Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Обвідний шків, який містить розташовані паралельно дві щоки, з'єднані віссю, розташованою в центрі щік, який відрізняється тим, що його обладнано роликами, закріпленими на додаткових осях, що з'єднують щоки і розташовані по обводу на відстані Rp від краю щоки, де Rp - радіус ролика.

Текст

Обвідний шків, який містить розташовані паралельно дві щоки, з'єднані віссю, розташованою в центрі щік, який відрізняється тим, що його обладнано роликами, закріпленими на додаткових осях, що з'єднують щоки і розташовані по обводу на відстані Rp від краю щоки, де Rp - радіус ролика Запропоноване технічне рішення належить до технологічних процесів і може бути використане для спрямування кабелю, який переміщається, у приймальний пристрій, зокрема, в системі живлення електродів для очищення розрядно-імпульсним методом внутрішньої поверхні вертикальних водоводів різного призначення від відкладень ВІДОМІ блоки для спрямування каната, що переміщається За родом роботи розрізняють блоки з нерухомою віссю (напрямні) і з рухомою віссю (полиспастні) І ті й ІНШІ мають однакову конструкцію вони складаються з двох щік однакового радіуса, зв'язаних між собою віссю, розташованою в центрі (див И П Барсов Строительные машины и оборудование М , Стройиздат, 1978, с 43) Однак при використанні такого блоку для переміщення кабелю з електродною системою в трубопроводі, при очищенні останнього від відкладень, виникає ряд труднощів У процесі роботи кабель змотується з барабана і через обвідний шків подається в ущільнювальний пристрій Оскільки ущільнювальний пристрій обжимає з деяким зусиллям кабель, то виникає сила тертя, що зменшує натяг кабелю на обвідному ШКІВІ Останній, у силу своєї великої інерційності й значного моменту тертя в підшипникових вузлах, зупиняється, а кабель проковзує по його поверхні При цьому оболонка кабелю, звичайно поліетиленова чи полівінілхлоридна, нагрівається або порушується шорсткостями поверхні шківа Крім того, при розмотуванні з барабана, кабель знаходиться під деяким кутом до площини обертання обвідного шківа, і тому кабель треться об закраїни шківа При цьому оболонка кабелю також порушується, що призводить до його швидкого зносу й зниження безпеки робіт У основу винаходу поставлено завдання створити обвідний шків, у якому за рахунок осьового зсуву роликів забезпечується найкоротша траєкторія кабелю в процесі його переміщення на кабельному барабані Поставлене завдання розв'язується за рахунок того, що обвідний шків, який містить розташовані паралельно дві щоки, з'єднані віссю, розташованою в центрі щік, згідно з винаходом, обладнано роликами, закріпленими на додаткових осях, що з'єднують щоки і розташовані по обводу на відстані Rp від краю щоки, де Rp - радіус ролика На фіг 1 наведено загальний вигляд запропонованого пристрою у робочому стані, на фіг 2 - розріз А-А запропонованого пристрою, на фіг 3 - розріз Б-Б Запропонований шків складається з двох щік 1, з'єднаних між собою осями 2, на яких вільно встановлено ролики 3, а також шайби 4 і диски 5 Диски 5 виконано з еластомеру (гумової пластини, багатошарової прогумованої тканини чи гумотканинної конвеєрної стрічки) і зв'язані між собою стяжками 6 Щоки вільно обертаються на осі 7 Ролики 3 встановлено по обводу на відстані Rp від краю щоки, Rp - радіус ролика Крім того, на фіг позначені барабан 8, ущільнювальний пристрій 9, кабель 10 і трубопровід 11 Пристрій працює так Під час опускання в трубопровід 11, кабель 10 ковзає по роликах 3, які вільно обертаються на осях 2 Розмотуючись з барабана 8, кабель переміщається по довжині обичайки барабана, внаслідок чого кут між кабелем і площиною обертання шківа змінюється в межах ±а Ролики 3, що контактують з 00 ю (О 62548 кабелем 10, при ЗМІНІ кута а переміщаються уздовж осей 2 і забезпечують спрямування кабелю в ущільнювальний пристрій 9 по найкоротшій траєкторії При ПІДЙОМІ з трубопроводу 1 1 , кабель 10 намотується на барабан 8 При цьому за рахунок натягнення кабелю, на ШКІВІ виникає момент, достатній для його обертання на осі 7 Ролики З забезпечують найкоротшу траєкторію кабелю при ЗМІНІ кута а За рахунок визначеної твердості, елас Комп'ютерна верстка Т Чепелєва томерні диски 5 зміщають ролики 3, що контактують з кабелем 10, по осях 2, забезпечуючи плавний контакт кабелю 10 з роликом З Використання запропонованого шківа дозволить істотно зменшити тертя-об'єкта переміщення кабелю - об шків незалежно від типу і розмірів приймально-розмотувального барабана з одночасним забезпеченням вертикального переміщення об'єкта Підписне Тираж39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

By-pass pulley

Автори англійською

Mnukhin Anatolii Hryhorovych, Briukhanov Oleksandr Mykhailovych, Yemeliianenko Volodymyr Ivanovych, Horoshko Ihor Petrovych, Mnukhin Vladyslav Anatoliovych

Назва патенту російською

Шкив обводной

Автори російською

Мнухин Анатолий Григорьевич, Брюханов Александр Михайлович, Емеляненко Владимир Иванович, Горошко Игорь Петрович, Мнухин Владислав Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: B66D 3/00

Мітки: шків, обвідний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-62548-shkiv-obvidnijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Шків обвідний</a>

Подібні патенти