Магнітокомутуюча дискова машина з кігтеподібним індуктором

Номер патенту: 62556

Опубліковано: 15.12.2003

Автори: Шайтор Микола Михайлович, Рясков Юрій Іванович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Магнітокомутуюча дискова машина з кігтеподібним індуктором, що містить корпус, підшипникові щити, дискові ротори з феромагнітними зубцями-вставками, магнітопроводи із співвісно встановленими в пазах кільцевими електричними обмотками, яка відрізняється тим, що магнітопроводи машини виконані у вигляді П-подібних феромагнітних модулів, розподілених вздовж периметрів зосереджених обмоток і розташованих в площинах, що проходять через вісь обертання машини при розташуванні зубців перпендикулярно площинам роторних дисків, встановлених між підшипниковими щитами і несучим диском, при цьому модулі робочих обмоток розміщені в підшипникових щитах на відстані зубцевого кроку при зміщенні модулів одного щита відносно модулів іншого щита на половину зубцевого кроку, а модулі індуктора розміщені на відстані половини зубцевого кроку назустріч один одному зубцями через один на жорстко зв'язаному з корпусом несучому диску з секціями обмоток збудження, що знаходяться на обох його сторонах.

Текст

Магнітокомутуюча дискова машина з кігтеподібним індуктором, що містить корпус, ПІДШИПНИКОВІ щити, дискові ротори з феромагнітними зубцями-вставками, магнітопроводи із СПІВВІСНО встановленими в пазах кільцевими електричними обмотками, яка відрізняється тим, що магнітопроводи машини виконані у вигляді П-подібних Передбачуваний винахід відноситься до індукторних електричних машин і може знайти переважне застосування як генератор Генератор с кігтеподібними полюсами (Балагуров В А Проектирование специальных электрических машин переменного тока - М Высшая школа, 1982 - с 16), електромеханічний перетворювач енергії з комутацією магнітного потоку (Афонин А А Электрические генераторы с коммутацией магнитного потока // Техн Електродинаміка - 1999 - №6 - с 45-46), до нестач яких відносяться підвищена питома маса і магнітний потік розсіювання Електромеханічна система аксіальнорадіальної конфігурації (Шайтор М М , Афонін А О , Рясков Ю І Електромеханічна система аксіально-радіальної конфігурації /Патент №49630А, Н02К19/18, Н02К19/20, Н02К19/10 (Україна) // Опубл 16 09 2002 Бюл №9), що містить корпус, ПІДШИПНИКОВІ щити, дискові ротори з феромагнітними зубцями-вставками, магнітопроводи із СПІВВІсна встановленими в пазах кільцевими електричними обмотками, до нестач якої відноситься непостійність магнітного потоку обмоток збудження, із за чого в обмотці збудження індукується розмагнічуюча електрорухома сила феромагнітних модулів, розподілених вздовж периметрів зосереджених обмоток і розташованих в площинах, що проходять через вісь обертання машини при розташуванні зубців перпендикулярно площинам роторних дисків, встановлених між підшипниковими щитами і несучим диском, при цьому модулі робочих обмоток розміщені в підшипникових щитах на відстані зубцевого кроку при зміщенні модулів одного щита відносно модулів іншого щита на половину зубцевого кроку, а модулі індуктора розміщені на відстані половини зубцевого кроку назустріч один одному зубцями через один на жорстко зв'язаному з корпусом несучому диску з секціями обмоток збудження, що знаходяться на обох його сторонах У основу винаходу поставлена задача забезпечення ПОСТІЙНОСТІ магнітного потоку при поліпшенні використання МІДІ обмоток збудження, яка реалізується тим шляхом що магнітопроводи машини виконані у вигляді П-подібних феромагнітних модулів, розподілених вздовж периметрів зосереджених обмоток і розташованих в площинах, що проходять через вісь обертання машини при розташуванні зубців перпендикулярно площинам роторних дисків, встановлених між підшипниковими щитами і несучим диском, при цьому модулі робочих обмоток розміщені в підшипникових щитах на відстані зубцевого кроку при зміщенні модулів одного щита відносно модулів іншого щита на половину зубцевого кроку, а модулі індуктора розміщені на відстані половини зубцевого кроку назустріч один одному зубцями через один на жорстко пов'язаному з корпусом несучому диску з секціями обмоток збудження, що знаходяться на обох його сторонах Пристрій пояснюється на фіг 1 В корпусі машини 1 з підшипниковими щитами 2 на осі обертання між індуктором і підшипниковими щитами встановлені дискові ротори 3 з феромагнітними зубцями-вставками 4 на відстані зубцевого кроку один від одного У підшипникових щитах на тім же відстані зубцевого кроку розташовані феромагніт (О ю ю (О ни модулі 5 робочих обмоток 6, причому модулі одного підшипникового щита зміщені відносно модулів іншого щита на половину зубцевого розподілу Модулі 7, 8 індукторів розміщені на відстані половини зубцевого кроку, назустріч один одному зубцями через один на жорстко пов'язаному з корпусом несучому диску 9 з проникненням зубців крізь тіло диска 3 обох сторін несучого диска встановлені секції 10, 11 кільцевих обмоток збудження Пристрій працює таким чином При подачі постійного електричного струму в секції обмотки збудження 10, 11 з'являється магнітний потік Він замикається через повітряні зазори по феромагнітних модулях 7, 8 індукторів, зубцям 4 дискових роторів 3 і феромагнітних модулях 5 робочих обмоток 6 При обертанні роторних дисків і збігу зубців 4 ротора із зубцями індуктора 7, 8 має місце максимальний магнітний потік, а при їх неспівпаданні - мінімальний магнітний потік Зміна магнітного потоку, зчепленого з робочими обмот Комп'ютерна верстка М Мацело 62556 ками, приводить до наведення в них електрорухомих сил ПОСТІЙНІСТЬ магнітного потоку обмоток збудження забезпечується зміщенням зубців магнітопроводу одного підшипникового щита відносно іншого на половину зубцевого кроку Тому при максимальній величині магнітного потоку одного магнітопроводу, величина магнітного потоку іншого магнітопроводу буде мінімальна і навпаки Завдяки цьому величина загального потоку, зчепленого з обмоткою збудження, не змінюється і в обмотці збудження електрорухома сила, що розмагнічує, не індукується Поліпшення використання МІДІ обмоток збудження досягається за допомогою того, що одна обмотка збудження призначена для створення магнітного потоку і електрорухомої сили в двох робочих обмотках Достоїнствами пристрою є ПОСТІЙНІСТЬ магнітного потоку, зчепленого з обмоткою збудження, при поліпшенні використання МІДІ обмоток збудження Підписне Тираж39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Magnetoelectric machine with a disk rotor and a claw-shaped inductor

Назва патенту російською

Магнитоэлектрическая машина с дисковым ротором и когтеобразным индуктором

МПК / Мітки

МПК: H02K 19/02, H02K 19/16

Мітки: кігтеподібним, машина, індуктором, магнітокомутуюча, дискова

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-62556-magnitokomutuyucha-diskova-mashina-z-kigtepodibnim-induktorom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Магнітокомутуюча дискова машина з кігтеподібним індуктором</a>

Подібні патенти