Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення бактерицидної дії дезінфектантів, що включає випробування їх бактерицидних властивостей з використанням тест-культур, який відрізняється тим, що як тест-культури використовують збудник туберкульозу та атипові мікобактерії.

Текст

Спосіб визначення бактерицидної дії дезінфектантів, що включає випробування їх бактерицидних властивостей з використанням тест-культур, який відрізняється тим, що як тест-культури використовують збудник туберкульозу та атипові мікобактерії Винахід, що передбачається, відноситься до ветеринарної мікробіологи і може бути використаний для визначення бактерицидної дії дезінфектантів при туберкульозі Використання винаходу передбачається в галузі ветеринарної медицини з метою визначення, у лабораторних умовах, культуральним і біологічним методами досліджень, бактерицидних властивостей дезінфектантів відносно збудників туберкульозу та атипових мікобактерій Метою винаходу є розробка способу визначення бактерицидної дії дезінфектантів при туберкульозі Існує «Инструкция по определению бактерицидных свойств новых дезинфицирующих средств» (Затв Головним сан епід управлінням Міністерства охорони здоров'я СРСР у 1968р ) ВІДОМІ також «Методические указания о порядке испытания новых дезинфицирующих средств для ветеринарной практики» (Затв Госагропромом СРСР у 1987р), які можуть бути прототипом Недоліками названих вище способів є складність проведення за ними ДОСЛІДІВ та висока собівартість робіт і матеріалів при їх використанні За цими способами визначають бактерицидну дію дезінфектантів відносно кишкової палички, золотистого стафілококу та спорового антракоіду, але як тест-культури не використовуються збудник туберкульозу та атипові мікобактерії Порівняльний аналіз заявляемого способу та прототипу показує, що спосіб, який заявляється, відрізняється від існуючого конкретною спрямованістю та зручністю проведення ДОСЛІДІВ, ДОЗВОЛЯЄ більш швидко (в 2-3 рази) отримувати попередні результати визначення бактерицидної дії дезінфектантів, а у якості тест культур використовують збудник туберкульозу та атипові мікобактерії В основу винаходу, що передбачається, поставлено завдання розробити спосіб визначення бактерицидної дії дезінфектантів, що включає випробування їх бактерицидних властивостей з використанням тест-культур, шляхом використання як тест-культур збудника туберкульозу та атипових мікобактерій, щоб забезпечити спосіб визначення бактерицидної дії дезінфектантів при туберкульозі Визначення бактерицидної дії нових дезінфектантів здійснюють таким чином Дослід 1 Культуральне дослідження Для використання у дослідах здійснюють підбір тест-культур збудника туберкульозу та атипових мікобактерій Тест-культури мікобактерій повинні мати типові культуральні та біологічні властивості Бактерицидну дію вивчаємого дезінфектанту спочатку орієнтовано випробовують у відношенні тест - культури атипових мікобактерій Після отримання орієнтовних позитивних результатів з атиповими мікобактеріями остаточне визначення режиму бактерицидної дії вивчаємого дезінфектанту продовжують з тест-культурою збудника туберкульозу бичачого виду Усі досліди виконують у триразовому повторі Дослід 2 Біологічне дослідження Біологічне дослідження (бюпробу) виконують згідно існуючої "Настанови по діагностиці туберкульозу тварин та птиці" після завершення культурального дослідження, яким отримано позитивний показник бактерицидної дії вивчаємого дезінфектанту при визначених його концентрації та експо 00 ю (О 62584 ЗИЦІІ Остаточний висновок про наявність або відсутність бактерицидної дії препаратів щодо збудника туберкульозу та атипових мікобактерій здійснюють на підставі аналізу результатів культурального та біологічного досліджень Бактерицидну дію (режим застосування) дезінфектанту вважають визначеною при отриманні позитивних результатів культурального дослідження, які підтверджені біологічним дослідженням Приклад №1 За викладеним вище способом визначали бактерицидні властивості препарату "Кристал-700" на основі перекису водню, котамину АБі ПАР Приклад №2 За викладеним вище способом визначали бактерицидні властивості препарату "Бюклін" на основі четвертинних солей амонію Приклад №3 За викладеним вище способом визначали бактерицидні властивості загальноприйнятого дезінсекційного засобу 3%-ний лужною розчину формальдегіду Результати ДОСЛІДІВ по визначенню бактери цидної дії названих вище дезінфектантів наведені в таблиці З матеріалів таблиці видно, що препарат "Кристал-700" знищує збудник туберкульозу бичачого виду та атипові мікобактерії у концентрації 7-9% протягом 3 годин Препарат "Бюклін" виявив бактерицидні властивості щодо збудника туберкульозу бичачого виду та атипових мікобактерій у концентрації 2,5-3% при експозиції 2 години Лужний розчин формальдегіду застосовували у якості порівняльного контролю бактерицидної дії препаратів "Кристал - 700" та "Бюклін" Результати проведених досліджень свідчать проте, що запропонований спосіб визначення бактерицидної дії дезінфектантів при туберкульозі володіє конкретною спрямованістю та зручністю проведення ДОСЛІДІВ, що дозволяє зменшити витрати на проведення робіт і застосування матеріалів при виконанні ДОСЛІДІВ, ШВИДКО отримувати результати визначення бактерицидних властивостей дезінфектантів і використовувати в якості тесткультур збудник туберкульозу та атипові мікобактерії Таблиця Показники бактерицидної дм Назва препарату Назва тест-культура Результат Концентрація Fortuitum Fortuitum Vallee Vallee Fortuitum Fortuitum Vallee "Кристал-700" "Бюклін" Лужний розчин формальдегіду (контроль) Примітка Експозиція 4-6% 7-9% 4-6% 7-9% 1-2% 2,5-3% 2,5-3% Згод Згод Згод Згод 1 -3 год 2-3 год 2-3 год + Vallee 3% 1 год + + "+" - наявність росту культур мікобактерій на живильному середовищі, "-" - відсутність росту культур мікобактерій на живильному середовищі Комп'ютерна верстка А Крулевський Підписне Тираж39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for determining the bactericidal effect of disinfectant at tuberculosis

Автори англійською

Kassich Yurii Yakovych, Zavhorodnii Andrii Ivanovych

Назва патенту російською

Способ определения бактерицидного действия дезинфицирующего средства при туберкулезе

Автори російською

Кассич Юрий Яковлевич, Завгородний Андрей Иванович

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/50

Мітки: дії, бактерицидної, визначення, дезинфектантів, туберкульозі, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-62584-sposib-viznachennya-baktericidno-di-dezinfektantiv-pri-tuberkulozi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення бактерицидної дії дезінфектантів при туберкульозі</a>

Подібні патенти