід суматора 13. На суматорі 13 від сигналу завдання віднімається сигнал зворотного зв'язку, яким є поточне значення розрідження в топці PТ . Отриманий на суматорі 13 сигнал розбалансу поступає на вхід регулятора розрідження 14, що формує сигнал управління на дроселювання потоку димових газів. Сигнал управління з регулятора 14 поступає на вхід суматора 15, де сумується з вектором неконтрольованих збурень f4 . Сигнал з виходу суматора 15 надходить на четвертий вхід об'єкту управління 6. Сигнал заданого значення концентрації кисню Qo2зд у відпрацьованих газах надходить на суматор 16, де сумується з поточним значенням концентрації кисню О2 ; з виходу суматора 16 сигнал розбалансу надходить на вхід регулятора розрідження 17, що формує сигнал управління на дроселювання потоку концентрації кисню у відпрацьованих газах. Сигнал управління з регулятора 17 поступає на вхід суматора 18, де сумується з вектором неконтрольованих збурень f5 . Результати імітаційного моделювання підтвердили те, що представлений спосіб автоматичного керування забезпечує високу динамічну точність регулювання параметрів ПК ,  Х , FП , PТ та Qo 2 . A це, в свою чергу, забезпечує високу якість готового продукту, безпечність, екологічність та економічність роботи хлібопекарської печі. Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for oven automatic control for making bakery and confectionery products

Автори англійською

Myronova Oleksandra Vitaliivna, Svityi Ivan Mykolaiovych

Назва патенту російською

Способ автоматического управления печью для производства хлебопекарных и кондитерских изделий

Автори російською

Миронова Александра Витальевна, Свитый Иван Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A21B 1/00

Мітки: виробництва, управління, спосіб, хлібопекарних, виробів, автоматичного, піччю, кондитерських

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-62992-sposib-avtomatichnogo-upravlinnya-pichchyu-dlya-virobnictva-khlibopekarnikh-ta-konditerskikh-virobiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб автоматичного управління піччю для виробництва хлібопекарних та кондитерських виробів</a>

Подібні патенти