Спосіб корекції порушень клітинної ланки неспецифічної реактивності бронхів у хворих на хронічний обструктивний бронхіт

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб корекції порушень клітинної ланки ендобронхіальних факторів неспецифічної реактивності бронхів у хворих на хронічний обструктивний бронхіт, який полягає у включенні до комплексної терапії омега-3 поліненасичених жирних кислот (текому) у дозі 1 г 4 рази на добу протягом чотирьох тижнів, що відновлює цитологічні показники бронхоальвеолярного лаважу, який відрізняється тим, що він є простішим у виконанні та не вимагає додаткового інструментального оснащення.

Текст

Спосіб корекції порушень клітинної ланки ендобронхіальних факторів неспецифічної реактив Винахід відноситься до медицини, а саме до пульмонології Відомий спосіб корекції порушень цитологічних показників бронхоальвеолярного лаважу у хворих на хронічний обструктивний бронхіт (ХОБ) при проведенні лазерного опромінення крові (Ананченко В Г , Ханш А Г , Гостищева О В ЦИТОЛОГІЧНІ показники бронхоальвеолярного лаважу у хворих на хронічний обструктивний бронхіт при проведенні лазерного опромінення крові // Терапевтичний архів -1999 -№11 -С 65-67) Недоліком цього методу є недостатня оснащеність лікарень апаратами лазерного випромінювання, а також опосередкований вплив монохроматичного поляризованого червоного світла на ендобронхіальні фактори неспецифічної реактивності шляхом роздратування рефлексогенних зон організму Задачею запропонованого способу є корекція порушень клітинної ланки неспецифічної реактивності бронхів у хворих на ХОБ омега-3 поліненасиченими жирними кислотами (ПНЖК) - текомом (препарат розроблений у НДІ фтизіатрії і пульмонології їм Ф Г Яновського АМН України, містить 43% суміші ейкозопентаєнової і докозагексаєнової жирних кислот, має дозвіл Фармакологічного кабінету МОЗ України для КЛІНІЧНОГО застосування) Суть винаходу полягає втому, що включення до комплексної терапії омега-3 ПНЖК (текому) у дозі 1 г 4 рази на добу протягом 4-х тижнів у пацієнтів виявлялося зменшенням інтенсивності дес ності бронхів у хворих на хронічний обструктивний бронхіт, який полягає у включенні до комплексної терапії омега-3 поліненасичених жирних кислот (текому) у дозі 1г 4 рази на добу протягом чотирьох тижнів, що відновлює ЦИТОЛОГІЧНІ показники бронхоальвеолярного лаважу, який відрізняється тим, що він є простішим у виконанні та не вимагає додаткового інструментального оснащення квамації бронхіального епітелію, міграції альвеолярних макрофагів (AM) і нейтрофілів у бронхоальвеолярний простір, збільшенням у бронхоальвеолярних змивах (БАЗ) частки епітеліальних кліток, AM і зменшенням нейтрофілів, тенденцією до відновлення життєздатності епітеліальних клітин і AM, відновленням фагоцитарної активності AM Субстратом для вивчення клітинних факторів місцевої неспецифічної резистентності бронхів був БАЗ, який одержували в ході діагностичної або лікувальної бронхоскопії за стандартною методикою [Reynolds Н Y 1987 , Rennard S І 1990] Цитоз підраховувався в гемоцитометричній камері Горяєва з наступним перерахунком змісту кліток у 1мл КЛІТИННІ популяції диференціювали в мазках, пофарбованих фуксином у робочому розведенні, мікроскопа зі збільшенням об'єктив 40х, окуляр 10х При цьому виділяли AM, нейтрофіли і клітки бронхіального епітелію Аналізу піддавалося абсолютне і відносне число зазначених кліток [Гавриленко Т И 1998] Життєздатність клітинних елементів оцінювалася за допомогою тесту на виключення трипанового синього, принцип якого, заснований на непроникності неушкодженої цитоплазматичної мембрани для барвника, унаслідок чого пофарбованими виявляються тільки загиблі клітини Дослідженню функціональної активності клітин бронхоальвеолярного простору передував поділ клітин за адгезивністю Метод заснований на високій адгезивності макрофагів, що дозволяє одержувати збагачену мак ю ю (О 62554 рофагальну суспензію Для виділення AM в 0,5мл клітинної суспензії, отриманої за описаною методикою, поміщали в полістироловий флакон діаметром 30мм і доводили обсяг до 5мл розчином Хенкса, що містив 0,2% бичачого сироваткового альбуміну Інкубували 1 годину при 37°С Потім обережно відсмоктували не прилиплі клітини, обполіскуючи чашку фосфатним буферним роз2+ чином, що містить Са Після цього ДВІЧІ обмивали флакон фосфатним буферним розчином і, заповнивши його 5мл такого ж розчину, що містить 5мМ глюкози, залишали при 37°С на 15хв Клітини ЩО зберегли адгезивність знімали піпетированням Як інтегральний тест для оцінки потенційної мікробицидної активності фагоцитуючих клітин (нейтрофілів і AM) застосовувалася проба з нітросинім тетразолієм (НСТ-тест) [Хаїтов Р М та ш 1995, Nyberg К 1996] ЯКІСНІ показники НСТ-тесту виражали в процентному відношенні НСТ-позитивних AM і середнім ЦИТОХІМІЧНИМ коефіцієнтом (СЦК) При цьому враховували ступінь інтенсивності відновлення нітросинього тетразолія 0-ступінь - відсутність у цитоплазмі діформазону, 1 ступінь - діформазон займає 1/31/4 цитоплазми клітини, 2 ступінь - 2/3 цитоплазми клітини, 3 ступінь - діформазон займає всю цитоплазму Фагоцитарна активність оцінювалася за результатами інкубації AM з полістероловими частками латексу, шляхом розрахунку відсотка фагоцитуючих кліток (ФЧ) і фагоцитарного індексу (ФІ) - КІЛЬКІСТЬ поглинених часток латексу одним AM У порівнянні з практично здоровими особами у обстежених 29 пацієнтів в період загострення ХОБ була встановлена зміна ефективності функціонування клітинної ланки неспецифічної резистентності бронхів життєздатність епітелюцитів складала - 40,03±1,32% (у здорових осіб 51,0±2,6%, Р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for correcting disorders in cellular link of endobronchial factors of non-specific reactivity of bronchi in patients with chronic obstructive bronchitis

Автори англійською

Putintsev Volodymyr Hnatovych

Назва патенту російською

Способ коррекции нарушений клеточного звена неспецифической реактивности бронхов у больных хроническим обструктивным бронхитом

Автори російською

Путинцев Владимир Игнатьевич

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/0205

Мітки: бронхів, хворих, обструктивний, реактивності, бронхіт, хронічний, порушень, корекції, спосіб, неспецифічної, ланки, клітинної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-62554-sposib-korekci-porushen-klitinno-lanki-nespecifichno-reaktivnosti-bronkhiv-u-khvorikh-na-khronichnijj-obstruktivnijj-bronkhit.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб корекції порушень клітинної ланки неспецифічної реактивності бронхів у хворих на хронічний обструктивний бронхіт</a>

Подібні патенти