Спосіб корекції цукрового діабету з використанням венозного спленоренального протезування

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб корекції цукрового діабету з використанням венозного спленоренального протезування, який включає трансплантацію β-клітин підшлункової залози, формування спленоренального анастомозу, який відрізняється тим, що впроваджують трансплантацію β-клітин підшлункової залози селезінкову артерію, перев'язують селезінкову вену, у місці впадіння у воротну вену, формують венозний спленоренальний анастомоз з використанням судинного протезу, перев'язують дорсальну вену підшлункової залози у місці впадіння у нижню брижову вену.

Текст

Спосіб корекції цукрового діабету з використанням венозного спленоренального протезуван Винахід відноситься до медицини, а саме до хірурги, трансплантологи, діабетології, та може бути використаний для хірургічної корекції цукрового діабету з використанням венозного спленоренального протезування Існують різні методи лікування цукрового діабету Shigeki Taniguchi, David К С Cooper (1999), пропонують впроваджувати трансплантацію культур р-клітин підшлункової залози у прямий м'яз живота Найбільш близьким аналогом способу, що заявляється, вибраним як прототип, є робота Е І Гальпері (1988), пропонує впроваджувати селективний спленоренальний анастомоз Таке анастомозування сприяє метаболічному балансу гормонів та більш стабільному перебігу цукрового діабету Недоліком цих методів є те, що трансплантацію культур р-клітин підшлункової залози впроваджують у прямий м'яз живота, який містить велику КІЛЬКІСТЬ тканинних макрофагів, які руйнують більшу КІЛЬКІСТЬ трансплантованих р-клітин підшлункової залози, мобілізація селезінкової та ниркової вен потребує багато часу, що пролонгує операцію У основу винаходу покладено задачу формування оптимальних умов для трансплантованих р-клітин підшлункової залози, стабілізація перебігу цукрового діабету, збереження метаболічного балансу гормонів, скорочення часу операції завдя ня, який включає трансплантацію р-клітин підшлункової залози, формування спленоренального анастомозу, який відрізняється тим, що впроваджують трансплантацію р-клітин підшлункової залози селезінкову артерію, перев'язують селезінкову вену, у МІСЦІ впадіння у воротну вену, формують венозний спленоренальний анастомоз з використанням судинного протезу, перев'язують дорсальну вену підшлункової залози у МІСЦІ впадіння у нижню брижову вену ки використанню судинного протезу Поставлена задача вирішується тим, що хворим впроваджують трансплантацію р-клітин підшлункової залози у селезінкову артерію, перев'язують селезінкову вену, в МІСЦІ впадіння у воротну вену, з формуванням венозного спленоренального анастомозу з використанням судинного протезу ВІДПОВІДНОГО діаметру, перев'язують дорсальну вену підшлункової залози в МІСЦІ впадіння у нижню брижову вену Наслідком трансплантації р-клітин підшлункової залози у селезінкову артерію є імплантація рклітин підшлункової залози в селезінці, наслідком імплантації в селезінці є імунологічний захист рклітин підшлункової залози, наслідком перев'язки селезінкової вени у МІСЦІ впадіння у воротну вену та формування спленоренального венозного анастомозу з використанням судинного протезу, перев'язки дорсальної вени підшлункової залози в МІСЦІ впадіння в нижню брижову вену є скорочення часу оперативного втручання, скидання венозної крові з селезінки та підшлункової залози у загальний венозний кровотік, минаючи печінку в який руйнується 70% інсуліну, що сприяє збереженню метаболічного балансу гормонів Спосіб застосовують таким чином хворому впроваджують початковий етап операції, виконують доступ до селезінкової артерії, після чого 1 ю ю (О 62557 джують бокове стискування кровоспиняючим зативпроваджують трансплантацію р-клітин підшлунскувачем ниркової вени та накладають кової залози у селезінкову артерію, після чого випроксимальний анастомоз між проксимальною конують перев'язку селезінкової вени у МІСЦІ впабраншою судинного протезу та нирковою веною діння у воротну вену, потім перев'язують ниткою Prolen 5 0 Після ЧОГО З протезу знімають дорсальну вену підшлункової залози в МІСЦІ впакліпсу та знімають кровоспинний затискач Після діння у нижню брижову вену, після чого виконують впроваджують ушивання ран пошарово спленоренальне венозне протезування, впроваДжерела інформації джують бокове стискування кровоспиняючим зати1 Э И Гальперин, ТТДюжева, Н Ф Кузовлев скувачем селезінкової вени, накладають дистальХирургическая коррекция метаболизма при сахарний анастомоз між дистальною браншею ном диабете / Хирургия / №9 -1988 судинного протезу ВІДПОВІДНОГО діаметру та селе2 Shigeki Tamguchi, David К С Cooper Clinical зінковою веною ниткою Prolen 5 0 Після ЧОГО на xenotransplatation past, present and future // Ann протез накладають кліпсу та знімають кровоспинR Coll Surg Engl, 1997,79, p 13-19 ний затискач з селезінкової вени, потім впрова Комп'ютерна верстка Т Чепелєва Підписне Тираж39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for correcting diabetes mellitus using venous splenorenal anastomosis

Автори англійською

Hryn Vladyslav Kostiantynovych, Rodina Yurii Volodymyrovych, Pichka Vitalii Volodymyrovych

Назва патенту російською

Способ коррекции сахарного диабета с использованием венозного спленоренального протезирования

Автори російською

Гринь Владислав Константинович, Родин Юрий Владимирович, Пичка Виталий Владимирович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/88, A61B 10/00

Мітки: діабету, протезування, корекції, цукрового, спленоренального, використанням, венозного, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-62557-sposib-korekci-cukrovogo-diabetu-z-vikoristannyam-venoznogo-splenorenalnogo-protezuvannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб корекції цукрового діабету з використанням венозного спленоренального протезування</a>

Подібні патенти