Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для одержання водню, що включає електролізер, фільтр-осушувач і ємність з водою для живлення, який відрізняється тим, що додатково введено холодильник, який виконує функцію термоосушувача водню і одночасно конденсує вологу для живлення електролізера, причому його газовий вхід з'єднаний з виходом електролізера, газовий вихід з'єднаний з фільтром-осушувачем, гідравлічний вихід холодильника з'єднаний через електромагнітний клапан з ємністю з водою для живлення.

Текст

Пристрій для одержання водню, що включає електролізер, фільтр-осушувач і ємність з водою для живлення, який відрізняється тим, що додатково введено холодильник, який виконує функцію термоосушувача водню і одночасно конденсує вологу для живлення електролізера, причому його газовий вхід з'єднаний з виходом електролізера, газовий вихід з'єднаний з фільтром-осушувачем, гідравлічний вихід холодильника з'єднаний через електромагнітний клапан з ємністю з водою для живлення Винахід відноситься до області газового аналізу і призначений для вироблення й одержання водню, що застосовується для живлення полум'яно-юнізаційних газоаналізаторів, іонізаційних полум'яних детекторів, лабораторних і промислових хроматографіє, а також для забезпечення воднем інших приладів і установок Відома система газопостачання "ВОДЕНЬ-1" розроблена "Черкаським заводом ХІМІЧНИХ реактивів" складається з подпітачного (живильного) бака, електролізера, сигналізатора тиску, сепаратора, лійки і фільтра В електролізері живильна вода розкладається на водень і кисень Недоліком відомої системи є короткий термін служби фільтра-осушувача, що приводить до частої заміни фільтруючого матеріалу Зазначений недолік позначається на експлуатаційних властивостях системи газопостачання "ВОДЕНЬ-1" - треба відключати систему і замінювати витратні елементи, що вийшли з ладу Також доводиться доливати живильну воду для вироблення водню, так як відбувається її вироблення Відомий генератор чистого водню ГВЧ-6 (Посібник з експлуатації ЖНЛК2 017 000 000 РЭ), що випускається НПП "Хімелектроніка", Москва, 2002р , обраний як прототип, що містить електролізер, бак з водою для живлення, джерело струму, датчики рівня води, сепаратор і фільтр тонкого очищення для осушки водню Недоліком прототипу є обмежений строк служби фільтра тонкого очищення, що приводить до частих зупинок генератора для заміни або регене рації фільтра, а також постійного доливу живильної води Все це приводить до зниження експлуатаційних характеристик приладу Задачею заявляемого винаходу є підвищення експлуатаційних характеристик приладу для здобуття водню шляхом збільшення строку служби фільтра-осушувача і зменшення витрат живильної води на одиницю КІЛЬКОСТІ ВОДНЮ, ЩО виробляється Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої для одержання водню, що включає електролізер, фільтр-осушувач і ємність з водою для живлення додатково введено холодильник, який виконує функцію термоосушувача водню і одночасно конденсує вологу для живлення електролізера, причому його газовий вхід з'єднаний з виходом електролізера, газовий вихід з'єднаний з фільтром-осушувачем, гідравлічний вихід холодильника з'єднаний через електромагнітний клапан з ємністю з водою для живлення На кресленні представлена функціональна схема приладу для одержання водню, яка містить електролізер 1, холодильник 2, фільтр-осушувач З, ємність з водою для живлення 4 і електромагнітний клапан 5 Пристрій для здобуття водню працює в такий спосіб Водень, який виробляється в електролізері 1 проходить через холодильник 2 в якому проводиться попередня осушка водню від вологи до точки роси холодильника (2 4)°С і потім відбувається остаточна глибока осушка на сорбційному ю ю (О 62545 фільтрі-осушувачі 3 Електроліз води супроводжуХолодильник 2 виконує функцію осушувача ється виділенням тепла і вироблений водень, барводню і одночасно конденсує вологу для живлення ботуючи у воді, насичується вологою при темпераелектролізера турі звичайно більш 40°С, що відповідає вмісту В міру накопичування води в холодильнику 3 водяного пару приблизно 55г/м і більше У холоспрацьовує електромагнітний клапан і вода з ходильнику 2 вміст водяного пару у водні знижується лодильника перетікає в живильну ємність, тим 3 до (5 6)г/м Сконденсована в холодильнику 2 самим основна частина вологи, що міститься в волога накопичується і при досягненні ВІДПОВІДНОодержуваному водні, раціонально використовуєтьГО рівня направляється, через електромагнітний ся клапан 5, в ємність з водою для живлення 4 і викоЗастосування холодильника робить цикл рористовується знову для електролізу боти пристрою для одержання водню замкненим, що дозволяє збільшити термін служби фільтраТаким чином, навантаження на фільтросушувача і підвищити експлуатаційні характерисосушувач зменшуються приблизно в 10 разів і в тики об'єкта, що заявляється стільки ж збільшується ресурс фільтра - осушувача на одиницю водню, який виробляється Комп'ютерна верстка М Мацело Підписне Тираж39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

An apparatus for producing the oxygen

Автори англійською

Prymiskyi Vladyslav Pylypovych, Tsukanova Larysa Andriivna

Назва патенту російською

Устройство для получения водорода

Автори російською

Примиский Владислав Филиппович, Цуканова Лариса Андреевна

МПК / Мітки

МПК: C25B 1/04, C25B 1/12

Мітки: пристрій, одержання, водню

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/2-62545-pristrijj-dlya-oderzhannya-vodnyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для одержання водню</a>

Подібні патенти