Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Суміш удобрювальна, що містить природний цеоліт та хімічний компонент, яка відрізняється тим, що як хімічний компонент містить азот, фосфор та калій при наступному співвідношенні, мас.%:

природний цеоліт

50-85

хімічний компонент:

азот

2-18

фосфор

3-20

калій

1-12.

2. Спосіб одержання суміші удобрювальної, що включає подрібнення цеоліту, змішування його з хімічним компонентом та гранулювання, який відрізняється тим, що подрібнення цеоліту проводять до тонкості помелу 0,5 - 5,0 мм, при цьому кількість часток розміром до 5,0 мм має бути не менше 90% по масі, змішують з азотом, фосфором і калієм та гранулюють при вологості 5-12 % та температурі 10 - 60°С.

Текст

1 Суміш удобрювальна, що містить природний цеоліт та ХІМІЧНИЙ компонент, яка відрізняється тим, що як ХІМІЧНИЙ компонент містить азот, фосфор та калій при наступному співвідношенні, мас % Винахід належить до виготовлення удобрювальних сумішей (добрив), що містять природний цеоліт та елементи живлення, такі як азот, фосфор, калій (NPK), і може бути використаний у сільському господарстві для підвищення врожайності сільськогосподарських культур Найбільш близьким до даного винаходу є комплексне добриво [1], яке містить суміш при наступному співвідношенні компонентів, мас % природний цеоліт - 60-75, пташиний послід - 25-40, сірчанокисла мідь - 0,5-1,5 Спосіб одержання цього добрива включає подрібнення природного цеоліту до тонкості помелу 0,1-3,0 мм, змішування його з ХІМІЧНИМ компонентом та гранулювання Недоліком цього добрива є низький вміст азоту, фосфору і калію Це призводить до того, що рослинам бракує елементів живлення в період вегетації та значно збільшує витрачання добрива (3-5 тон на гектар), тобто знижує показник "ефективність - якість" Крім того, наявність в добривах пташиного посліду небезпечно насінню під час сіяння сільськогосподарських культур В основу винаходу поставлено задачу шляхом додавання нових ХІМІЧНИХ елементів живлення (NPK) і, максимально використовуючи властивості природного цеоліту, одержати удобрювальну суміш ВІДПОВІДНО до потреб різновидів грунтів з урахуванням сільськогосподарських культур, що ви природний цеоліт 50-85 ХІМІЧНИЙ компонент азот 2-18 фосфор 3-20 калій 1-12 2 Спосіб одержання суміші удобрювальної, що включає подрібнення цеоліту, змішування його з ХІМІЧНИМ компонентом та гранулювання, який відрізняється тим, що подрібнення цеоліту проводять до тонкості помелу 0,5 - 5,0 мм, при цьому КІЛЬКІСТЬ часток розміром до 5,0 мм має бути не менше 90% по масі, змішують з азотом, фосфором і калієм та гранулюють при вологості 5-12 % та температурі 10 - 60°С рощують в Україні Поставлена задача вирішується тим, що в суміші удобрювальній, що містить природний цеоліт та ХІМІЧНИЙ компонент, новим є те, що в якості ХІМІЧНОГО компоненту вона містить азот, фосфор і калій при наступному співвідношенні, мас % природний цеоліт 50-85 ХІМІЧНІ компоненти азот 2-18 фосфор 3-20 калій 1-12 При цьому, як ХІМІЧНІ компоненти, що містять азот, фосфор і калій, можуть бути використані, наприклад, нітроамофоска, нітрофоска, азофоска, що містять азот - селітра аміачна, сечовина (карбамід), що містять фосфор -суперфосфат, суперфосфат подвійний, знефторений фосфат, що містять калій - калімаг, калімагнезія, калійна селітра Новий технічний результат досягається тим, що максимально використовує властивості природного цеоліту, а саме ємність катіонного обміну, мг екв 1 -0,72-1,11, вміст клиноптилоліту, % - 59 - 72, адсорбцію води, % - 6,40 - 8,33 та наявність в його складі таких мікроелементів, як Fe, Mn, Mg, Ca, S, Zn, Cu з доданими ХІМІЧ НИМИ компонентами в різному їх співвідношенні, і повністю забезпечує рослини поживними речовинами при їх економічному і пролонгованому вико СО 00 (О 62783 цеолітова складова добрива як іонообмінна, сутристанні тєво підвищується урожайність вирощуваних кульПоставлена задача вирішується також тим, що тур спосіб одержання суміші удобрювальної, що вклюУ таблиці 1 наведені дані про вплив суміші чає подрібнення природного цеоліту, змішування удобрювальної на врожайність деяких сільськогойого з ХІМІЧНИМ компонентом та гранулювання, сподарських культур, а також різновиди грунтів новим є те, що подрібнення цеоліту проводять до при різному масовому співвідношенні азоту, фостонкості помелу 0,5 - 5,0 мм, при цьому КІЛЬКІСТЬ фору і калію часток розміром до 5,0 мм має бути не менше 90 % по масі, в наступному змішують з азотом, фосУ таблиці 2 наведені дані про вплив суміші фором і калієм та гранулюють при вологості 5 - 1 2 удобрювальної на фізико-хімічні та агрохімічні % та температурі 10-60 С Готову суміш пакують у властивості дерново-підзолистого і супіщаного водонепроникну тару грунтів Одержана нова удобрювальна суміш викорисТаким чином, нова удобрювальна суміш затовується у сільському господарстві для внесення безпечує економне і пролонговане використання в грунти з метою як підвищення родючості, так і рослинами поживних речовин, застосовується з поліпшення їх структури, внаслідок чого збільшувисоким ефектом під сільськогосподарські культується коефіцієнт використання в порівнянні зі звири Середня урожайність культур СІВОЗМІНИ підвичайними мінеральними добривами у 2 - 2,5 рази, щується забезпечуються потреби рослин у мікроелементах на ПОЛІССІ - на 40 - 50%, та збалансованому живленні їх азотом , фосфоу Лісостепу - на ЗО - 40%, ром і калієм, скорочуються газоподібні витрати у Степу - на ЗО - 35% азоту та зберігаються елементи живлення від виДжерела інформації мивання у кореневмісному шарі, частково нейтра1 Патент України № 33656, МПК 6C05F3/00, лізується кислотність грунтів, довгостроково діє 2001 Таблиця 1 Варіант досліду Удобрювальна суміш, вміст % азоту -18, фосфору - 20, калію -12 Удобрювальна суміш, вміст % азоту - 2 фосфору - 3 калію -1 Удобрювальна суміш, вміст % азоту - 8 фосфору - 9 калію - 5 Характеристика груКультура нтів Дерновопідзолистий, Картопля Кукурудза на супіщаний силос Доза внесення, кг/га Підвищення урожайності, % 300-350 40-50 350-400 70-80 Чорноземи типові Огірки, томати 800-1000 30-35 Каштановий Капуста білоголова 500 - 600 30-40 Таблиця 2 Варіанти досліду Контроль (без суміші удобрювальної) Суміш удобрювальна Комп'ютерна верстка М Клюкш РН КСІ Ємність поглинання грунту, мг-екв/100г грунту 5,0 5,5 64,0(100) 10,0(100) 9,5(100) 5,8 7,0 82,0(132) 14,0(140) 16,0(168) Підписне Рухливі форми, мг/100 г грунту Фосфор Азот Калій (К2О) (Р2О5) Тираж39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

A fertilizing mixture and a method for producing the same

Автори англійською

Mazur Henrykh Adolfovych

Назва патенту російською

Смесь удобрительная и способ ее получения

Автори російською

Мазур Генрих Адольфович

МПК / Мітки

МПК: C05G 3/00

Мітки: одержання, удобрювальна, суміш, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-62783-sumish-udobryuvalna-ta-sposib-oderzhannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Суміш удобрювальна та спосіб її одержання</a>

Подібні патенти